ข้อความปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะใช้โปรแกรม Office รุ่นก่อนในการเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 "แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นในรุ่น Beta รุ่นก่อน"

อาการ

คุณได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007 คุณจึงพยายามจะใช้โปรแกรม Microsoft Office ใดๆ ต่อไปนี้เพื่อเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Microsoft Office 2007:
 • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP
  • Microsoft Excel 2002
  • Microsoft PowerPoint 2002
  • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Excel 2000
  • Microsoft PowerPoint 2000
  • Microsoft Word 2000
หากบันทึกแฟ้มไว้ในรุ่นก่อนวางจำหน่ายของโปรแกรมใดๆ ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณจะได้รับข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความที่ 1
มีการสร้างแฟ้มนี้ในรุ่น Beta รุ่นก่อนของ โปรแกรม 2007 และไม่สามารถเปิดได้ในรุ่นนี้
ข้อความที่ 2
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นในรุ่น Beta รุ่นก่อนของ โปรแกรม 2007 โปรแกรม จะแปลงแฟ้มนี้ให้เป็นรูปแบบแฟ้มของ โปรแกรม 2007 รุ่นล่าสุดเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ก่อนที่จะเปิดแฟ้มนี้ ให้ตรวจสอบดูว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่
ข้อความที่ 3
สมุดงานนี้ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2007 รุ่น Beta รุ่นก่อนและไม่สามารถเปิดได้ใน Excel รุ่นปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดสมุดงาน คุณต้องเปิดสมุดงานและบันทึกไว้ใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 ก่อน จึงจะสามารถเปิดใน Excel รุ่นปัจจุบันได้
ข้อความที่ 4
สมุดงานนี้ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2007 รุ่น Beta รุ่นก่อนหน้า Excel จะแปลงสมุดงานนี้ให้เป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 2007 รุ่นล่าสุดเมื่อคุณบันทึก ก่อนที่จะเปิดสมุดงานนี้ ให้ตรวจสอบดูว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่
ข้อความที่ 5
นี่คือแพคความเข้ากันได้รุ่นก่อนวางจำหน่าย และสามารถเปิดแฟ้ม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายเท่านั้น คุณต้องการจะตรวจดูว่ามีแพคความเข้ากันได้ รุ่นใหม่กว่าหรือไม่

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น จะไม่สามารถเปิดแฟ้ม Open XML บางแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่ายได้โดยใช้แพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานนโยบายด้วยการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
 • วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่ถูกบันทึกไว้ใน PowerPoint 2007 รุ่น Beta 2 ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณจะได้รับข้อความ 2 ในส่วน "อาการ" นอกจากนี้ แฟ้มจะเปิด
 • วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่ถูกบันทึกไว้ใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 หรือใน Excel 2007 รุ่น Beta 2 Technical Refresh ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณจะได้รับข้อความที่ 4 ในส่วน "อาการ" นอกจากนี้ แฟ้มจะเปิด
 • วิธีการเหล่านี้ไม่ทำให้คุณสามารถเปิดแฟ้ม Open XML ที่บันทึกอยู่ใน Word 2007 รุ่น Beta 2 ได้ มีเพียงวิธีเดียวในการแก้ปัญหา นั่นคือการเปิดแฟ้มใน Word 2007 รุ่นแรกที่วางจำหน่ายแล้วบันทึกแฟ้มนั้นใหม่ เมื่อคุณดำเนินการแล้ว แฟ้มจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบแฟ้มที่ใหม่ที่สุด ผู้รับเอกสารจึงจะสามารถใช้ Word รุ่นก่อนกับแพคความเข้ากันได้เพื่อเปิดแฟ้ม
หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนเหล่านี้อาจต่างไปจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ
เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณโดยใช้วิธีที่ 2 ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix itหมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

วิธีที่ 1: ใช้แม่แบบระดับการดูแลสำหรับแพคความเข้ากันได้


หมายเหตุ วิธีการนี้ใช้กับ Excel, PowerPoint และ Word เท่านั้น

เมื่อต้องการใช้แม่แบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ gpedit.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ในหน้าต่าง Local Computer Policy ที่บานหน้าต่างซ้าย ให้คลิกขวาที่ แม่แบบระดับการดูแล ในโหนด การกำหนดค่าผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่ม/ลบแม่แบบ
 4. คลิก เพิ่ม
 5. เลือกแฟ้ม Office2007Converters.adm แล้วคลิก เปิด
 6. คลิก ปิด
 7. ขยาย แม่แบบระดับการดูแล ใน การกำหนดค่าผู้ใช้ ในหน้าต่าง Local Computer Policy ที่บานหน้าต่างซ้าย
 8. คลิก ตัวแปลง Office 2007
 9. คลิกสองครั้งที่นโยบาย บล็อกการเปิดรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนวางจำหน่ายซึ่งใหม่สำหรับ Excel 2007
 10. คลิก ปิดใช้งาน แล้วคลิก ตกลง
 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 10 ซ้ำสำหรับนโยบายของ PowerPoint 2007
 12. เริ่มโปรแกรม Office ใหม่

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีถ้าเกิดปัญหา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ วิธีการนี้ใช้กับ Excel, PowerPoint และ Word เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม Office
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. เลือกรีจิสทรีคีย์ที่เหมาะสม:
 4. หลังจากเลือกคีย์ที่เหมาะสมซึ่งระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ชี้เมาส์ไปที่ สร้าง บนเมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่า DWORD
 5. พิมพ์ค่า DWORD ใดๆ ต่อไปนี้ให้กับโปรแกรมที่เหมาะสม แล้วกด ENTER:
  • Excel12BetaFilesFromConverters
  • PowerPoint12BetaFilesFromConverters
  • Word12BetaFilesFromConverters
 6. คลิกขวาที่ค่า DWORD ที่คุณพิมพ์ไว้ในขั้นตอนที่ 5 แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 7. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง
 8. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 9. เริ่มโปรแกรม Office แล้วเปิดแฟ้ม
 10. บันทึกแฟ้มอีกครั้งในโปรแกรม Office หลังจากที่แฟ้มถูกบันทึกแล้ว ในตอนนี้ควรเปิดแฟ้มในโปรแกรม Office รุ่นก่อนที่แสดงในรายการในส่วน "อาการ"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความ อีเมล ถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น รุ่นของ Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Word ที่แสดงในรายการในส่วน "อาการ" จะไม่เปิดแฟ้ม Open XML ที่ได้รับการบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 รุ่นก่อนวางจำหน่าย

ตารางต่อไปนี้จะสรุปอาการที่คุณอาจพบเมื่อเปิดแฟ้มที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรม Office 2007 โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

Word
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 5ข้อความที่ 5
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 5ข้อความที่ 5
รุ่น Beta 2 Technical Refreshไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด


PowerPoint
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 1ข้อความที่ 1
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 1ข้อความที่ 2
รุ่น Beta 2 Technical Refreshไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด


Excel
รุ่น Office 2007นโยบายที่เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น)นโยบายที่ปิดใช้งาน
รุ่นก่อน Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 3ข้อความที่ 3
รุ่น Beta 2 วางจำหน่ายข้อความที่ 3ข้อความที่ 4
รุ่น Beta 2 Technical Refreshข้อความที่ 3ข้อความที่ 4
รุ่นวางจำหน่าย (RTM)ไม่มีข้อความ แฟ้มเปิดไม่มีข้อความ แฟ้มเปิด
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณไม่สามารถเปิดหรือบันทึกสมุดงาน Excel, งานนำเสนอ PowerPoint หรือเอกสาร Word ในโปรแกรม Office 2007 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

922850 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามจะเปิดหรือบันทึกแฟ้มในโปรแกรม Office 2007 ใดๆ หรือในโปรแกรม Office 2003 ใดๆ

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม Open XML และเกี่ยวกับข้อความที่คุณได้รับเพื่อดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

919026 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามจะเปิดหรือบันทึกเอกสาร Office 2007 มีดังนี้: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเข้ากันได้เพื่อให้สามารถทำงานกับแฟ้มนี้หรือไม่"

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926054 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม