การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้งาน CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้น

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Windows Update เพื่อสแกนหาการปรับปรุงหรือนำการปรับปรุงไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft Windows Installer (MSI) 3.1 ร่วมกับ Windows Update การใช้งาน CPU อาจสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับเวลาที่นานขึ้น นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน 'ตัวแสดงเหตุการณ์' บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP:
ป็อปอัพโปรแกรมประยุกต์: svchost.exe - ข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์: คำสั่งที่ "0x745f2780" อ้างอิงหน่วยความจำที่ "0x00000070" ไม่สามารถ "อ่าน" หน่วยความจำ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสแกนหาการปรับปรุงของ Microsoft Office นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  • เว็บไซต์ Microsoft Update
  • 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ Windows Server Update Services (WSUS)
  • Microsoft Systems Management Server Inventory Tool สำหรับ Microsoft Updates (SMS ITMU)
  • Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
  • โปรแกรมประยุกต์ที่สแกนหาการปรับปรุงโดยใช้แฟ้ม CAB ที่สแกนแบบออฟไลน์ (Wsusscan.cab) ที่ใช้ Windows Update Agent (WUA)
ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสแกนหาการปรับปรุงของ Microsoft Office หรือเมื่อคุณนำการปรับปรุงไปใช้กับโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Installer 3.1 (หรือที่เรียกว่า MSI) ร่วมกับ Windows Update Agent

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office และ Windows Update Agent พยายามสแกนหาการปรับปรุงของ Windows Installer

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน Msi.dll รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการอธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base:

927891 คุณได้รับแจ้งการละเมิดการเข้าถึงเมื่อพยายามที่จะติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 916089 ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ (916089) ได้รับการแทนที่โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใหม่กว่า (927891)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงนี้จะลดระยะเวลาในการสแกนของ Windows Update Agent อย่างไรก็ตาม การสแกนยังคงเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ CPU สูง กระบวนการ Svchost.exe มีบริการ 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' เมื่อคุณทำการสแกน กระบวนการ Svchost.exe สามารถทำให้การใช้งาน CPU สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับเวลาที่นานขึ้น ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงของ Microsoft Office ใช้ Windows Installer เมื่อตรวจพบการปรับปรุงของ Microsoft Office การปรับปรุงเหล่านี้สามารถมีส่วนทำให้การใช้งาน CPU สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับเวลาที่นานขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916089 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม