เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Internet Explorer การดาวน์โหลดดังกล่าวหยุดการตอบสนอง

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เพื่อรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณเรียกใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง

อาการ

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Windows Internet Explorer ในระบบปฏิบัติการ Windows การดาวน์โหลดหยุดการตอบสนอง จากนั้นก็หมดเวลา ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้โมเด็ม USB ซึ่งมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

สาเหตุ

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในโปรแกรมควบคุมของโมเด็ม USB ปัจจุบัน (Usbser.sys)

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์มีให้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ให้เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีคุณลักษณะพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
หมายเหตุของข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003
 • นอกจากแฟ้มที่ปรากฏในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBnumber.cat) ซึ่งลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows XP รุ่น 86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys5.1.2600.302025,72823-Oct-200611:14x86
หมายเหตุของข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมปรับปรุงของ Windows Vista และ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เฉพาะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งอาจอยู่ในรายการในหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน” เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้านี้
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ SR_Level (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 จะผนวกเข้ากับ Windows Server 2008 รุ่นที่นำออกใช้ ดังนั้นแฟ้มกำหนดเวลาของ RTM จะใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้มกำหนดเวลาของ RTM มีหมายเลขรุ่น 6.0.0000. xxxxxx
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.0.6001.2256527,64817-Nov-200910:15x86
Usbser.sys6.0.6002.2226927,64817-Nov-200910:13x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.0.6001.2256532,76817-Nov-200910:40x64
Usbser.sys6.0.6002.2226932,76817-Nov-200910:27x64
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.0.6001.2256583,45617-Nov-200910:33IA-64
Usbser.sys6.0.6002.2226983,45617-Nov-200910:22IA-64
หมายเหตุของข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เฉพาะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งอาจอยู่ในรายการในหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน” เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับทั้ง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้านี้
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.1.7600.2057627,64816-Nov-200904:05x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.1.7600.2057632,76816-Nov-200904:51x64
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbser.sys6.1.7600.2057683,96816-Nov-200903:57IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตั้งค่าความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของโมเด็ม USB ให้มีความเร็วช้าลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่แสดงรายการอยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 925681 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ก.พ. 2013 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม