ระยะห่างบรรทัดตามค่าเริ่มต้นและระยะห่างย่อหน้าตามค่าเริ่มต้นใน Word 2007 จะแตกต่างจากระยะห่างบรรทัดใน Word รุ่นก่อนหน้านี้

คำอธิบายลักษณะปัญหา

เมื่อคุณทำงานในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 คุณอาจจะสังเกตเห็นว่ามีระยะห่างระหว่างบรรทัดในย่อหน้าและระยะห่างระหว่างย่อหน้าเป็นค่ามากกว่าใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้านี้

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขแบบอัตโนมัติยังใช้งานสำหรับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้จะไม่ทำงานใน Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้นคุณจะสามารถเรียกใช้งานการแก้ไขนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหาดังกล่าวได้

ต่อไป ให้ไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"


ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

หากต้องการแก้ไขระยะห่างบรรทัดและระยะห่างย่อหน้าใน Word 2007 เพื่อให้ระยะห่างนั้นเหมือนกับระยะห่างใน Word รุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องเปลี่ยนตัวเลือก ชุดลักษณะ

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกแท็บ หน้าหลัก
  2. คลิก เปลี่ยนลักษณะ ในกลุ่ม ลักษณะ ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ จากนั้นคลิกชุดลักษณะที่คุณต้องการใช้

    หากต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบตามค่าเริ่มต้นในเอกสารของคุณ เช่น ระยะห่างบรรทัดและระยะห่างย่อหน้า ให้เป็นการจัดรูปแบบตามค่าเริ่มต้นที่ใช้ใน Word รุ่นอื่นๆ ให้คลิก Word 2003
  3. หากต้องการเปลี่ยนชุดลักษณะให้เป็นชุดลักษณะตามค่าเริ่มต้นใน Word 2007 ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ ในกลุ่ม ลักษณะ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่ามีการแก้ไขปัญหานี้แล้วหรือไม่โดยการตรวจสอบระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า หากปัญหาระยะห่างได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบทความนี้แล้ว หากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระยะห่างบรรทัดตามค่าเริ่มต้นและระยะห่างย่อหน้าตามค่าเริ่มต้นสำหรับ Word 2007 และ Microsoft Word รุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ รุ่นภาษาบางรุ่นของ Word 2007 อาจจะมีระยะห่างบรรทัดตามค่าเริ่มต้นเหมือนกันและระยะห่างย่อหน้าตามค่าเริ่มต้นเหมือนกันกับ Word รุ่นก่อนหน้านี้
ตัวเลือกระยะห่างWord 2007Word 2003 และ Word รุ่นก่อนหน้านี้
หลัง14 px0 pt
ระยะห่างบรรทัดหลายบรรทัดบรรทัดเดี่ยว
ที่1.15ว่าง
หมายเหตุ หากต้องการดูตัวเลือกระยะห่างบรรทัดและระยะห่างย่อหน้า ให้คลิกขวาที่ย่อหน้า แล้วคลิก ย่อหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับระยะห่างบรรทัดใน Word 2007 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 921174 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

คำติชม