วิธีการเปิดรูปแบบแฟ้มใหม่ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้

สรุป

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Office 2003 หรือ Office XP คุณจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เพื่อที่คุณจะสามารถเปิด แก้ไข และบันทึกแฟ้มที่ถูกสร้างใน Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่า และรวมถึงแฟ้มที่ใช้รูปแบบ Open XML โปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงที่มีลำดับความสำคัญสูงทั้งหมดจาก Microsoft Update และรวมถึงแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office แพคความเข้ากันได้ของ Office ยังสามารถใช้ร่วมกับ Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 และ PowerPoint Viewer 2003 เพื่อดูแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มใหม่

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกใช้ Office รุ่นใดอยู่ คุณจะต้องติดตั้ง Office 2003 Service Pack 3 (SP3) หรือ Office XP Service Pack 3 (SP3) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2000 คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใดๆ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Office 2003 SP3 หรือ Office XP SP3 ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง:

หมายเหตุ ดูที่ส่วน "ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ได้ปรับปรุง Office อย่างถูกต้องสมบูรณ์" เช่น ประเภทปัญหาและข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหากคุณพยายามใช้เอกสารระบบ Office 2013, 2010 หรือ 2007 Office โดยการใช้โปรแกรม Office รุ่นที่เก่ากว่า โดยไม่ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office และโปรแกรมปรับปรุง 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะติดตั้งแพคความเข้ากันได้ ให้ทบทวนข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ Office รุ่นของคุณ 

Office 2003
สำหรับ Office 2003 ต้องติดตั้ง Office 2003 SP3 เมื่อต้องการดาวน์โหลด Office 2003 SP3 ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้สำหรับ Office 2003 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังเรียกใช้อยูู่ 

Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. ค้นหาผลิตภัณฑ์ Office XP ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง
 3. คลิก จัดระเบียบ คลิก เค้าโครง แล้วคลิก บานหน้าต่างแสดงรายละเอียด
 4. ค้นหาผลิตภัณฑ์ Office 2003 ในรายการโปรแกรมประยุกต์ แล้วตรวจสอบว่า Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 อยู่ในรายการโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งสำหรับ Office 2003
Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม และคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก ทางขวา
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโปรแกรมปรับปรุง
 4. ค้นหาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2003 ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง
 5. ตรวจสอบว่า Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 แสดงในกลุ่มโปรแกรมปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003


Office XP
สำหรับ Office XP ต้องติดตั้ง Office XP SP3 เมื่อต้องการดาวน์โหลด Office XP SP3 ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้: นอกจากนี้ ต้องปรับปรุง Office XP ด้วยโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้ที่นำออกใช้หลัง SP3:
918420 คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2002: 11 กรกฎาคม 2549

917153 คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ PowerPoint 2002: 11 กรกฎาคม 2549

917347 คำอธิบายโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Word 2002: 11 กรกฎาคม 2549

เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้สำหรับ Office XP ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังเรียกใช้อยูู่

Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. ค้นหาผลิตภัณฑ์ Office XP ในรายการโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้ง
 3. คลิก จัดระเบียบ คลิก เค้าโครง แล้วคลิก บานหน้าต่างแสดงรายละเอียด
 4. ตรวจสอบว่ารุ่นที่ติดตั้งคือ 10.0.6626.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โดยการดูข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าต่าง ถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หมายเลขรุ่นนี้บ่งชี้ว่ามีการติดตั้ง Office XP SP3

  หมายเหตุ คุณอาจต้องขยายหน้าต่างเพื่อดูข้อมูลรุ่น เมื่อต้องการขยายหน้าต่างให้ใหญ่ คลิกสองครั้งที่แถบชื่อเรื่อง
 5. คลิก ดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้ง ในรายการ งาน ทางซ้าย


  หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Excel 2002, PowerPoint 2002 และ Word 2002 ได้ถูกนำออกใช้หลังโปรแกรมปรับปรุงที่แสดงอยู่ในบทความนี้ หากโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ไม่แสดงเป็นโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งแล้ว คุณต้องตรวจสอบรุ่นแฟ้มของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่าถึงระดับขั้นต่ำแล้ว เมื่อต้องการดำเนินการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม พิมพ์ %programfiles%\Microsoft Office\Office10 ในกล่อง ค้นหา แล้วกด Enter:
  2. ค้นหาแฟ้ม Excel.exe, PowerPnt.exe และ Winword.exe


   หมายเหตุ นามสกุล .exe อาจถูกซ่อนอยู่ ในกรณีนี้ ชื่อแฟ้มจะแสดงเป็น Excel, PowerPnt และ Winword ในบางกรณี เมื่อนามสกุลแฟ้มที่แสดงถูกซ่อน ชื่อแฟ้มจะเหมือนกันหลายแฟ้ม เลือกแฟ้มที่มี ชนิด ที่แสดงเป็น โปรแกรมประยุกต์ หากต้องการดูคุณสมบัติ ประเภท คลิก รายละเอียด บนเมนู มุมมอง
  3. เลือกแต่ละแฟ้มแยกกัน และบนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ รายละเอียด เพื่อตรวจสอบรุ่น รุ่นแฟ้มขั้นต่ำแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
   โปรแกรมรุ่น
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0
Windows XP
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม และคลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก ทางขวา
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงโปรแกรมปรับปรุง
 4. ค้นหาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office XP ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง
 5. เลือกผลิตภัณฑ์ Office XP แล้วคลิกการเชื่อมโยง คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลสนับสนุน ตรวจสอบว่ารุ่นที่ระบุคือ 10.0.6626.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ข้อมูลสนับสนุน

  หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับ Excel 2002, PowerPoint 2002 และ Word 2002 ได้ถูกนำออกใช้หลังโปรแกรมปรับปรุงที่แสดงอยู่ในบทความนี้ หากโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ไม่แสดงเป็นโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งแล้ว คุณต้องตรวจสอบรุ่นแฟ้มของแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่าถึงระดับขั้นต่ำแล้ว โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด แล้วกด Enter:  
   %programfiles%\Microsoft Office\Office10
  2. ค้นหาแฟ้ม Excel.exe, PowerPnt.exe และ Winword.exe
  3. เลือกแต่ละแฟ้มแยกกัน และบนเมนู แฟ้ม ให้คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ รุ่น เพื่อตรวจสอบรุ่น รุ่นแฟ้มขั้นต่ำแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
   โปรแกรมรุ่น
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0

ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคความเข้ากันได้

เมื่อต้องการเปิดเอกสารระบบ 2013, 2010 หรือ 2007 Office ใน Office 2003, Office XP หรือ Office 2000 คุณต้องติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ไปที่ Microsoft Download Center เพื่อ ดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ของ Office 
 2. เมื่อต้องดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ (FileFormatConverters.exe) ให้คลิก ดาวน์โหลด
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้คลิก เรียกใช้ เพื่อติดตั้งแพคความเข้ากันได้
 4. หลังจากที่มีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ ปิดโปรแกรม Office ใดๆ ที่เปิดอยู่
 5. เริ่มโปรแกรม Office ใหม่เพื่อเปิดเอกสารในรูปแบบที่ใหม่กว่า
หมายเหตุ คุณต้องปิดและเริ่มโปรแกรม Office ใดๆ ที่เปิดอยู่ใหม่ด้วยตนเองเมื่อคุณติดตั้งแพคความเข้ากันได้ หลังจากเริ่มโปรแกรมเหล่านั้นใหม่แล้ว โปรแกรม Office สามารถเปิดแฟ้มที่ใช้รูปแบบ Open XML

ดูที่ส่วนถัดไป "ใช้เอกสาร 2007 หรือ Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่าในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้านี้" สำหรับเคล็ดลับการเปิดและบันทึกแฟ้มระบบ 2013, 2010 หรือ 2007 Office ในโปรแกรม Office รุ่นที่คุณใช้อยู่ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923505 วิธีการติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office เพื่อให้คุณสามารถเปิดและบันทึกรูปแบบ Office Open XML ใน Microsoft Office รุ่นก่อนๆ ได้
หากคุณได้รับข้อผิดพลาดหรือการติดตั้งไม่เสร็จสิ้น ดูที่ส่วน "ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม"


เปิดแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ 2007 Office หรือรุ่นที่ใหม่กว่า 

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่จำเป็นและแพคความเข้ากันได้แล้ว คุณสามารถเปิดแฟ้ม Microsoft Office 2013, 2010 หรือ 2007 ในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้าได้ 

Excel 2003 และ Excel 2002
ใน Excel 2003 และ Excel 2002 ขณะนี้ คุณสามารถสร้าง เปิด แก้ไข และบันทึกรูปแบบแฟ้ม Excel 2013, 2010 หรือ 2007 ต่อไปนี้ได้: 
 • Excel Workbook (*.xlsx)
 • Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
 • Excel Binary Workbook (*.xlsb)
 • Excel Template (*.xltx)
 • Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)
 • Excel Add-In (*.xlam)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดและบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม Excel 2013, 2010 หรือ Excel 2007 

Excel 2000
ใน Excel 2000 คุณจะต้องใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดและบันทึกเอกสาร Excel 2013, 2010 หรือ 2007 เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม Excel 2013, 2010 หรือ 2007 ใน Excel 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 
 1. ระบุตำแหน่งของแฟ้มใน Windows Explorer
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม
หมายเหตุ ต้องติดตั้ง Excel 2000 บนคอมพิวเตอร์ หากได้ติดตั้ง Microsoft Excel รุ่นอื่นไว้ด้วย แฟ้มอาจเปิดใน Excel รุ่นอื่น 

เมื่อต้องบันทึกแฟ้มที่เปิดอยู่ในแฟ้ม Excel 2000 เป็นแฟ้ม Excel 2013, 2010 หรือ 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 
 1. ระบุตำแหน่งของแฟ้มใน Windows Explorer
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คลิกรูปแบบแฟ้ม Excel รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด แล้วคลิก บันทึก:
  • Excel Workbook (*.xlsx)
  • Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)
  • Excel Binary Workbook (*.xlsb)
 4. คลิก ตกลง


PowerPoint 2003 และ PowerPoint 2002
ใน PowerPoint 2003 และ PowerPoint 2002 ขณะนี้ คุณสามารถสร้าง เปิด แก้ไข และบันทึกรูปแบบแฟ้ม PowerPoint ต่อไปนี้ได้:
 • PowerPoint Presentation (*.pptx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Presentation (*.pptm)
 • PowerPoint Template (*.potx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Template (*.potm)
 • PowerPoint Show (*.ppsx)
 • PowerPoint Macro-Enabled Show (*.ppsm)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดแฟ้มและบันทึกแฟ้มในรูปแบบ PowerPoint ที่ใหม่กว่า 

PowerPoint 2000
ใน PowerPoint 2000 คุณจะต้องใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดและบันทึกเอกสาร PowerPoint 2013, 2010 หรือ 2007 หากต้องการเปิดแฟ้ม PowerPoint 2013, 2010 หรือ 2007 ใน PowerPoint 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 
 1. ระบุตำแหน่งของแฟ้มใน Windows Explorer
 2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม
หมายเหตุ ต้องติดตั้ง PowerPoint 2000 บนคอมพิวเตอร์ หากได้ติดตั้ง Microsoft PowerPoint รุ่นอื่นไว้ด้วย แฟ้มอาจเปิดใน PowerPoint รุ่นอื่น 

หากต้องการบันทึกแฟ้ม PowerPoint 2000 เป็นแฟ้ม PowerPoint 2013, 2010 หรือ 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 
 1. ระบุตำแหน่งของแฟ้มใน Windows Explorer
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น
 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คลิกรูปแบบแฟ้ม PowerPoint รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด แล้วคลิก บันทึก:
  • PowerPoint Presentation (*.pptx)
  • PowerPoint Macro-Enabled Presentation (*.pptm)
 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว คลิก ตกลง
Word 2003, Word 2002 และ Word 2000

ใน Word 2003, 2002 และ 2000 ขณะนี้ คุณสามารถสร้าง เปิด แก้ไข และบันทึกรูปแบบแฟ้ม Word ต่อไปนี้ได้: 
 • Word Document (*.docx)
 • Word Macro-Enabled Document (*.docm)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดและบันทึกแฟ้มในรูปแบบ Word 2013, 2010 หรือ 2007  

ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้า Office ไม่ได้รับการปรับปรุงทั้งหมด


ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานร่วมกับเอกสาร Office 2013, 2010 และ 2007 อย่างสมบูรณ์ และคุณพยายามเปิด บันทึก หรือแก้ไขแฟ้มในรูปแบบแฟ้มใหม่ 

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกในรูปแบบ Office 2013, 2010 หรือ 2007 ในโปรแกรม Office รุ่นก่อนหน้า คุณอาจประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้ 

ปัญหา 1

หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการปรับปรุงและคุณไม่ได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office คุณจะได้รับหนึ่งในข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณใช้


Word

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน Word รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
เลือกการเข้ารหัสที่ทำให้เอกสารที่อ่านได้
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer หรือคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มเป็นเอกสารแนบในอีเมล คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: 
Windows ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้


Excel


เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน Excel รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้มไม่อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer หรือคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มเป็นเอกสารแนบในอีเมล คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: 
Windows ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้


PowerPoint


เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน PowerPoint รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
PowerPoint ไม่สามารถเปิดแฟ้มประเภทนี้ได้ที่ใช้ชื่อ ชื่อแฟ้ม
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer หรือคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มเป็นเอกสารแนบในอีเมล คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: 
Windows ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ได้

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหา 1

เพื่อแก้ปัญหานี้ ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office และโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรม Office รุ่นของคุณ

ปัญหา 2

หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการปรับปรุง แต่ได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office แล้ว คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณกำลังใช้

Word

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน Word รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ แฟ้มจะเปิดอย่างถูกต้อง และเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer แฟ้มจะเปิดอย่างถูกต้อง


Excel

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน Excel รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มไม่อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer แฟ้มจะเปิดอย่างถูกต้อง


PowerPoint

เมื่อคุณใช้กล่องโต้ตอบ เปิด หรือเมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายแฟ้มไว้ใน PowerPoint รุ่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
PowerPoint ไม่สามารถอ่านสรุปจาก ชื่อแฟ้ม ไม่ได้ติดตั้งตัวแปลงข้อความสำหรับชนิดแฟ้มนี้
เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Windows Explorer แฟ้มจะเปิดอย่างถูกต้อง

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหา 2

เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงแต่ละโปรแกรมสำหรับรุ่นของโปรแกรม Office ที่คุณใช้อยู่

ปัญหา 3

หากคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงแต่ไม่ได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Office คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ขณะเปิดแฟ้มใน Word, Excel หรือ PowerPoint:
แฟ้มนี้ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoftรุ่นที่ใหม่กว่า คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ เพื่อใช้งานร่วมกับแฟ้มนี้หรือไม่

วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหา 3

เพื่อแก้ปัญหานี้ ติดตั้ง แพคความเข้ากันได้ของ Office
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคความเข้ากันได้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

919026 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเปิดหรือบันทึกเอกสาร Office 2007 มีดังนี้: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้เพื่อให้สามารถทำงานกับแฟ้มนี้หรือไม่"

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม

หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งแพคความเข้ากันได้ หรือโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขอื่นๆ บริการบางส่วนที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เสนอให้จะรวมถึงบริการต่อไปนี้: หากคุณยังคงมีคำถามหลังจากที่ได้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ของ Microsoft แล้ว หรือหากคุณไม่พบวิธีแก้ไขบนเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924074 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ก.พ. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

คำติชม