ข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มี RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ขึ้นไป และใช้ตัวควบคุม USB ของ NVIDIA nForce

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้ระบบหยุดชะงักที่คล้ายคลึงกับข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ หลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
STOP 127 PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB
ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) ขึ้นไป และใช้ตัวควบคุม nVidia nForce EHCI

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2:
STOP 0x1000007E usbhub.sys SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดสภาวะการแย่งชิงในโปรแกรมควบคุม Usbhub.sys สภาวะนี้จะเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB พยายามจะเข้าสู่สถานะหยุดทำงานชั่วคราวที่เลือกไว้เมื่อคำร้องขอการหยุดทำงานชั่วคราวที่เลือกไว้ซึ่งถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการประมวลผลจนเสร็จสมบูรณ์

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง Windows Vista

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Vista ให้ติดตั้งการปรับปรุง 925528 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB925528)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ KB925528 ตอนนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต (KB925528)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ KB925528 ตอนนี้

วันที่ออก: 30 มกราคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุง 929734 การปรับปรุงนี้มีการแทนที่ด้วยรุ่นล่าสุดที่รวมอยู่ใน KB 941600

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมสำหรับคอมโพเนนต์หลักของ USB โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
941600 ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมสำหรับคอมโพเนนต์หลักของ USBใน Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่น 32 บิต
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204968,70413-Dec-200606:11x86
Update-bf.mumNot Applicable2,63315-Jan-200716:51Not Applicable
Update.mumNot Applicable4,08715-Jan-200716:47Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.204965,88813-Dec-200604:06Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049638,40013-Dec-200604:06x86
Usbhub.sys6.0.6000.20496191,48813-Dec-200604:07x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049619,45613-Dec-200604:06x86
Usbport.sys6.0.6000.20496223,74413-Dec-200604:07x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049622,52813-Dec-200604:06x86
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_c9122484114bc830.manifestNot Applicable2,35615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_c94071d92aacfe56.manifestNot Applicable2,35615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_bbdc1d0106671617.manifestNot Applicable5,38615-Jan-200716:51Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_bc0a6a561fc84c3d.manifestNot Applicable5,38615-Jan-200716:51Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.1640073,21613-Dec-200603:36x86
Usbhub.sys6.0.6000.16400191,48813-Dec-200603:36x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049673,21613-Dec-200604:07x86
Usbhub.sys6.0.6000.20496191,48813-Dec-200604:07x86
Hccoin.dll6.0.6000.164008,70413-Dec-200605:30x86
Usbd.sys6.0.6000.164005,88813-Dec-200603:35Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1640038,40013-Dec-200603:35x86
Usbhub.sys6.0.6000.16400191,48813-Dec-200603:36x86
Usbohci.sys6.0.6000.1640019,45613-Dec-200603:35x86
Usbport.sys6.0.6000.16400223,74413-Dec-200603:36x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1640022,52813-Dec-200603:35x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_2530c007c9a93966.manifestNot Applicable2,35815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_255f0d5ce30a6f8c.manifestNot Applicable2,35815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16400_none_17fab884bec4874d.manifestNot Applicable5,38815-Jan-200716:54Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20496_none_182905d9d825bd73.manifestNot Applicable5,38815-Jan-200716:54Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2049610,75213-Dec-200606:46x64
Update-bf.mumNot Applicable2,63315-Jan-200716:51Not Applicable
Update.mumNot Applicable4,08715-Jan-200716:47Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.204967,55213-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049648,12813-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20496266,24013-Dec-200604:31x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049624,06413-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20496257,02413-Dec-200604:31x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049628,67213-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1640095,23213-Dec-200604:03x64
Usbhub.sys6.0.6000.16400265,21613-Dec-200604:03x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049695,23213-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20496266,24013-Dec-200604:31x64
Hccoin.dll6.0.6000.1640010,75213-Dec-200606:20x64
Usbd.sys6.0.6000.164007,55213-Dec-200604:03x64
Usbehci.sys6.0.6000.1640048,12813-Dec-200604:03x64
Usbhub.sys6.0.6000.16400265,21613-Dec-200604:03x64
Usbohci.sys6.0.6000.1640024,06413-Dec-200604:03x64
Usbport.sys6.0.6000.16400257,02413-Dec-200604:03x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1640028,67213-Dec-200604:03x64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.1.2600.308130,20809-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbohci.sys5.1.2600.308117,15209-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbport.sys5.1.2600.3081143,87209-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE
Usbuhci.sys5.1.2600.308120,60809-Feb-200710:58x86SP2SP2QFE


ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือ Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium พร้อม SP1 หรือ SP2
  • Windows รุ่น x64

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม


Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.288530,46419-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288517,53619-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885146,43219-Feb-200710:05x86SP1SP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288520,99219-Feb-200710:05Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.402630,46419-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402617,53619-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026146,43219-Feb-200714:50x86SP2SP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402620,99219-Feb-200714:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.288551,96819-Feb-200716:51x64SP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288526,88019-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885213,50419-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288532,89619-Feb-200716:51x64SPSP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.402651,96819-Feb-200716:55x64SP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402626,88019-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026213,50419-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402632,89619-Feb-200716:55x64SPSP2QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usbehci.sys5.2.3790.2885100,22419-Feb-200716:51Not ApplicableSP1SP1QFE
Usbohci.sys5.2.3790.288550,30419-Feb-200716:51Not ApplicableSPSP1QFE
Usbport.sys5.2.3790.2885414,72019-Feb-200716:51IA-64SPSP1QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.288572,06419-Feb-200716:51Not ApplicableSPSP1QFE
Usbehci.sys5.2.3790.4026100,22419-Feb-200716:55Not ApplicableSP2SP2QFE
Usbohci.sys5.2.3790.402650,30419-Feb-200716:55Not ApplicableSPSP2QFE
Usbport.sys5.2.3790.4026414,72019-Feb-200716:55IA-64SPSP2QFE
Usbuhci.sys5.2.3790.402672,06419-Feb-200716:55Not ApplicableSPSP2QFE


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่น x64

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณติดตั้ง Microsoft Windows x64 edition มาให้แล้ว บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณจะให้การสนับสนุนทางเทคนิค และความช่วยเหลือสำหรับ Windows x64 edition ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่น x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 925528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม