ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Access 2007 เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดตารางหรือแบบสอบถามในโหมดออกแบบในฐานข้อมูลที่มาจาก Access รุ่นก่อนหน้า: "นิพจน์ที่คุณใส่นั้นอ้างถึงวัตถุที่ถูกปิด หรือไม่มีอยู่"


อาการ


คุณเปิดฐานข้อมูลที่มาจาก Microsoft Access ใน Microsoft Office Access 2007 รุ่นก่อนหน้านี้ เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดตารางหรือแบบสอบถามในโหมดออกแบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Office Access

บนคลิกคุณใส่เป็นการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์นิพจน์ผลิตข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
นิพจน์ที่คุณใส่นั้นอ้างอิงไปยังวัตถุที่ถูกปิด หรือไม่มีอยู่

* นิพจน์อาจไม่ได้สร้างเป็นชื่อของแมโคร ชื่อของฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเอง หรือ [Event Procedure]
* อาจมีข้อผิดพลาดประเมินฟังก์ชัน เหตุการณ์ หรือแมโครที่

สาเหตุ


ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตาราง หรือแบบสอบถามที่มีชื่อเดียวกับฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access 2007

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อฟอร์มหรือรายงานเพื่อที่ว่าแตกต่างจากชื่อของตารางหรือแบบสอบถาม

ข้อควรระวัง การแก้ไขชื่ออัตโนมัติแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อฟอร์ม รายงาน ตาราง หรือใด ๆ แบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม การแก้ไขชื่ออัตโนมัติซ่อมแซมตาราง แบบสอบถาม หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเขต ในแมโคร หรือ ในโค้ด นอกจากนี้ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงฟอร์ม รายงาน หรือชื่อของตัวควบคุม คุณอาจต้องแก้ไขการอ้างอิงบางอย่างด้วยตนเอง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกเปิด
 2. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเปิด
 3. ถ้าคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตัวเลือกคลิกเปิดใช้งานเนื้อหานี้แล้ว คลิ กตกลง
  กรุณาเปิดใช้งานรหัสในฐานข้อมูลนี้ได้โดยใช้แถบความปลอดภัยข้างต้น หรือเปิดแฟ้มนี้จากโฟลเดอร์ที่เชื่อถือได้
 4. คลิกMicrosoft Office ปุ่มและจากนั้น คลิกตัวเลือกของ Access
 5. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Accessคลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน
 6. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติชื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ถ้าไม่ได้เลือก คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ จากนั้นปิด และเปิดฐานข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
 7. ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทางคลิกขวาฟอร์มหรือรายงาน และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ
 8. พิมพ์ชื่อใหม่ สำหรับฟอร์ม หรือรายงาน และจากนั้น กด ENTER
 9. บนแถบเครื่องมือด่วนคลิกบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อฟอร์มหรือรายงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกวิธีใช้ Microsoft Office Accessหรือกด F1
 2. พิมพ์เปลี่ยนชื่อ หรือลบวัตถุในกล่องค้นหา
 3. เมื่อต้องการดูหัวข้อ คลิกค้นหา