ข้อผิดพลาดการเปิดวิธีใช้ในโปรแกรมระบบ Windows "ไม่มีคุณลักษณะ" หรือ "ไม่รองรับวิธีใช้"

โปรแกรมวิธีใช้ Windows ไม่รองรับใน Windows 10, Windows Server 2012 หรือ Windows Server เวอร์ชันที่ใหม่กว่า โปรแกรมวิธีใช้ Windows มีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Vista, 7, 8 และ 8.1 เท่านั้น

Microsoft strongly แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หยุดใช้งานแอปพลิเคชันวิธีใช้ Windows นักพัฒนาโปรแกรมที่ทำงานกับโปรแกรมที่ใช้ไฟล์ .hlp ได้รับการแนะนำให้เปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานวิธีใช้ของคุณไปเป็นรูปแบบไฟล์วิธีใช้อื่นๆ เช่น .chm, .html หรือ .xml สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความเกี่ยวกับ MSDN https://msdn.microsoft.com/th-th/library/windows/desktop/ms728460(v=vs.85).aspx ขณะที่นักพัฒนากำลังพัฒนาเทคโนโลยีวิธีใช้ในอนาคต เราแนะนำให้ผู้เขียนวิธีใช้ใช้งาน HTML Help 1.4 HTML Help 1.4 มีอยู่ใน Windows เวอร์ชัน เริ่มต้นด้วย Windows 7

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดวิธีใช้ในโปรแกรมที่ใช้ Windows คุณจะได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีใช้สำหรับโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งใช้ใน Windows เวอร์ชันเก่า และไม่รองรับใน Windows Vista

วิธีใช้สำหรับโปรแกมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่ไม่มีอยู่ใน Windows เวอร์ชันนี้ ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อให้สามารถดูแฟ้มวิธีใช้ที่จัดทำสำหรับ Windows Help ได้

วิธีใช้สำหรับโปรแกมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งจะต้องอาศัยคุณลักษณะที่ไม่มีอยู่ใน Windows เวอร์ชันนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Help and Support

การแก้ไข

หากต้องการดูไฟล์วิธีใช้ 32 บิต ที่มีนามสกุลไฟล์เป็น .hlp ใน Windows คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง WinHlp32.exe จาก Microsoft Download Centerหมายเหตุที่สำคัญสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้
  • เปิดลิงก์โดยใช้ Internet Explorer
  • ถ้าคุณเห็นข้อความ "จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง" เมื่อคุณเปิดหน้าดาวน์โหลด ให้คลิก ดำเนินการต่อ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ให้เลือกชื่อไฟล์ที่มี "x64" สำหรับ Windows เวอร์ชัน 64-บิต หรือ "x86" สำหรับ Windows เวอร์ชัน 32-บิต ใช้ข้อมูลการตรวจสอบอัตโนมัติต่อไปนี้เพื่อเลือกตัวเลือก
    You are currently using a 32-bit operating system.
  • โปรแกรมวิธีใช้ Windows ไม่รองรับใน Windows Server 2012 หรือ Windows Server เวอร์ชันที่ใหม่กว่า
ถ้าคุณพบปัญหาเมื่อติดตั้ง WinHlp32.exe หรือใช้วิธีใช้ ให้ไปที่หัวข้อ "ข้อมูลเพิ่มเติม"


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวิธีใช้ Windows ใช้โปรแกรมวิธีใช้ Windows เวอร์ชันก่อนหน้า (WinHlp32.exe) เพื่อแสดงเนื้อหา

ข้อผิดพลาด 80070422 ของ Windows Updateแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917607 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม