คุณไม่สามารถพิมพ์ช่วงของเพจจากข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบแบบ HTML ใน Outlook 2007

อาการ

คุณพยายามพิมพ์ช่วงของเพจจากข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบแบบ HTML ใน Microsoft Office Outlook 2007 อย่างไรก็ตาม ไม่มีส่วนของ Page Range ในกล่องโต้ตอบ Print ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถพิมพ์ช่วงของเพจได้ แต่จะพิมพ์ทั้งข้อความได้เท่านั้น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถคัดลอกส่วนของอีเมลที่จัดรูปแบบแบบ HTML ที่คุณต้องการพิมพ์ วางข้อความนี้ลงใน Microsoft Office Word 2007 แล้วพิมพ์ข้อความดังกล่าวหรือคุณอาจบันทึกข้อความอีเมลเป็นเอกสาร Portable Document Format (PDF) หรือเอกสาร XML Paper Specification (XPS) แล้วพิมพ์เอกสารเหล่านี้จากโปรแกรมที่เหมาะสมหมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อความ Outlook 2007 เป็นเอกสาร PDF หรือ XPS โปรดดูหัวข้อ "มีอะไรใหม่ใน Microsoft Office Outlook 2007" ในวิธีใช้ของ Outlook 2007แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพ็คเกจ SaveAsPDFandXPS.exe ทันที

เมื่อต้องการบันทึกข้อความอีเมลเป็นเอกสาร PDF หรือ XPS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คัดลอกรายละเอียดต่างๆ ของอีเมล์ไปยัง Word 2007 หรือ Excel 2007
  2. คลิก Microsoft Office Button เลือกที่ Save Asแล้วคลิก PDF or XPS
  3. ในรายการ File Name ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อของเอกสารหรือสมุดงาน
  4. ในรายการ Save as type คลิก PDF หรือ XPS document
  5. หากคุณต้องการเปิดแฟ้มทันทีหลังจากบันทึก ให้คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Open file after publishing ช่องทำเครื่องหมายนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณมีโปรแกรม PDF reader หรือ XPS viewer ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเท่านั้น
  6. ถัดจาก Optimize forคลิก Standard (publishing online and printing)
  7. คลิกที่ OK และคลิก Publish
เมื่อต้องการดูแฟ้ม PDF คุณต้องมีโปรแกรม PDF reader ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์เสียก่อน ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก Adobe Systems สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Acrobat Reader แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:เมื่อต้องการดูแฟ้มในรูปแบบ XPS คุณต้องมีตัวแสดง คุณสามารถดาวน์โหลดตัวแสดงได้ฟรีจากเพจ Microsoft Office Online Downloads โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและการแก้ไขในบทความนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้ ณ วันที่เผยแพร่ การแก้ไขนี้มีได้ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ Microsoft ไม่ได้แนะนำผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้อาจกล่าวถึง และยังอาจมีผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่บทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเช่นกัน เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนี้จึงไม่ควรถือเป็นข้อสัญญาจาก Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ หรือวิธีการแก้ปัญหาใด ๆ ที่นำเสนอโดย Microsoft หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึง

Microsoft ไม่รับประกันและไม่รวมการเป็นตัวแทน รับประกันและเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อมหรือโดยข้อบังคับใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การนำเสนอ รับประกันหรือเงื่อนไขของชื่อ การไม่ละเมิดสัญญา เงื่อนไขความพึงพอใจ การซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่ขึ้นกับบริการ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อโซลูชันอื่น ๆ ที่บทความนี้ได้กล่าวถึงไว้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924141 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 23 ม.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม