ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP "STOP 0x000000D1"

อาการ

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่ใช้ไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายและซอฟต์แวร์โฮสต์ไฟร์วอลล์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop 0xD1 ที่แจ้งปัญหาต่อไปนี้:

STOP 0x000000D1(parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


หมายเหตุ ในข้อความนี้ พารามิเตอร์ต่างๆ ที่แสดงโดย parameter1, parameter2และ parameter3 อาจแตกต่างกันไป

การแก้ไข

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ 916595 ตอนนี้

วันที่เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้ม Microsoft Support ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการโหลดแฟ้มสนับสนุนจาก Microsoft support ได้จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการโพสต์แฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยผู้ไม่มีสิทธิ
รุ่นภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Http.sys5.1.2600.2869262,65617-มี.ค.-200601:08x86SP2SP2QFE
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 916595 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 พ.ย. 2006 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม