การปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนของ Microsoft Windows Server 2003 มีรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนของ Microsoft Windows Server 2003 ที่มีรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนหรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้จัดการเครือข่าย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครือข่ายที่คุณอาจพบได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Server 2003 SP2 มีการปรับปรุงสำหรับเครื่องมือสนับสนุนดังต่อไปนี้
 • Acldiag.exe
 • Adsiedit.msc
 • Bitsadmin.exe
 • Dcdiag.exe
 • Dfsutil.exe
 • Dnslint.exe
 • Dsacls.exe
 • Iadstools.dll
 • Ktpass.exe
 • Ldp.exe
 • Netdiag.exe
 • Netdom.exe
 • Ntfrsutl.exe
 • Portqry.exe
 • Repadmin.exe
 • Replmon.exe
 • Setspn.exe
เครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้ไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 ให้เรียกใช้โปรแกรม Suptools.msi ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools จากซีดี Windows Server 2003 SP2

แฟ้มวิธีใช้ (Suptools.chm) สำหรับเครื่องมือสนับสนุนจะอยู่ในแฟ้ม Sup_srv.cab แฟ้มวิธีใช้นี้จะมีคำอธิบายสำหรับเครื่องมือแต่ละอย่างและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มวิธีใช้นี้ยังมีผลลัพธ์ตัวอย่างและหมายเหตุต่างๆ รวมไว้ด้วย ดูแฟ้มวิธีใช้นี้สำหรับข้อมูลการใช้งานเฉพาะของเครื่องมือเหล่านี้

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง และกด ENTER:
tool_name /help
หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ tool_name แสดงแทนชื่อของเครื่องมือที่คุณต้องการดูวิธีใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือสนับสนุนล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 SP2 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ หากคุณติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนรุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ คุณต้องเอาเครื่องมือรุ่นดังกล่าวออกก่อนที่จะติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 SP2
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926027 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม