โปรแกรมติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 หยุดตอบสนองเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer และ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (แนะนำ)"

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 โปรแกรมการติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมติดตั้งการทำงานหยุดตอบสนอง

หมายเหตุ ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาถึง 30 นาทีหรือมากกว่าในการติดตั้ง Internet Explorer 7 อย่างไรก็ตามบทความนี้จะอธิบายถึงสถานการณ์ซึ่งโปรแกรมการติดตั้งติดตั้งไม่สำเร็จ

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer และ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (แนะนำ) ระหว่างการติดตั้ง Internet Explorer 7

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Internet Explorer และ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (แนะนำ) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสำหรับการติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 เมื่อต้องการดูความต้องการสำหรับการติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 โปรดเยี่ยมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 1. คลิกสองครั้งที่โปรแกรมการติดตั้ง Windows Internet Explorer หลังจากที่ได้รับการพร้อมท์ ให้คลิก เรียกใช้

  หมายเหตุ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Windows Internet Explorer 7 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. ในหน้า Welcome to Windows Internet Explorer 7 ของโปรแกรมติดตั้ง คลิก Next
 3. ตรวจทานข้อตกลงว่าด้วยการใช้งานแล้วคลิก I Accept

  ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณไม่ต้องคลิก ฉันยอมรับ
 4. คลิก Validate เพื่อตรวจทานการติดตั้ง Windows
 5. ในหน้า Get the latest updates ของโปรแกรมการติดตั้ง คลิกเพื่อยกเลิกกล่องกาเครื่องหมาย Install the latest updates for Internet Explorer and the Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (recommended) แล้วคลิก Next
 6. เมื่อโปรแกรมการติดตั้งทำงานเสร็จสมบูรณ์ คลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ (แนะนำ) เพื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

หากคุณยังประสบปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่ปัญหาเดียวกับที่อธิบายไว้ในบทความนี้ บทความต่อไปนี้อธิบายถึงปัญหาที่คล้ายกับปัญหาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Internet Explorer 7
833301 Microsoft Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนองนานถึง 6 นาที (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
884534 Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณตั้งค่าลักษณะ "แสดงผล" สำหรับองค์ประกอบ HTML เป็น "ไม่มี" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
936215 วิธีการแก้ไขปัญหา Internet Explorer 7 ใน Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
931278 Internet Explorer 7 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปรับขนาดเฟรม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากบทความก่อนหน้านี้ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในฐานความรู้ของ Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายปัญหาไว้ในกล่องข้อความ ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB) แล้วกด ENTER
นอกจากนี้ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926716 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 5 ก.พ. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม