คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีใน Excel 2010, Excel 2007 หรือ Excel 2003

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่บันทึกในรูปแบบ Microsoft Excel แฟ้มไม่ยอมเปิดขึ้นมา นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

คุณกำลังพยายามเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกตามการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณคุณพยายามเปิดชนิดแฟ้ม <<ชนิดแฟ้ม>> ที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่า การบล็อกแฟ้ม ในศูนย์ความเชื่อถือ
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกันนี้เมื่อพยายามบันทึกแฟ้ม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

945797 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีใน Excel 2007 หรือใน Excel 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าผู้ดูแลระบบจำกัดชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดได้ใน Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 หรือ Microsoft Office Excel 2003 เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์เพื่อให้จำกัดหน้าที่การใช้งานนี้
ตามค่าเริ่มต้น ชนิดแฟ้มต่อไปนี้จะถูกบล็อกใน Excel 2010:
 • สมุดงาน Excel 4
 • แผ่นงาน Excel 4
 • แผ่นงาน Excel 3
 • แผ่นงาน Excel 2
 • แผ่นงานแมโคร Excel 4 และแฟ้ม Add-in
 • แผ่นงานแมโคร Excel 3 และแฟ้ม Add-in
 • แผ่นงานแมโคร Excel 2 และแฟ้ม Add-in

สำหรับ Excel 2010 สามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ได้ในแม่แบบการดูแลระบบของ Office 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนย่อยของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของ "Excel 2010"สำหรับ Excel 2007 สามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ได้ในแม่แบบการดูแลระบบของ Office 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนย่อยของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของ "Excel 2007"

สำหรับ Excel 2003 การปรับปรุง 933666 จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกความสามารถในการบันทึกหรือเปิดแฟ้มใน Excel 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนย่อยของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของ "Excel 2003"

ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มต่อไปนี้จะถูกบล็อกใน Microsoft Office 2003 Service Pack 3:
 • Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
938810 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้มบางรูปแบบที่ถูกบล็อกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใน Excel 2010 คุณสามารถเอาการจำกัดการเปิดแฟ้มออกได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้

  1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม
  2. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิกที่ ตัวเลือก
  3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
  4. ในศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก การตั้งค่าการบล็อกแฟ้ม
  5. เมื่อต้องการอนุญาตให้เปิดแฟ้มที่ถูกบล็อก ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชนิดแฟ้มดังกล่าว
  6. คลิกที่ ตกลง สองครั้ง
  นอกจากขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพื่อแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรี
 • ใน Excel 2007 ถ้าคุณเชื่อถือแฟ้มที่คุณต้องการเปิด คุณสามารถย้ายแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เพื่อแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรี

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง เอาออก หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือสำหรับแฟ้ม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • ใน Excel 2003 จะไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ คุณสามารถสร้างตำแหน่งยกเว้นเพื่อแทนที่การตั้งค่านโยบายรีจิสทรี เมื่อต้องการสร้างตำแหน่งยกเว้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ออกจาก Excel 2003
  2. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ regedit ในกล่อง Open แล้วคลิก OK
  3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. ชี้ไปที่ สร้าง ที่เมนู แก้ไข แล้วคลิก คีย์
  5. พิมพ์ OICEExemptions สำหรับชื่อของคีย์
  6. ชี้ไปที่ สร้าง ที่เมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่าสตริง
  7. พิมพ์ชื่อสตริง แล้วกดปุ่ม ENTER เช่น พิมพ์ ExemptDirectory
  8. คลิกขวาที่ชื่อสตริงที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 7 จากนั้นคลิกที่ ปรับเปลี่ยน
  9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์เส้นทางของไดเรกทอรีที่มีแฟ้มดังกล่าวอยู่ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อยจะไม่ถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติ สำหรับโฟลเดอร์เพิ่มเติมที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นการยกเว้น โปรดดำเนินการซ้ำตามขั้นตอนที่ 6-9
  10. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจาก Registry Editor
 • โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านโยบายกลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Excel 2010

เมื่อต้องการจำกัดชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดหรือบันทึกใน Excel 2010 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบการดูแลระบบของ Office 2010 เพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบการดูแลระบบของ Office 2010 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การตั้งค่าเพื่อบล็อกการเปิดหรือบันทึกรูปแบบแฟ้มในโปรแกรม Office 2010 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ แล้วดูหัวข้อ "ภาพรวมของนโยบายกลุ่มสำหรับ Office 2010": :

Excel 2007

เมื่อต้องการจำกัดชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดใน Excel 2007 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่แบบการดูแลระบบของ Office 2007 เพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

ตารางต่อไปนี้มีชื่อ DWORD ที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มไปยังรีจิสทรีเพื่อจำกัดชนิดแฟ้มบางชนิดโดยใช้คีย์ย่อยของ FileOpenBlock นอกจากนี้ ตารางยังมีชนิดแฟ้มที่สอดคล้องกันที่จะถูกจำกัดด้วย

ชื่อ DWORDชนิดแฟ้มที่ถูกจำกัด
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบการดูแลระบบของ Office 2010 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การตั้งค่าเพื่อบล็อกการเปิดหรือบันทึกรูปแบบแฟ้มในโปรแกรม Office 2007 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ แล้วดูหัวข้อ "บังคับใช้การตั้งค่าโดยใช้นโยบายกลุ่มในระบบ Office 2007":

Excel 2003

ข้อมูลสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดใน Excel 2003 ความสามารถในการทำงานนี้ไม่มีให้ใน Microsoft Office 2003 เมื่อออกจำหน่ายเริ่มแรก เมื่อต้องการจำกัดชนิดแฟ้มที่สามารถเปิดใน Excel 2003 ให้ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 933666

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัย 933666 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933666 คำอธิบายของการปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 8 พฤษภาคม 2550


เมื่อต้องการจำกัดชนิดแฟ้มที่คุณสามารถเปิดใน Excel 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • ใช้แม่แบบการดูแลระบบของ Office 2003 ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อกำหนดค่ารีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
 • ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยเพิ่มการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดแม่แบบการดูแลระบบของ Office 2003 Service Pack 3 (ADM), OPA และ Explain Text Update โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ตารางต่อไปนี้มีชื่อ DWORD ที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มไปยังรีจิสทรีเพื่อจำกัดชนิดแฟ้มบางชนิดโดยใช้คีย์ย่อยของ FileOpenBlock นอกจากนี้ ตารางยังมีชนิดแฟ้มที่สอดคล้องกันที่จะถูกจำกัดด้วย

ชื่อ DWORDชนิดแฟ้มที่ถูกจำกัด
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
ตัวแปลงรูปแบบแฟ้มทั้งหมดที่พร้อมใช้งานโดยใช้ตัวแปลงข้อความ (รวมถึง Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesแฟ้ม Microsoft Excel 4.0 Charts (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesแฟ้ม DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 SP3)
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าคีย์ย่อยของ FileOpenBlock โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Excel
 2. ถ้าคุณใช้ Excel 2003 ให้ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 933666 ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งไว้ แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณใช้ Excel 2007 ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3
 3. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ regedit ในกล่อง Open แล้วคลิก OK
 4. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของ FileOpenBlock ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างคีย์ย่อย:
  1. คลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของ ความปลอดภัย
  2. ที่เมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก คีย์
  3. พิมพ์ FileOpenBlock แล้วกดปุ่ม ENTER
 5. ชี้ไปที่ สร้าง ที่เมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่า DWORD
 6. พิมพ์ชื่อ DWORD ที่คุณต้องการจำกัด แล้วกดปุ่ม ENTER เช่น พิมพ์ BinaryFiles
 7. คลิกขวาที่ชื่อ DWORD ที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 6 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 และคลิกที่ ตกลง
 9. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจาก Registry Editor
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
945797 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะบันทึกชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีใน Excel 2007 หรือใน Excel 2003

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 922848 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม