วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Internet Explorer 7

Windows Internet Explorer 8 พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ ในการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ Internet Explorer โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้

บทนำ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 7

ปัญหาในการติดตั้ง Internet Explorer 7 อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ จึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ หลายวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ บทความนี้จะแนะนำวิธีต่างๆ ให้แก่คุณ โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน และคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และค้นหาที่ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้หากคุณแก้ไขปัญหาเองไม่ได้

ส่วนแรกของบทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" ในส่วนที่สองมีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ วิธีการต่างๆ กำหนดให้คุณออกจากหน้าที่คุณกำลังดูอยู่ การออกจากหน้านี้จะทำให้เนื้อหาที่คุณกำลังดูอยู่ไม่แสดงอีกต่อไป ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ คุณอาจพบว่าการสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อไปยังเว็บเพจนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับมายังหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการคลิกสองครั้งบนทางลัด เมื่อต้องการสร้างทางลัดไว้บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อไปยังเว็บเพจนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกขวาที่หน้านี้ แล้วคลิก สร้างทางลัด
 2. ในกล่องโต้ตอบ Internet Explorer ให้คลิก ใช่ เพื่อสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ

วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ติดตั้ง Internet Explorer 7 ได้สำเร็จ

เราทราบดีว่าการติดตั้งและใช้งาน Internet Explorer 7 มีความสำคัญกับคุณมาก ดังนั้น โปรดเริ่มต้นใช้งาน

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

วิธีการ A: กำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยกลับเป็นค่าเริ่มต้น

วิธีนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นวิธีที่: ง่าย
หมายเหตุ ส่วนขั้นตอนและ "แก้ไข" ในวิธีนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับ Windows XP Home, Windows Vista Home Basic หรือ Windows Vista Home Premium
ในการให้เราแก้ไขปัญหานี้สำหรับคุณ ให้ไปที่ส่วน “แก้ไขให้ฉัน” หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไปที่ส่วน “ให้ฉันแก้ไขเอง


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยนี้หมายเหตุ:

 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ได้ที่คอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดปัญหานั้น
ขั้นตอนถัดไป หลังจากที่คุณเรียกใช้ Microsoft Fix it นี้แล้ว ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


ตัวอย่างคำสั่งในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใหม่

หมายเหตุ หลังจากใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนี้ยกเว้นกรณีที่เรียกคืนจากข้อมูลสำรอง หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเรียกคืนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณกลับเป็นการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น คุณต้องทำการสำรองข้อมูลให้สมบูรณ์โดยรวมถึง System State (ไฟล์รีจิสตรี) รายการต่างๆ ที่มีการตั้งค่าใหม่ รวมถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ของระบบไฟล์ NTFS รีจิสตรี ข้อกำหนด เซอร์วิส สิทธิ์การใช้งาน และการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ


ในการเรียกคืนระบบปฏิบัติการของคุณกลับไปเป็นการติดตั้งการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น ให้ทำดังนี้

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วกด ENTER
 2. ใน Windows XP พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  ใน Windows Vista ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  คุณจะได้รับข้อความ "Task is completed" และข้อความแจ้งเตือนว่ามีบางอย่างไม่สามารถทำได้ คุณสามารถปฏิเสธข้อความนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความนี้ ดูที่ไฟล์ %windir%\Security\Logs\Scesrv.log

หมายเหตุ ใน Windows Vista แฟ้ม Defltbase.inf คือแม่แบบการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น คุณสามารถดูการตั้งค่าสำหรับแฟ้มนี้ในตำแหน่งต่อไปนี้:
%windir%\inf\defltbase.inf
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า วิธีที่ใช้ได้ผล ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer 7 อีกครั้ง หากคุณต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer 7 ให้ไปที่ Microsoft Download Center:
ขั้นตอนถัดไป
หลังจากที่คุณเรียกใช้ Microsoft Fix แล้ว (หรือทำตามขั้นตอนที่ให้ดำเนินการเองนี้จนเสร็จสมบูรณ์) บัญชีผู้ใช้มาตรฐานอาจไม่ปรากฎบนหน้าจอการเข้าสู่ระบบอีกต่อไปเมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพยายามสลับผู้ใช้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีผู้ใช้มาตรฐานถูกลบออกจากกลุ่มผู้ใช้เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของ Windows ใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบกลับไปไว้ที่กลุ่มผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด หรือคลิก โปรแกรม
 2. คลิก เบ็ดเตล็ด และคลิก พรอมต์คำสั่ง (Windows XP) หรือคลิกขวา พรอมต์คำสั่ง และคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ (Windows Vista)
 3. ในหน้าต่างพรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ net users และกด ENTER รายการบัญชีผู้ใช้จะปรากฏ
 4. สำหรับชื่อบัญชีแต่ละชื่อที่ปรากฏในพรอมต์คำสั่ง ซึ่งหายไปจากหน้าจอการเข้าสู่ระบบหรือการสลับผู้ใช้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้และกด ENTER:

  net localgroup users accountname /add
 5. ให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณทำสำเร็จตามขั้นตอนนี้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองวิธี B

วิธี B: สแกนคอมพิวเตอร์เพื่อหามัลแวร์

วิธีนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นวิธีที่: ง่าย

วิธีที่คุณจะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหามัลแวร์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ที่คุณติดตั้งอยู่

สิ่งสำคัญ หากคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ คุณควรปรับปรุงแฟ้มข้อกำหนดการป้องกันไวรัสและการป้องกันมัลแวร์ก่อนสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ทราบวิธีปรับปรุงแฟ้มข้อกำหนดการป้องกันไวรัสและการป้องกันมัลแวร์ หรือถ้าคุณไม่ทราบวิธีสแกนคอมพิวเตอร์ วิธีการที่ง่ายและฟรีสำหรับการดำเนินการนี้คือให้ใช้โปรแกรมตรวจหาที่ปลอดภัยของ Microsoft Security Essentials เมื่อต้องการใช้โปรแกรมตรวจหาที่ปลอดภัยของ Microsoft Security Essentials ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Internet Explorer เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. คลิก บริการสแกนแบบเต็มรูปแบบ

  หมายเหตุ การทำงานที่คุณพบในเว็บเพจของ Microsoft Security Essentials อาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากการทำงานที่เราอธิบายไว้ที่นี่ แต่โดยปกติแล้วการทำงานจะเป็นดังที่อธิบายนี้ มีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมตรวจหาที่ปลอดภัยของ Microsoft Security Essentials ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งแรกที่คุณสแกน โปรแกรมสแกนจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะแจ้งผลและคำแนะนำให้ทราบเมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ดังนั้นโปรดเตรียมให้พร้อม

  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ไว้ คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials ที่สามารถทดลองใช้ฟรีได้ 90 วัน เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิก Download free trial ภายใต้ Get continuous protection for your PC with Microsoft Security Essentials บนเว็บเพจของ Microsoft Security Essentials
 3. เมื่อการสแกนเสร็จเรียบร้อย ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer 7 อีกครั้ง เมื่อต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer 7 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ในการตรวจสอบว่าวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลหรือไม่ ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer อีกครั้ง หากคุณต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer ให้ไปที่ Microsoft Download Center
 • หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณทำสำเร็จตามขั้นตอนนี้
 • หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ โปรดลองใช้วิธี C

วิธี C: ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือป้องกันไวรัสเป็นการชั่วคราว

วิธีนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นวิธีที่: ง่าย

หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะปิดใช้งานโปรแกรมตรวจหาไวรัสไว้ชั่วคราว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Windows Firewall แล้ว หลังจากคุณดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งานโปรแกรมตรวจหาไวรัสอีกครั้ง

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้รับการออกแบบเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสต่างๆ คุณต้องไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์จากแหล่งที่คุณไม่ไว้วางใจ ไม่เข้าไปที่เว็บไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือไม่เปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลขณะที่ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

129972 ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย การป้องกันและการแก้ไข

ทันทีที่คุณดำเนินการตามวิธีนี้เสร็จแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานโปรแกรมตรวจหาไวรัสแล้ว และเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดอีกครั้ง: เมื่อต้องการดำเนินการตามวิธีการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือสปายแวร์ โดยให้คลิกขวาที่ไอคอนที่เหมาะสมของซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือไวรัสในพื้นที่แจ้งเตือน แล้วคลิก ออก หรือคลิก ปิดใช้งาน

  หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือไวรัส ให้ดูเอกสารประกอบของโปรแกรม
 2. เมื่อปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือไวรัสแล้ว ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer 7 อีกครั้ง เมื่อต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer 7 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
 3. เมื่อติดตั้ง Internet Explorer 7 เสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือไวรัส

  หมายเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์หรือไวรัส ให้ดูเอกสารประกอบของโปรแกรม

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ในการตรวจสอบว่าวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลหรือไม่ ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer อีกครั้ง หากคุณต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer ให้ไปที่ Microsoft Download Center
 • หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณทำสำเร็จตามขั้นตอนนี้
 • หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ โปรดลองใช้วิธี D

วิธี D: ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นวิธีที่: ง่ายปานกลาง

เมื่อต้องการดำเนินการวิธีนี้ให้เรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ทำคลีนบูต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  310353 วิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานในสถานะ "คลีนบูต"

 2. หลังจากที่คุณได้คลีนบูตคอมพิวเตอร์แล้ว ให้คุณลองติดตั้ง Internet Explorer อีกครั้ง หากคุณต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer ให้ไปที่ Microsoft Download Center

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • หากวิธีนี้ใช้ได้ผล ขั้นตอนต่อไปของคุณคือ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้การเริ่มต้นระบบแบบธรรมดาอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้การเริ่มต้นระบบแบบธรรมดา โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  310353 วิธีกำหนดค่า Windows XP ให้เริ่มทำงานในสถานะ "คลีนบูต"

 • เมื่อกำหนดค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้การเริ่มต้นระบบแบบธรรมดาอีกครั้งแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 • หากวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผล และคุณเข้าใจการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ลองใช้วิธี E คุณควรให้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสถานะคลีนบูต ขณะที่ลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง
 • หากคุณไม่เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูง บทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณได้ ขั้นตอนต่อไป คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

วิธี E: ตรวจสอบว่ามีแฟ้มใดๆ ที่ไม่สามารถสำรองข้อมูลหรือปรับปรุงได้

วิธีนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นวิธีที่: ยากปานกลาง

เมื่อต้องการดำเนินการวิธีนี้ให้เรียบร้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ระบุว่าปัญหาป้องกันไม่ให้สำรองหรือปรับปรุงแฟ้มต่างๆ หรือไม่ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  2. คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ข้อความต่อไปนี้ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดแฟ้ม Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น แฟ้ม Ie7.log จะอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows
  3. กดปุ่ม CTRL+END เพื่อเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของแฟ้ม Ie7.log
  4. ที่เมนู แก้ไข คลิก ค้นหา
  5. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled
  6. ภายใต้ ทิศทาง คลิก ขึ้นแล้วคลิก ค้นหาถัดไป

   หากคุณพบข้อความ "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled" แสดงว่ามีปัญหาที่ป้องกันไม่ให้บันทึกแฟ้ม Internet Explorer 6 เพื่อยกเลิกการติดตั้ง เช่น ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกที่ระบุว่ามีปัญหา:   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
   ถ้าคุณไม่พบข้อความ "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled" ในแฟ้ม Ie7.log ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 2. กำหนดค่าสิทธิ์ของแฟ้ม Vgx.dll ใหม่ เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ของแฟ้มให้เป็นค่าเริ่มต้น คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง ที่พร้อมท์รับคำสั่ง ให้คัดลอกแล้ววาง (หรือพิมพ์) คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  • หากคุณเรียกใช้งาน Windows XP ให้คัดลอกแล้ววาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้:


   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • หากคุณเรียกใช้งาน Windows Server 2003 ให้คัดลอกแล้ววาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. ลองติดตั้ง Internet Explorer 7 หากติดตั้ง Internet Explorer ไม่ได้ ให้ตรวจสอบล็อกไฟล์อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในวิธี D หากล็อกไฟล์มีปัญหา ให้ทำซ้ำขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดในวิธีนี้
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนนั้นซ้ำแล้ว และยังติดตั้ง Internet Explorer 7 ไม่ได้ แต่ล็อกไฟล์คลีนแล้ว ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ในการตรวจสอบว่าวิธีดังกล่าวใช้ได้ผลหรือไม่ ให้ลองติดตั้ง Internet Explorer อีกครั้ง หากคุณต้องการดาวน์โหลด Internet Explorer ให้ไปที่ Microsoft Download Center
 • หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณทำสำเร็จตามขั้นตอนนี้
 • หากวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน

ปัญหาที่คล้ายคลึงกันและวิธีแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

920082 ปัญหาที่อาจเกิดเมื่อคุณใช้รุ่นเบต้าของ Windows Internet Explorer 7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์โซลูชันของ Windows Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ถ้าวิธีการในบทความนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจของ Internet Explorer 7 ต่อไปนี้:คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการรายงานจุดบกพร่อง และบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ Internet Explorer 7 ได้ด้วยการเยี่ยมชมเว็บเพจสนับสนุนของ Internet Explorer


ถ้าคุณยังคงพบปัญหา คุณอาจกำลังพบปัญหาอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

945385 เว็บเพจเปล่าจะปรากฏเมื่อคุณเริ่มการทำงาน Internet Explorer 7

926716 โปรแกรมติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 หยุดตอบสนองเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer และ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (แนะนำ)"

หากบทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft หากต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:จากนั้นให้พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในกล่อง ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 917925 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 28 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม