ปัญหาที่อาจเกิดเมื่อคุณใช้รุ่นเบต้าของ Windows Internet Explorer 7

อาการ

คุณอาจพบอาการใดๆ ต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
  ไม่สามารถติดตั้ง Internet Explorer 7 ได้ คุณต้องเริ่มการทำงานของระบบใหม่เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับระบบของคุณไม่สามารถเลิกทำได้ หลังจากเริ่มการทำงานของระบบใหม่ ไปตามทางลัด "การแก้ปัญหา Internet Explorer" บนเดสก์ท็อปเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  นอกจากนี้ เมื่อคุณดูแฟ้ม Setupapi.log คุณอาจเห็นรายการในแฟ้มบันทึกที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  #E008 Setting registry value Registry_Key #E033 Error 5: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  iesetup.exe ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ win32 ที่ถูกต้อง
 • หลังจากการติดตั้ง Internet Explorer 7 และเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:
  motiveSB.EXE Entry point not found. getprocessimagefilenameW ไม่สามารถวางไว้ใน Dynamic-Link Library PSAPI.dll
 • เมื่อคุณดูแถบเครื่องมือ คุณไม่สามารถดูคำสั่ง E-mail นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มคำสั่ง E-mail ลงในแถบเครื่องมือได้
 • Internet Explorer 7 ปิดลงอย่างกะทันหัน และคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ
 • เมื่อคุณพยายามเปิด Internet Explorer 7 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:

  Procedure Entry Point InternetGetSecurityInfoByURLw ไม่สามารถวางไว้ใน Dynamic-Link Library WININET.DLL
 • เมื่อคุณพยายามเปิด Internet Explorer 7 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:

  Internet Explorer เกิดปัญหากับโปรแกรม Add on และจำเป็นต้องปิดลง
 • เมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ FTP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:

  Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ
 • เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงหรือที่อยู่เว็บใน Microsoft Outlook Express หรือใน Microsoft Office Outlook, Internet Explorer 7 จะไม่เปิดเว็บเพจ

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 รุ่นเบต้า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปรับรุ่นเป็น Windows Internet Explorer 7 รุ่นที่วางจำหน่าย โดยการเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 920082 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 พ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม