วิธีซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า


สรุป


ก่อนที่คุณจะทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณต้องถอนการติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 หรือ Windows Internet Explorer 8 ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ก่อน ถ้าคุณทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP ในขณะที่โปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่ายังคงติดตั้งอยู่ โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงานหลังจากการติดตั้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่าจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นติดตั้ง Internet Explorer 6 หลังจากซ่อมแซม Windows XP แล้ว คุณสามารถติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้งได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Internet Explorer ใหม่ถ้าคุณซ่อม Windows XP แล้ว ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
318378 วิธีการติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมโปรแกรม Internet Explorer ใน Windows XP

ข้อความนำ


ก่อนทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าออก ถ้าคุณไม่ได้ถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าในสถานการณ์นี้ โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงานอีกหลังจากทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งซ่อมไม่ได้คืนค่าแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้ในโฟลเดอร์ Program Files\Internet Explorer ดังนั้น แฟ้มในรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับโปรแกรม Internet Explorer จะเข้ากันไม่ได้กับแฟ้ม Internet Explorer 6 ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ Windows\System32 เมื่อคุณซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม


ถ้าคุณซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP แต่ไม่ได้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบรุ่นของ Windows XP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ Winver.exe ในกล่อง เปิด จากนั้นคลิก ตกลง
 2. ในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ Windows ให้ตรวจสอบรุ่นของ Windows XP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

ถ้า Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) ถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

ถ้า Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่า โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่อง เปิด จากนั้นคลิก ตกลง
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันให้คลิกwindows internet explorer 7หรือคลิกwindows internet explorer 8แล้วคลิก เอาออก
ถ้าโปรแกรม Internet Explorer ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ในคอนโซลการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คอนโซลการกู้คืนให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  ๓๐๗๖๕๔ วิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP  
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง: สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  ซีดี ie8\spuninst ชุด Spuninst
  สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  ซีดี ie7\spuninst ชุด Spuninst

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่อง เปิด จากนั้นคลิก ตกลง
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันให้คลิกinternet explorer 7หรือคลิกinternet explorer 8แล้วคลิก เอาออก
ถ้าโปรแกรม Internet Explorer ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง: สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  ซีดี \Windows\ie8\Spuninst ชุด Spuninst
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ie8 เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  ซีดี \Windows\ie7\Spuninst ชุด Spuninst
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ie7 เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
ถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer แต่ถ้ามีโฟลเดอร์ Windows\ie7\Spuninst หรือโฟลเดอร์ Windows\ie8\Spuninst อยู่ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer ในคอนโซลการกู้คืน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ในคอนโซลการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คอนโซลการกู้คืนให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  ๓๐๗๖๕๔ วิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP  
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง: สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  ซีดี ie8\spuninst ชุด Spuninst
  สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  ซีดี ie7\spuninst ชุด Spuninst
 3. ใส่ซีดีการติดตั้ง Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. ทำการติดตั้งซ่อม Windows XP หลังจากกระบวนการติดตั้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 6 จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมทำงาน
 5. ติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:  
  ๓๒๒๓๘๙ วิธีรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด  

ติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้ง

เมื่อ Windows XP ได้รับการซ่อมแซมและทำงานอย่างถูกต้องให้ติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 ใหม่คุณต้องมีแพคเกจการติดตั้ง Internet Explorer แพคเกจการติดตั้งนี้อาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์จากครั้งแรกที่คุณติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ค้นหาแพคเกจการติดตั้งในโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกไฟล์หมายเหตุ แพคเกจนี้อาจอยู่ในโฟลเดอร์ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว
 
เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานได้ ถ้า Internet Explorer 6 ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer เวอร์ชันที่ใหม่กว่าแล้วคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดแพคเกจการติดตั้ง Internet Explorer ได้ ดังนั้นคุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์การทำงานเพื่อดาวน์โหลดแพคเกจการติดตั้ง Internet Explorer จากนั้นใช้ไดรฟ์เครือข่ายที่แชร์เพื่อติดตั้งโปรแกรมจากแพคเกจการติดตั้งที่ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนี้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ซ่อมแซม ถ้าคุณไม่สามารถใช้เครือข่ายที่แชร์สำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้ให้คัดลอกแพคเกจการติดตั้ง Internet Explorer ลงในซีดีบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง จากนั้นใช้ซีดีนี้เพื่อติดตั้ง Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งติดตั้งใหม่หรือถอนการติดตั้ง Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: