วิธีปิดใช้งานและเปิดใช้งานการไฮเบอร์เนตใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายวิธีปิดใช้งานและเปิดใช้งานการไฮเบอร์เนตใหม่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

คำเตือน คุณอาจสูญเสียข้อมูลถ้ากำหนดไม่ให้ใช้การไฮเบอร์เนต และไม่มีพลังงานไฟฟ้า ขณะที่ตั้งค่าไฮบริดสลีปไว้ เมื่อคุณกำหนดให้ไม่สามารถใช้งานการไฮเบอร์เนต ไฮบริดสลีปจะไม่ทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มระบบ Hiberfil.sys ที่ซ่อนไว้จะอยู่ในโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Kernel Power Manager จะสงวนแฟ้มนี้เมื่อคุณติดตั้ง Windows ขนาดของแฟ้มนี้จะเท่ากับปริมาณ Random Access Memory (RAM) ที่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์นี้โดยประมาณ

คอมพิวเตอร์จะใช้แฟ้ม Hiberfil.sys เพื่อเก็บสำเนาของหน่วยความจำระบบในฮาร์ดดิสก์เมื่อมีการเปิดการตั้งค่าไฮบริดสลีป ถ้าแฟ้มนี้ไม่ปรากฏ คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถไฮเบอร์เนตได้

เมื่อต้องการให้เราปิดใช้งานและเปิดใช้งานการไฮเบอร์เนตให้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา คลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix itหมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา
หมายเหตุ ตัวเลือกของโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนตอาจไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • การ์ดแสดงผลอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันสลีป ในกรณีนี้ ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับการ์ดแสดงผลของคุณ หรือตรวจสอบข้อมูลของการ์ดแสดงผลและโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนที่รวมมากับคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม: การเชื่อมโยงที่แนะนำ
 • การตั้งค่าบางอย่างจะจัดการโดยผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพราะเหตุใด Windows จึงไม่อนุญาตให้ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ
 • สถานะการสลีปและการประหยัดพลังงานอื่นๆ อาจถูกปิดใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันสลีป ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วเข้าสู่การตั้งค่าของ BIOS เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงาน คำแนะนำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อแสดงคีย์หรือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดเมื่อเข้าสู่กระบวนการการตั้งค่าของ BIOS เนื่องจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอาจใช้ BIOS ไม่เหมือนกัน จึงอาจมีการกำหนดคีย์ที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์นี้
 • ถ้าไม่มีตัวเลือกการไฮเบอร์เนต คุณอาจเปิดใช้ตัวเลือกไฮบริดสลีปไว้

จากนั้นให้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการกำหนดให้ไม่สามารถใช้งานการไฮเบอร์เนตได้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Start แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง Start Search
 2. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ Command Prompt จากนั้นคลิก Run as Administrator
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์โดยการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก Continue
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ powercfg.exe /hibernate off แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง
เมื่อต้องการกำหนดให้สามารถใช้งานการไฮเบอร์เนตได้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Start แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง Start Search
 2. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ Command Prompt จากนั้นคลิก Run as Administrator
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์โดยการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก Continue
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ powercfg.exe /hibernate on แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER เพื่อปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการให้คำติชมหรือรายงานปัญหาพร้อมการแก้ไขนี้ โปรดเขียนความคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาให้เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 920730 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 7 ก.ย. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม