วิธีการแก้ปัญหาเอกสารเสียหายใน Word

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการระบุเอกสารที่เสียหายใน Word 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีขั้นตอนต่างๆ ที่อธิบายถึงวิธีการกู้คืนข้อความและข้อมูลที่มีในเอกสารหลังจากคุณได้ระบุว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่เสียหาย

บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

วิธีการระบุเอกสารที่เสียหาย

วิธีที่ 1: ตรวจสอบลักษณะการทำงานที่ไม่ปกติ

เอกสารที่เสียหายหลายรายการมีลักษณะการทำงานที่ไม่ปกติ ลักษณะการทำงานดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดกับเอกสารหรือกับเทมเพลตที่เอกสารนั้นๆ ใช้ ลักษณะการทำงานนี้อาจรวมถึง:
 • การกำหนดหมายเลขหน้าที่มีอยู่แล้วในเอกสารซ้ำหลายครั้ง
 • การทำซ้ำการแบ่งหน้าในเอกสารซ้ำหลายครั้ง
 • เค้าโครงและการจัดรูปแบบเอกสารไม่ถูกต้อง
 • ปรากฏอักขระที่ไม่สามารถอ่านได้บนหน้าจอ
 • ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการประมวลผล
 • คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปิดไฟล์
 • ลักษณะการทำงานที่ไม่คาดหมายที่ไม่สามารถเกิดจากการทำงานปกติของโปรแกรม
หากเอกสารแสดงอาการใดๆ เหล่านี้ หรือหากคุณไม่สามารถเปิดเอกสารได้ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ตรวจสอบเอกสารและโปรแกรมอื่น

บางครั้ง ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากเอกสารเสียหาย เมื่อต้องการขจัดปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. หาลักษณะการทำงานที่คล้ายกันในเอกสารอื่นๆ
 2. ค้นหาลักษณะการทำงานที่คล้ายกันในโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ
หากขั้นตอนใดๆ เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ในเอกสาร คุณจะต้องแก้ไข Word, ชุดโปรแกรม Office หรือระบบปฏิบัติการที่ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณต้องใช้หากสามารถเปิดเอกสารที่เสียหายได้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนเทมเพลตที่เอกสารนั้นๆ ใช้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุเทมเพลตที่เอกสารนั้นๆ ใช้

 1. เปิดเอกสารที่มีปัญหาใน Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก ตัวเลือก
 3. คลิก Add-In
 4. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก เทมเพลต ภายใต้ มุมมองและการจัดการ Add-in ของ Office
 5. คลิก ไป
กล่อง เทมเพลตเอกสาร จะแสดงรายการเทมเพลตที่เอกสารใช้ ถ้ารายการเทมเพลตเป็น ปกติ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 นอกจากนั้นให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนชื่อเทมเพลตส่วนกลาง (Normal.dotm)

ทำตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้:
 1. ออกจาก Word
 2. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม
 3. ในระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ค้นหา normal.dotm ซึ่งปกติจะพบใน:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. คลิกขวา Normal.dotm จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ
 5. พิมพ์ Oldword.old แล้วกด ENTER
 6. ปิด Windows Explorer
 7. เริ่มต้น Word แล้วเปิดเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนเทมเพลตของเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่มีปัญหาใน Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก ตัวเลือก
 3. คลิก Add-In
 4. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก เทมเพลต จากนั้นคลิก ไป
 5. คลิก แนบ
 6. ในโฟลเดอร์ เทมเพลต ให้คลิก Normal.dotm จากนั้นคลิก เปิด
 7. คลิก OK เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เทมเพลตและ Add-in
 8. ออกจาก Word

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนเทมเพลตได้ผลหรือไม่

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก ตัวเลือก
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: เริ่ม Word โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

คุณสามารถใช้สวิตช์ /a เพื่อเริ่มต้น Word โดยใช้เฉพาะการตั้งค่าเริ่มต้นใน Word เมื่อคุณใช้สวิตช์ /a Word ไม่โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ นอกจากนี้ Word ไม่ใช้เทมเพลต Normal.dotm ที่มีอยู่ของคุณ เริ่มต้น Word ใหม่โดยใช้สวิตช์ /a

ขั้นที่ 1: เริ่มต้น Word ใหม่โดยใช้สวิตช์ /a

 1. ออกจาก Word
 2. ในระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ค้นหา เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์ winword.exe /a

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเอกสาร

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 2. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: เปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: ลองโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อื่น

ขั้นตอน a: เปิด "เพิ่มเครื่องพิมพ์"
 1. ในระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ค้นหา อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
ขั้นตอน b: เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่
 1. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง
 2. คลิก ใช้พอร์ตที่มีอยู่ แล้วคลิก ถัดไป
 3. ในรายการ ผู้ผลิต ให้คลิก Microsoft
 4. คลิก Microsoft XPS Document Writer แล้วคลิก ถัดไป
 5. คลิก ใช้โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ) แล้วคลิก ถัดไป
 6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น แล้วคลิก ถัดไป
 7. คลิก เสร็จสิ้น

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบดูว่าการเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ช่วยแก้ไขปัญหาหรือไม่

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เดิมอีกครั้ง

Windows Vista และ Windows 7
 1. ในระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ค้นหา อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์เดิมที่เป็นค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ลบ
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือสำหรับการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ทำต่อไป
 3. หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ลบไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ ให้คลิก ใช่
 4. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำใน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบดูว่าการเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ช่วยแก้ไขปัญหาหรือไม่

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: บังคับให้ Word พยายามซ่อมแซมไฟล์

ขั้นตอนที่ 1: ซ่อมแซมเอกสาร

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิกเพื่อเน้นเอกสาร Word ของคุณ
 3. คลิกลูกศรบนปุ่ม เปิด จากนั้นคลิก เปิดและซ่อมแซม

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบว่าการซ่อมแซมดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาของเอกสารได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าไม่มีลักษณะการทำงานที่ผิดปกติแล้ว หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ แล้วไปที่วิธีที่ 6

วิธีที่ 5: เปลี่ยนรูปแบบของเอกสาร แล้วแปลงเอกสารให้กลับไปอยู่ในรูปแบบ Word

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเอกสาร

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด

ขั้นที่ 2: บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่นๆ

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก บันทึกเป็น
 2. ใน Word ให้คลิก รูปแบบอื่น
 3. ในรายการ ชนิดไฟล์ที่จะบันทึกเป็น ให้คลิก Rich Text Format (*.rtf)
 4. คลิก บันทึก
 5. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด

ขั้นตอนที่ 3: เปิดเอกสาร แล้วแปลงเอกสารให้กลับไปอยู่ในรูปแบบไฟล์ Word

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 2. คลิกเอกสารที่แปลงแล้ว แล้วคลิก เปิด
 3. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก บันทึกเป็น
 4. เลือก เอกสาร Word สำหรับชนิดไฟล์ของ บันทึกเป็น
 5. เปลี่ยนชื่อไฟล์ของเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบว่าการแปลงไฟล์รูปแบบไฟล์ของเอกสารสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าไม่มีลักษณะการทำงานที่ผิดปกติแล้ว หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น ทำซ้ำขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 แล้วบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ ตามลำดับ:
 • Web page (.htm; .html)
 • รูปแบบประมวลผลคำอื่นๆ
 • Plain Text (.txt)
หมายเหตุ เมื่อคุณบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบ ข้อความธรรมดา (.txt) คุณอาจแก้ปัญหาความเสียหายของเอกสารได้ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบทั้งหมดของเอกสาร รหัสแมโครและกราฟิกจะสูญหายไปทั้งหมด เมื่อคุณบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบ ข้อความธรรมดา (.txt) คุณต้องจัดรูปแบบเอกสารใหม่ ดังนั้น ให้ใช้รูปแบบ ข้อความธรรมดา (.txt) เฉพาะเมื่อรูปแบบไฟล์อื่นๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เท่านั้น

หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่วิธีที่ 7

วิธีที่ 6: คัดลอกทุกสิ่งยกเว้นเครื่องหมายย่อหน้าสุดท้ายไปยังเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอกสารใหม่

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก ใหม่
 2. คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก สร้าง

ขั้นที่ 2: เปิดเอกสารที่เสียหาย

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด

ขั้นที่ 3: คัดลอกเนื้อหาของเอกสาร จากนั้นวางเนื้อหาลงในเอกสารใหม่

หมายเหตุ หากเอกสารของคุณประกอบด้วยตัวแยกส่วน ให้คัดลอกเฉพาะข้อความระหว่างตัวแยกส่วน ห้ามคัดลอกตัวแบ่งส่วน เนื่องจากอาจทำให้เอกสารใหม่ของคุณเสียหายด้วย เปลี่ยนมุมมองเอกสารให้เป็นมุมมองแบบร่างเมื่อคุณคัดลอกและวางเนื้อหาในเอกสารใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนตัวแบ่งส่วน ในการเปลี่ยนให้เป็นมุมมองแบบร่าง บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร
 1. ในเอกสารที่เสียหาย ให้กด CTRL+END แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME
 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
 3. ในแท็บ มุมมอง ให้คลิก สลับหน้าต่าง ในกลุ่ม หน้าต่าง
 4. คลิกเอกสารใหม่ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 1
 5. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
หากลักษณะการทำงานที่ผิดปกติยังคงอยู่ ให้ไปที่วิธีที่ 8

วิธีที่ 7: คัดลอกส่วนที่ไม่เสียหายของเอกสารที่เสียหายไปยังเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอกสารใหม่

 1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก ใหม่
 2. คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก สร้าง

ขั้นที่ 2: เปิดเอกสารที่เสียหาย

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด

ขั้นที่ 3: คัดลอกส่วนที่ไม่เสียหายของเอกสาร จากนั้นวางส่วนที่ไม่เสียหายลงในเอกสารใหม่

หมายเหตุ หากเอกสารของคุณประกอบด้วยตัวแยกส่วน ให้คัดลอกเฉพาะข้อความระหว่างตัวแยกส่วน ห้ามคัดลอกตัวแบ่งส่วน เนื่องจากอาจทำให้เอกสารใหม่ของคุณเสียหายด้วย เปลี่ยนมุมมองเอกสารให้เป็นมุมมองแบบร่างเมื่อคุณคัดลอกและวางเนื้อหาในเอกสารใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนตัวแบ่งส่วน ในการเปลี่ยนให้เป็นมุมมองแบบร่าง บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร
 1. ในเอกสารที่เสียหาย ให้ค้นหาและเลือกส่วนที่ไม่เสียหายในเนื้อหาของเอกสาร
 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
 3. ในแท็บ มุมมอง ให้คลิก สลับหน้าต่าง ในกลุ่ม หน้าต่าง
 4. คลิกเอกสารใหม่ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 1
 5. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
 6. ทำซ้ำขั้นตอน 3a ถึง 3e สำหรับส่วนที่ไม่เสียหายแต่ละส่วนของเอกสาร คุณต้องสร้างส่วนที่เสียหายในเอกสารของคุณขึ้นใหม่

วิธีที่ 8: สลับมุมมองเอกสารเพื่อนำเนื้อหาที่เสียหายออก

ถ้าเอกสารถูกตัดทอน (เอกสารทุกหน้าไม่ปรากฏ) อาจต้องสลับมุมมองเอกสารและนำเนื้อหาที่เสียหายออกจากเอกสาร
 1. ระบุหมายเลขหน้าที่มีเนื้อหาเสียหายที่เป็นสาเหตุให้เอกสารถูกตัดทอน
  1. ใน Word ให้คลิก ไฟล์ บน Ribbon จากนั้นคลิก เปิด
  2. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
  3. เลื่อนไปดูหน้าสุดท้ายที่ปรากฏก่อนที่เอกสารจะถูกตัดทอน จดเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้านั้นไว้
 2. สลับมุมมอง และนำเนื้อหาที่เสียหายออก
  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเว็บ หรือ มุมมองแบบร่าง
  2. เลื่อนเพื่อดูเนื้อหาที่ปรากฏก่อนที่เอกสารจะถูกตัดทอน
  3. เลือกและลบย่อหน้า ตารางหรือวัตถุถัดไปในไฟล์
  4. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้าเอกสารยังคงถูกตัดทอนอยู่ ให้สลับมุมมองไปเรื่อยๆ และลบเนื้อหาจนกว่าเอกสารจะไม่ถูกตัดทอนอีกในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์
  5. บันทึกเอกสาร

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ควรทำหากไม่สามารถเปิดเอกสารที่เสียหายได้

วิธีที่ 1: เปิดเอกสารที่เสียหายในโหมดแบบร่างโดยไม่ต้องปรับปรุงการเชื่อมโยง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่า Word

 1. เริ่มต้น Word
 2. ในแท็บ มุมมอง ให้คลิก แบบร่าง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร
 3. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง
 4. ในส่วน แสดงเนื้อหาของเอกสาร ให้คลิกเพื่อเลือก ใช้ฟอนต์เค้าร่างในมุมมองเค้าร่างและเค้าโครง และ แสดงพื้นที่สำรองข้อมูล
 5. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกเพื่อล้าง อัปเดตลิงก์อัตโนมัติที่เปิด จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อปิด Word

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเอกสารที่เสียหาย

 1. เริ่มต้น Word
 2. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก เปิด
 3. คลิกเอกสารที่เสียหาย แล้วคลิก เปิด
หากคุณเปิดเอกสารได้ ให้ปิดเอกสารแล้วเปิดใหม่โดยใช้วิธีที่ 6 และซ่อมแซมเอกสาร นอกจากนั้นให้ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: แทรกเอกสารเป็นไฟล์ในเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอกสารเปล่าใหม่

 1. ใน Word 2010 ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก ใหม่
 2. คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก สร้าง
หมายเหตุ คุณอาจต้องนำการจัดรูปแบบบางอย่างไปใช้กับส่วนสุดท้ายของเอกสารใหม่

ขั้นตอนที่ 2: แทรกเอกสารที่เสียหายไว้ในเอกสารใหม่

 1. ในแท็บ แทรก ให้คลิก แทรกวัตถุ จากนั้นคลิก ข้อความจากไฟล์
 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ ให้ระบุตำแหน่งจากนั้นคลิกเอกสารที่เสียหาย จากนั้นคลิก แทรก
หมายเหตุ คุณอาจต้องนำการจัดรูปแบบบางอย่างไปใช้กับส่วนสุดท้ายของเอกสารใหม่

วิธีที่ 3: สร้างลิงก์ไปยังเอกสารที่เสียหาย

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเอกสารเปล่า

 1. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก ใหม่
 2. คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก สร้าง
 3. ในเอกสารใหม่ ให้พิมพ์ This is a test
 4. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก บันทึก
 5. พิมพ์ Rescue link แล้วคลิก บันทึก

ขั้นที่ 2: สร้างการเชื่อมโยง

 1. เลือกข้อความที่คุณพิมพ์ไว้ในขั้นตอน 1c
 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด
 3. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก ใหม่
 4. คลิก เอกสารเปล่า แล้วคลิก สร้าง
 5. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม วาง ในกลุ่ม คลิปบอร์ด จากนั้นคลิก วางแบบพิเศษ
 6. คลิก วางลิงก์ แล้วคลิก ข้อความที่จัดรูปแบบแล้ว (RTF)
 7. คลิก ตกลง

ขั้นที่ 3: เปลี่ยนการเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เสียหาย

 1. คลิกขวาที่ข้อความที่เชื่อมโยงในเอกสาร ชี้ไปที่ วัตถุเอกสารที่ลิงก์ จากนั้นคลิก ลิงก์
 2. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้คลิกชื่อไฟล์ของเอกสารที่ลิงก์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล
 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูล ให้คลิกเอกสารที่คุณไม่สามารถเปิดได้ จากนั้นคลิก เปิด
 4. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ลิงก์

  หมายเหตุ ข้อมูลจากเอกสารที่เสียหายจะปรากฏขึ้นหากมีข้อมูลหรือข้อความที่มีการกู้คืน
 5. คลิกขวาข้อความที่ลิงก์ แล้วชี้ไปที่ วัตถุเอกสารที่ลิงก์ จากนั้นคลิก ลิงก์
 6. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้คลิก ยกเลิกลิงก์
 7. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิก ใช่:
  Are you sure you want to break the selected links?

วิธีที่ 4: ใช้ตัวแปลง "การกู้คืนข้อความจากตัวแปลงไฟล์ใดๆ"

หมายเหตุ "การกู้คืนข้อความจากตัวแปลงไฟล์ใดๆ" มีขีดจำกัด เช่น การจัดรูปแบบของเอกสารจะสูญหายไปทั้งหมด นอกจากนี้ กราฟิก เขตข้อมูล วัตถุรูปวาดและรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความจะสูญหาย อย่างไรก็ตาม ข้อความเขตข้อมูล หัวกระดาษ ท้ายกระดาษและอ้างอิงท้ายเรื่องจะเก็บเป็นข้อความแบบง่าย
 1. ใน Word ให้คลิก เมนูไฟล์ จากนั้นคลิก เปิด
 2. ในกล่อง ชนิดไฟล์ ให้คลิก การกู้คืนข้อความจากไฟล์ใดๆ
 3. คลิกเอกสารที่คุณต้องการกู้คืนข้อความ
 4. คลิก เปิด
หลังจากที่เอกสารได้รับการกู้คืนโดยใช้ตัวแปลง "กู้คืนข้อความจากแฟ้มใดๆ " จะมีข้อความที่เป็นข้อมูลไบนารีบางส่วนที่ไม่ได้รับการแปลง ข้อความนี้มักจะอยู่ที่ส่วนเริ่มต้นและส่วนท้ายของเอกสาร คุณต้องลบข้อความที่เป็นข้อมูลไบนารีก่อนที่จะบันทึกไฟล์เป็นเอกสาร Word

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Word 2007 จะไม่มีปุ่มไฟล์ในส่วนติดต่อผู้ใช้ โปรดเลือกปุ่ม Office จากนั้นทำตามทิศทางเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 918429 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Word 2016

คำติชม