โปรแกรมติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 หรือชุดโปรแกรม Office 2010 ไม่เริ่มต้นขึ้นใหม่หลังจากที่การติดตั้งครั้งแรกถูกขัดจังหวะ

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรม Office กระบวนการติดตั้งถูกขัดจังหวะ นอกจากนี้ โปรแกรมการติดตั้งยังไม่สามารถคืนค่าการติดตั้ง Office ได้อีกด้วย ในสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อคุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office เดิมอีกครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้ 
Microsoft Office suite_name พบปัญหาในขณะติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าแฟ้ม Rgstrtn.lck ไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ หากมีแฟ้มดังกล่าวอยู่ในขณะที่คุณพยายามติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office เดิมที่คุณพยายามติดตั้งก่อนหน้านี้ โปรแกรมการติดตั้งจะตรวจพบแฟ้ม แล้วโปรแกรมการติดตั้งก็จะยุติการติดตั้ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ลบแฟ้ม Rgstrtn.lck โดยทำตามขั้นตอนตามความเหมาะสมของระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน

คำเตือน ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft อื่น หลังจากที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "อาการ" คุณอาจประสบกับปัญหาระบบวิธีใช้ของโปรแกรม หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรม Microsoft อื่น หลังจากที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ในหัวข้อ "อาการ" ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมก่อนที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ใน Windows XP
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd และคลิกที่ ตกลง
 2. พิมพ์ cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help" แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ attrib -h rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์ del rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ dir /b /od /ad แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ rd /q /s "<ชื่อโฟลเดอร์>"  แล้วกด ENTER


  หมายเหตุ
    <ชื่อโฟลเดอร์> หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นหลังจากที่เรียกใช้คำสั่งในขั้นที่ 5 ซึ่งจะต้องมีช่องว่างคั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่าง: rd /q /s "foldername1" "foldername2" "foldername3"
 7. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
ใน Windows Vista และ Windows 7
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วคลิก ตกลง
 2. พิมพ์ cd "%allusersprofile%\Application Data\Microsoft Help" แล้วกด ENTER
 3. พิมพ์ attrib -h rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์ del rgstrtn.lck แล้วกด ENTER
 5. พิมพ์ dir /b /od /ad แล้วกด ENTER
 6. พิมพ์ rd /q /s "<ชื่อโฟลเดอร์>"  แล้วกด ENTER


  หมายเหตุ
    <ชื่อโฟลเดอร์> หมายถึงชื่อโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นหลังจากที่เรียกใช้คำสั่งในขั้นที่ 5 ซึ่งจะต้องมีช่องว่างคั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่าง: rd /q /s "foldername1" "foldername2" "foldername3"
 7. พิมพ์ exit แล้วกด ENTER
หลังจากที่คุณลบแฟ้ม Rgstrtn.lck แล้ว คุณสามารถลองติดตั้งชุดโปรแกรมหรือโปรแกรม Office ที่คุณลองติดตั้งมาก่อนหน้านี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ หากต้องการส่งคำติชม หรือรายงานปัญหาใดๆ พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมล มาที่เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927153 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม