คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ Volume License อาจได้รับการทำเครื่องหมายว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ของแท้

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP อาจไม่สามารถผ่านกระบวนการตรวจสอบ Windows Genuine Advantage (WGA) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจได้รับรายงานว่าเป็นระบบปฏิบัติการปลอม ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้รับการติดตั้งโดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ Volume License และหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP พยายามทำการตรวจสอบระหว่างเกิดปัญหาในช่วงสั้นๆ กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่มีระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2006 และสิ้นสุดในวันที่ 3 ตุลาคม 2006

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากแฟ้ม Data.dat ไม่ถูกต้องหรือแฟ้ม Data.dat เสียหายในโฟลเดอร์ %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ %ALLUSERSPROFILE% คือโฟลเดอร์ C:\Documents and Settings\All Users แต่ตำแหน่งดังกล่าวนี้อาจเป็นโฟลเดอร์อื่นๆ ในการติดตั้ง Windows XP ของคุณ

การแก้ไข

หากได้รับแฟ้ม Data.dat จากวันที่ 2 ตุลาคม 2006 ถึง 3 ตุลาคม 2006 คุณต้องลบแฟ้ม Data.dat ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เพื่อให้แฟ้ม Data.dat ได้รับการปรับปรุงอย่างถูกต้องในการตรวจสอบครั้งถัดไป

ขั้นตอนต่างๆ ในการปรับปรุงแฟ้ม WGA Data.dat ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

ขั้นตอนการปรับปรุงแฟ้ม WGA Data.dat ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

เมื่อต้องการปรับปรุงแฟ้ม Data.dat ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาโดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. ลบแฟ้ม Data.dat จากโฟลเดอร์%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data
 3. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ได้รับการรายงานว่าเป็นระบบปฏิบัติการของแท้:
 4. คลิก Startคลิก Runพิมพ์wgatray.exe /bแล้วคลิก OK

  หมายเหตุ อาจไม่มีคำสั่ง wgatray.exe ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คำสั่งนี้มีเฉพาะในคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows Genuine Advantage Notifications เท่านั้น หากไม่มีคำสั่ง wgatray.exe ไม่ถือเป็นข้อผิดพลาด ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Genuine Advantage Notifications ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  905474 คำอธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Windows Genuine Advantage Notifications (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 5. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

ขั้นตอนอัตโนมัติในการปรับปรุงแฟ้ม WGA Data.dat ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงแฟ้ม โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. เมื่อได้รับการพรอมต์ ให้คลิก Run เพื่อรันเครื่องมือวิเคราะห์ Microsoft Genuine Advantage


  หมายเหตุ คุณอาจได้รับการพรอมต์หลายครั้งเพื่อยืนยันว่าต้องการใช้เครื่องมือนี้จริง โดยขึ้นกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของคุณ
 3. คลิก Continue
 4. ในแท็บ Windows คลิก Resolve
หากไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้ ให้ทำตามคำแนะนำในส่วน "ขั้นตอนการปรับปรุงแฟ้ม WGA Data.dat ด้วยตนเองในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว"

ขั้นตอนต่างๆ ในการปรับปรุงแฟ้ม WGA Data.dat ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องโดยอัตโนมัติ

สคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้คือสคริปต์ .cmd อย่างง่าย เมื่อต้องการรันสคริปต์นี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP หลายเครื่อง ให้ใช้ Group Policy, Microsoft Systems Management Server หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ ใช้วิธีการที่ดีที่สุดที่คุณมีเพื่อกระจายสคริปต์ดังกล่าว เมื่อต้องการรันสคริปต์นี้ คุณต้องรันสคริปต์ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการสร้างสคริปต์นี้ ให้เปิดแฟ้ม .txt ใหม่ แล้ววางข้อความสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแฟ้มใหม่ดังกล่าว หลังจากได้สร้างแฟ้มแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อโดยใช้นามสกุลเป็น .cmd
ข้อความสคริปต์
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Deleting data.dat
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA Validation in progress.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Done
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926333 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม