วิธีจัดการแม่แบบในโปรแกรม Office 2007

สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้ โปรดดูที่ 889495 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows

บทนำ

บทความนี้อธิบายชนิดและตำแหน่งที่แตกต่างกันของแม่แบบต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Office 2007 นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารีจิสทรีที่ควบคุมตำแหน่งที่คุณจะพบแม่แบบที่กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม Office 2007 บันทึกแม่แบบกำหนดเองใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้าง โปรแกรม Office 2007 จะค้นหาในตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อหาแม่แบบต่างๆ ที่เป็นของโปรแกรมนั้นๆ:
 • ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบของผู้ใช้
 • ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ปของผู้ใช้
 • ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบที่โฆษณาและติดตั้ง
 • ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบที่ไม่ขึ้นกับแฟ้ม

ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบของผู้ใช้

แม่แบบที่สร้างขึ้นใหม่หรือแก้ไขใหม่ได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีโปรไฟล์ โฟลเดอร์ต่างๆ ในโปรไฟล์ของคุณมีการกำหนดลักษณะและตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าของคุณ โฟลเดอร์เหล่านี้มีทุกอย่างที่ต้องการสำหรับการใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต

โดยค่าเริ่มต้นแฟ้มแม่แบบผู้ใช้จะได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้:
C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates
หมายเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแฟ้มแม่แบบผู้ใช้ได้

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกแม่แบบ

คุณสามารถใช้ Microsoft Office Word 2007 เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกแม่แบบใหม่ของคุณได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ หากคุณใช้ Word 2007 เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกแม่แบบใหม่ของคุณ คุณจะเปลี่ยนตำแหน่งที่แม่แบบต่างๆ ของโปรแกรม Office 2007 บันทึกอยู่ด้วย
 1. เริ่มต้น Word 2007
 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก Word Options
 3. คลิกAdvanced
 4. ใน Generalคลิก File Locations
 5. คลิก User templatesแล้วคลิก Modify
 6. ในกล่องโต้ตอบ Modify Location เปลี่ยนการตั้งค่าในรายชื่อ Folder name หรือรายชื่อ Look in ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบใหม่ของคุณไว้ แล้วคลิก OK
 7. คลิก OK หรือ Close เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Options
เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการบันทึกไว้ในรีจิสทรีของ Windows เส้นทางดังกล่าวจะถูกใช้ในครั้งถัดไปที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน "การแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ในรีจิสทรีของ Windows สำหรับตำแหน่งของแฟ้มแม่แบบผู้ใช้และสำหรับตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป"

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งสำหรับบันทึกแม่แบบใหม่ของคุณโดยใช้แม่แบบของนโยบายที่รวมมาให้กับ Microsoft Office Resource Kit 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแท็บกำหนดเองที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ Templates นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแท็บกำหนดเองที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ได้โดยการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในโฟลเดอร์ Templates ในโปรไฟล์ของคุณ จะปรากฏแท็บต่างๆ ที่มีชื่อเหมือนกันกับโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นในกล่องโต้ตอบ Templates แท็บเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดกลุ่มแม่แบบใหม่ของคุณได้มากยิ่งขึ้น

ตัวเลือกแม่แบบต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณคลิก Microsoft Office Buttonแล้วคลิก New

หมายเหตุ มีแม่แบบอื่นๆ เพิ่มเติมในส่วน Microsoft Office Online
ใน Access 2007
 • ฐานข้อมูลเปล่า
ใน Excel 2007
 • แม่แบบที่ติดตั้ง
 • แม่แบบของฉัน
 • สร้างใหม่จากที่มีอยู่
 • เปล่าและล่าสุด
ใน PowerPoint 2007
 • แม่แบบที่ติดตั้ง
 • แม่แบบของฉัน
 • สร้างใหม่จากที่มีอยู่
 • เปล่าและล่าสุด
 • ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง
ใน Word 2007
 • แม่แบบที่ติดตั้ง
 • เปล่าและล่าสุด
 • แม่แบบของฉัน
 • สร้างใหม่จากที่มีอยู่
หมายเหตุ Microsoft Office Publisher 2007 และ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ไม่ได้ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ดังที่แสดงไว้ในโปรแกรม Office 2007 ก่อนหน้านี้
ใน Publisher 2007
 • ในเมนู File คลิก New แล้วคลิกชนิดของสิ่งพิมพ์
ใน SharePoint Designer 2007
 • ในเมนู File คลิกNew แล้วคลิกเลือกแม่แบบแบบใดแบบหนึ่ง

ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป

แม่แบบที่ได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งนี้โดยปกติจะเหมือนกับแม่แบบที่ได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งนี้โดยปกติจะเป็นโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ในไดรฟ์เครือข่าย

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณอาจกำหนดตำแหน่งที่มีการแชร์เป็นแหล่งที่เก็บแม่แบบต่างๆ ที่มีการใช้งานทั่วเวิร์กกรุ๊ปหรือบริษัทของคุณ โดยปกติตำแหน่งแฟ้มแม่แบบของเวิร์กกรุ๊ปคือโฟลเดอร์ที่มีการแชร์แบบอ่านอย่างเดียว

นอกจากการหาในตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้ที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับแม่แบบที่มีอยู่แล้ว โปรแกรม Office 2007 จะค้นหาแม่แบบเพิ่มเติมในตำแหน่งแฟ้มแม่แบบของเวิร์กกรุ๊ป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งแฟ้มแม่แบบของเวิร์กกรุ๊ปและเกี่ยวกับวิธีการแชร์แม่แบบกับเวิร์กกรุ๊ปหรือบริษัทของคุณ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบที่มีการโฆษณาและติดตั้ง

แฟ้มแม่แบบที่มีการโฆษณาคือแม่แบบต่างๆ ที่รวมมาให้กับโปรแกรม Office 2007 แม่แบบเหล่านี้ปรากฏในกล่องโต้ตอบ Templates คุณอาจไม่มีแม่แบบทั้งหมดติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยขึ้นกับชนิดการติดตั้ง Office 2007 อย่างไรก็ตาม โปรแกรม Office 2007 จะแสดงแม่แบบต่างๆ ที่ใช้ได้ในกล่องโต้ตอบ Templates

เมื่อคุณเลือกแม่แบบ โปรแกรม Office 2007 จะตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแม่แบบไว้หรือไม่ หากมีการติดตั้งแม่แบบไว้ เอกสารใหม่ที่ใช้แม่แบบนั้นจะถูกเปิด หากแม่แบบได้รับการโฆษณาแต่ไม่ได้รับการติดตั้งไว้ โปรแกรมจะแจ้งให้คุณติดตั้งแม่แบบดังกล่าว

คุณสามารถเอาแม่แบบที่ติดตั้งสำหรับ Publisher 2007 ออกได้ โดยการเริ่มโปรแกรมติดตั้ง Office 2007 จากนั้นตั้งค่ากลุ่มแม่แบบเป็น Installed on First Use ซึ่งจะลบแม่แบบจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นแม่แบบต่างๆ จะกลายเป็นแม่แบบที่ได้รับการโฆษณาอีกครั้ง Microsoft Office Access 2007 ไม่อนุญาตให้โฆษณแม่แบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม สามารถกำหนดแม่แบบต่างๆ ให้เป็น Not Available ใน Access 2007 โปรแกรม Office 2007 อื่นๆ ไม่แสดงแม่แบบเป็นคอมโพเนนต์แยกต่างหาก

โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งกับ Microsoft Office จะได้รับการติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Language ID Number
หมายเหตุ โดยที่ Language ID Number คือรหัสสี่หลักที่แสดงชนิดของภาษาต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น รุ่นภาษาอังกฤษ (US) ของ Office 2007 จะติดตั้งโฟลเดอร์ 1033 รุ่น Arabic จะติดตั้งโฟลเดอร์ 1025 รุ่น German จะติดตั้งโฟลเดอร์ 1031 โปรแกรม Office 2007 สนับสนุนภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งหลายภาษาพร้อมกันได้อีกด้วย ดังนั้น คุณอาจจะมีโฟลเดอร์ Templates ที่มีโฟลเดอร์หมายเลขภาษาหลายภาษาก็ได้

ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบที่ไม่ใช่แบบแฟ้ม

โปรแกรม Office 2007 ใช้แม่แบบที่ไม่ใช่แบบแฟ้มเพื่อสร้างสมุดงาน เอกสาร ฐานข้อมูลและภาพนิ่ง ตามชื่อที่แนะนำ ไม่มีแม่แบบทางกายภาพจากที่แฟ้มพิเศษเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น แต่ละโปรแกรมของ Office 2007 มีข้อมูลที่จำเป็นเมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่ที่มีชนิดที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น หากแม่แบบส่วนรวมของ Word (Normal.dotm) มีการใช้เพื่อสร้างเอกสารเปล่า Word ใช้การตั้งค่าภายในเพื่อสร้างเอกสารเปล่าใหม่

การแก้ไขในการตั้งค่ารีจิสทรีของ Windows สำหรับตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้และสำหรับตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

โปรแกรม Office 2007 ใช้สองรีจิสทรีคีย์เพื่อยันทึกตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้และตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ป การตั้งค่าทั้งคู่จะถูกบันทึกในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
ตำแหน่งแม่แบบผู้ใช้ได้รับการบันทึกไว้ในค่าสายอักขระ UserTemplates

ตำแหน่งแม่แบบเวิร์กกรุ๊ปได้รับการบันทึกไว้ในค่าสายอักขระ SharedTemplates

ค่าสายอักขระเหล่านี้จะยังไม่มีจนกว่าคุณจะทำการแก้ไขไปยังตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแม่แบบกำหนดเองของคุณ โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรม Office 2007 จะค้นหาแม่แบบที่ติดตั้งไว้ ดังนั้น จึงไม่ต้องมีค่าสายอักขระสำหรับโปรแกรม Office 2007

หากคุณเปลี่ยนตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้ไปยังตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้นตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ตำแหน่งแฟ้มแม่แบบผู้ใช้" ค่าสายอักขระUserTemplates จะถูกลบออกจากรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม หากคุณเปลี่ยนตำแหน่งแฟ้มแม่แบบเวิร์กกรุ๊ปไปยังตำแหน่งที่เป็นค่าเริ่มต้น ค่าสายอักขระ SharedTemplates จะได้รับการรักษาไว้ในรีจิสทรี
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 924460 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม