คุณอาจพบปัญหาใน Windows Explorer หรือในเชลล์ Windows หลังจากติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS06-015


BUG #: 55056 (Content Maintenance)BUG #: 182220 (Windows SE)BUG #: 182221 (Windows SE)BUG #: 182222 (Windows SE)BUG #: 182223 (Windows SE)BUG #: 182224 (Windows SE)ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสตรี โปรดสำรองรีจิสตรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสตรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสตรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows

อาการ


หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย (บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-015) คุณอาจพบปัญหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์พิเศษ เช่น "My Documents" หรือ "My Pictures"
 • แอปพลิเคชัน Microsoft Office หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามบันทึกหรือเปิดแฟ้ม Office ในโฟลเดอร์ "My Documents"
 • แฟ้ม Office ที่อยู่ในโฟลเดอร์ "My Documents" จะไม่สามารถเปิดได้
 • หากคุณเปิดแฟ้มโดยการคลิก Open ในเมนู File แอปพลิเคชันจะหยุดตอบสนอง
 • เมื่อคุณพิมพ์แอดเดรสในช่อง Address ใน Microsoft Internet Explorer แล้วกด ENTER หรือคลิก Go ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • เมื่อคุณคลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก Send To ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • เมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ใน Windows Explorer ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • แอปพลิเคชันอื่นๆ บางชนิดหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดหรือบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ “My Documents”
เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-015 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

สาเหตุ


โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 908531 (MS06-015) ติดตั้งโปรแกรมไบนารีใหม่คือ Verclsid.exe โปรแกรม Verclsid.exe ตรวจสอบส่วนขยายของเชลล์ก่อนที่จะใช้งานโดยเชลล์ Windows หรือโดย Windows Explorer ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โปรแกรม Verclsid.exe หยุดการตอบสนอง เรื่องต่างๆ ต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุให้โปรแกรม Verclsid.exe หยุดการตอบสนอง
 • เรื่องซอฟท์แวร์ที่แชร์ไปยังเว็บ

  มีรายงานโดยที่ซอฟท์แวร์ที่ได้รับการกระจายก่อนหน้าโดย Hewlett Packard (HP) ทำให้โปรแกรม Verclsid.exe หยุดการตอบสนอง คอมโปเนนท์เฉพาะที่เป็นสาเหตุของปัญหาใน Share-to-Web namespace daemon (Hpgs2wnd.exe) ซอฟท์แวร์นี้ไม่ได้กระจายโดย HP อีกต่อไป แต่ก่อนหน้านี้ใช่ โดยรวมถึงรายการต่างๆ ต่อไปนี้:
  • ซอฟท์แวร์ HP PhotoSmart

  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet ใดๆ ที่รวมเครื่องอ่านบัตร
  • สแกนเนอร์ของ HP
  • HP CD-RWs และ HP DVD-RWs บางส่วน
  • HP cameras
  Share-to-Web namespace daemon สามารถพบได้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  ซอฟท์แวร์ Share-to-Web จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์อาจเริ่มจากเมนู Start ได้ด้วย
 • โปรแกรม Verclsid.exe ได้รับการทำเครื่องหมายโดย Kerio Personal จาก Sunbelt Software สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kerio Personal Firewall แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Sunbelt Software:

  Microsoft ให้รายละเอียดสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับความสนับสนุนทางเทคนิคได้ รายละเอียดสำหรับการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้


  ซอฟท์แวร์นี้ทำเครื่องหมายความพยายามใดๆ โดยแอปพลิเคชันหนึ่งๆ เพื่อเริ่มต้นแอปพลิเคชันอื่นๆ และสอบถามเพื่อขออนุมัติจากผู้ใช้ Kerio Personal Firewall ทำเครื่องหมายความพยายามโดย Internet Explorer เพื่อเริ่มโปรแกรม Verclsid.exe เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โปรแกรม Versclid.exe หยุดทำงานจนกว่าผู้ใช้คลิกกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนของ Kerio ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าคอนฟิก Kerio เพื่อให้โปรแกรมรันโดยไม่มีการพรอมต์ถาม

การแก้ไข


ซอฟท์แวร์ที่แชร์ไปยังเว็บ

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสตรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไมโครซอฟท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสตรีด้วยตนเอง

โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 908531 รวมถึง "รายชื่อที่อนุญาต" โปรแกรม Verclsid.exe ไม่สแกนแฟ้มใดๆ ที่มีนามสกุลที่ปรากฏในรายชื่อนี้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

908531 MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้โค้ดแบบรีโมทได้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายของเชลล์ HP ให้กับรายการ เพื่อทำงานนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรีตจิสตรี:
 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ค้นหาแล้วคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. เลือกที่ New เลือกที่ DWORD Value
 5. สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 พิมพ์ดังนี้:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 พิมพ์ดังต่อไปนี้:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. คลิกขวาที่ค่าที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น แล้วกำหนด Value data เป็น 1
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 8. ใช้ Task Manager เพื่อปิดโปรแกรม Verclsid.exe หรือเพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์


หมายเหตุ หากตัวควบคุม COM อื่นๆ หรือส่วนขยายของเชลล์ทำให้เกิดปัญหานี้ ต้องใช้วิธีการเดียวกันเพื่อเพิ่มส่วนขยายของเชลล์ที่เหมาะสม ในกรณีนี้ คุณต้องทราบคีย์รีจิสตรีที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนขยายของเชลล์

NVIDIA

มีรายงานว่ามีปัญหากับส่วนขยายของเชลล์ NVIDIA รายงานเหล่านี้ได้รับการยืนยันแล้ว คีย์ย่อยรีจิสตรีส่วนขยายเชลล์ NVIDIA ที่แสดงในขั้นตอนต่อไปนี้จะรวมอยู่ในการปรับปรุงถัดไปของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 908531 (บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-015)

การป้อนส่วนขยายเชลล์ NVIDIA เองในรีจิสตรี ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ค้นหาและคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. เลือกที่ New เลือกที่ DWORD Value
 5. สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 พิมพ์ดังต่อไปนี้:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 พิมพ์ดังต่อไปนี้:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. คลิกขวาที่ค่าที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น แล้วกำหนด Value data เป็น 1
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 8. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
สำหรับหน้าดาวน์โหลดของ NVIDIA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ NVIDIA

ข้อมูลเพิ่มเติม


เฉพาะตัวควบคุม COM หรือส่วนขยายเชลล์อื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ หากขั้นตอนต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อ Microsoft Product Support Services สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับไมโครซอฟท์ Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้