รูปวาด Visio ไม่เปิดใน Visio Viewer 2007 และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Internet Explorer

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดรูปวาด Microsoft Office Visio 2007 หรือรูปวาด Microsoft Office Visio 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Office Visio Viewer 2007 รูปวาดนั้นอาจเปิดไม่ได้ใน Windows Internet Explorer นอกจากนั้น คุณยังอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
  ไม่สามารถแสดงเพจได้
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
  Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หาก Microsoft Visio 2002 ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Visio Viewer 2007

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณโดยใช้วิธีที่ 2 ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


หมายเหตุ • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาลงในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: ถอนการติดตั้ง Visio Viewer 2007 แล้วจึงติดตั้ง Visio Viewer 2003

 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ คลิก Microsoft Office Suite 2007 แล้วคลิก เปลี่ยน
 3. คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 4. บนหน้า ตัวเลือกการติดตั้ง ขยายรายการที่อยู่ถัดจาก Microsoft Office Visio Viewer แล้วคลิก ไม่พร้อมใช้งาน
 5. คลิก ดำเนินการต่อ
 6. หลังจากที่ Visio Viewer 2007 ถูกลบออกแล้ว ให้ติดตั้ง Visio Viewer 2003 ในการขอรับ Visio Viewer 2003 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ใช้ Visio Viewer 2003 เพื่อดูแฟ้ม Visio ที่สร้างขึ้นใน Visio 2007 หรือ Visio 2003

วิธีที่ 2: การปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ใน Notepad สร้างแฟ้มรีจิสทรี (.reg) เพื่อเปลี่ยนรายการรีจิสทรี Visio Viewer 2007 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คัดลอกแล้ววางข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Notepad ใหม่:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsd] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vdx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vss] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vtx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
 2. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้ม
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ Visioreg.reg
 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด คลิก Text Document (*.txt) แล้วคลิก บันทึก
 6. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ใหม่
 7. คัดลอกแล้ววางข้อความต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Notepad ใหม่:
  @echo off reg delete "hkcr\.vdx" /f reg delete "hkcr\.vsd" /f reg delete "hkcr\.vss" /f reg delete "hkcr\.vst" /f reg delete "hkcr\.vsx" /f reg delete "hkcr\.vtx" /f regedit /s C:\Visioreg.reg 
  หมายเหตุ: บรรทัดสุดท้ายของแฟ้มจะต้องมีพาธเต็มและชื่อแฟ้มของแฟ้ม .reg ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นที่ 5
 8. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ บันทึกเป็น
 9. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้ม
 10. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม พิมพ์ Visiofix.bat
 11. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด คลิก Text Document (*.txt) แล้วคลิก บันทึก
 12. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกแฟ้ม Visiofix.bat แฟ้ม
 13. คลิกสองครั้งที่ Visiofix.bat
หลังจากที่ทำวิธีที่ 2 เสร็จแล้ว เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Visio แฟ้มจะถูกเปิดได้อย่างเดียวใน Visio Viewer หากต้องการแก้ไขแฟ้ม Visio คุณจะต้องเริ่ม Visio โดยคลิก เปิด บนเมนู แฟ้ม แล้วค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการแก้ไข

คุณจะต้องใช้การแก้ไขนี้อีกครั้ง ถ้า Visio 2002 ถูกซ่อมแซมหรือใช้ Service Pack


วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 926948 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 3 ต.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม