วิธีการตั้งค่า Microsoft Dynamics AX เพื่อดำเนินการอัปเดตสรุปอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดตใบสั่งซื้อหลายใบ

นำไปใช้กับ: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

ข้อความนำ


บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า Microsoft Dynamics AX เพื่อดำเนินการอัปเดตสรุปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดตใบสั่งซื้อหลายใบโดยยึดตามพารามิเตอร์การอัปเดตสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม


ขั้นตอนในการดำเนินการอัปเดตสรุปอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่า Microsoft Dynamics AX เพื่อดำเนินการอัปเดตสรุปโดยอัตโนมัติให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกบัญชีเจ้าหนี้แล้วคลิกผู้ขาย
 2. เลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมแล้วคลิกการตั้งค่าแล้วคลิกการอัปเดตสรุป
 3. ภายใต้ สรุปโดยอัตโนมัติให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้แล้วคลิก ปิด:
  • ใบสั่งซื้อ
  • บันทึกการจัดส่ง
  • รายการใบเสร็จ
  • ใบ
 4. คลิกบัญชีเจ้าหนี้ขยายการตั้งค่าแล้วคลิกพารามิเตอร์
 5. บนแท็บการอัปเดตบทสรุปให้คลิกสรุปอัตโนมัติในค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปเดตสรุปแล้วคลิกพารามิเตอร์การอัปเดตสรุป
 6. ในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การอัปเดตสรุปให้คลิกแท็บใบแจ้งหนี้
 7. ภายใต้เขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานให้คลิกเพื่อเลือกกลุ่มผู้ซื้อแล้วคลิกปุ่มเพิ่มหมายเหตุ
  • ในตอนนี้กลุ่มผู้ซื้อควรแสดงรายการภายใต้เลือก
  • ตามค่าเริ่มต้นเขตข้อมูลสกุลเงินและเขตข้อมูลบัญชีใบแจ้งหนี้จะแสดงรายการอยู่ภายใต้เลือก Microsoft Dynamics AX ไม่อนุญาตให้มีการอัปเดตสรุปที่มีบัญชีใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันและสกุลเงินที่แตกต่างกัน
 8. คลิกปิดเพื่อปิดกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การอัปเดตสรุป

ตัวอย่างสถานการณ์สมมติ

เมื่อต้องการสร้างข้อมูลตัวอย่างให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ จากนั้นในขั้นตอนที่2ของส่วน "ขั้นตอนในการดำเนินการอัปเดตสรุปอัตโนมัติ" ให้เลือกผู้จำหน่าย๓๐๐๐หมายเหตุ เกณฑ์ต่อไปนี้จะใช้สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้
ใบสั่งซื้อสินค้าผู้จำหน่ายใบสกุลปริมาณกลุ่มผู้ซื้อ
PO1ESB-007๓๐๐๐๓๐๐๐EUR1อื่นๆ
PO2ESB-005๓๐๐๐๓๐๐๐EUR1อื่นๆ
PO3ESB-007๓๐๐๐๓๐๐๐EUR1หลอด
 1. สร้างใบสั่งซื้อสามรายการที่ยึดตามเกณฑ์ในตารางหมายเหตุ เมื่อต้องการเปลี่ยนกลุ่มผู้ซื้อให้คลิกแท็บการ ตั้งค่า บนฟอร์มใบสั่งซื้อ
 2. บนแท็บ ภาพรวม ให้เลือกใบสั่งซื้อสามใบหมายเหตุ คุณอาจต้องคลิกขั้นสูงเพื่อค้นหาแท็บภาพรวม
 3. คลิกการลงรายการบัญชีแล้วคลิกใบแจ้งหนี้
 4. บนใบแจ้งหนี้การลงรายการบัญชีให้พิมพ์ยอดเงินในเขตข้อมูล ใบแจ้งหนี้ หรือในเขตข้อมูลตัว เลข สำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้
 5. คลิกตกลงเพื่อปิดฟอร์มใบแจ้งหนี้การลงรายการบัญชี
ในสถานการณ์สมมติตัวอย่างนี้ Microsoft Dynamics AX จะอัปเดตใบสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่ระบุในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์การอัปเดตสรุป ใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์จะได้รับการอัปเดตหมายเหตุ ฟังก์ชันการทำงานนี้ยังนำไปใช้กับใบสั่งขายด้วย