คุณอาจพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Windows Vista

อาการ

คุณอาจพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Windows Vista
 • คุณไม่สามารถปิดคอมพิวเตอร์
 • คุณไม่สามารถดำเนินการให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เช่น โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต
 • Windows Vista ดำเนินการต่อจากโหมดสลีปไม่สำเร็จ
 • อุปกรณ์บางอย่างไม่ทำงานเมื่อ Windows Vista ดำเนินการต่อจาดโหมดสลีป
 • คุณพบกับการขาดเสถียรภาพใน Windows Vista เมื่อคุณใช้ตัวเลือกการประหยัดพลังงาน

สาเหตุ

คุณอาจพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้
 • BIOS ของคอมพิวเตอร์เข้ากันไม่ได้กับ Windows Vista หรือ BIOS ของคอมพิวเตอร์ตกรุ่นแล้ว
 • การตั้งค่าใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
 • มีการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการพลังงานที่ไม่เข้ากันใน Windows Vista
หมายเหตุ Windows Vista สนับสนุนเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง BIOS อินเทอร์เฟซการจัดการและการกำหนดค่ากำลังไฟขั้นสูง (ACPI)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ปรับปรุง BIOS ของคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง BIOS รุ่นล่าสุดในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้โปรแกรม Msinfo32.exe เพื่อตรวจสอบรุ่นของ BIOS โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ msinfo32 ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก msinfo32 ในรายการ โปรแกรม

  สิทธิการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลระบบ ให้คลิก ข้อมูลสรุปของระบบ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้ตรวจสอบค่าที่ปรากฏถัดจาก รุ่น/วันที่ของ BIOS
 4. พยายามค้นหาตำแหน่งโปรแกรมปรับปรุง BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ามีโปรแกรมปรับปรุง BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์หรือไม่
  • เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ามีโปรแกรมปรับปรุงสำหรับแผงวงจรหลักหรือไม่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 5. ถ้าคุณพบตำแหน่งโปรแกรมปรับปรุง BIOS ให้ตรวจสอบเอกสาร หรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาการจัดการพลังงาน

  หมายเหตุ บางครั้งเอกสารอาจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่โปรแกรมปรับปรุง BIOS มี
 6. ใช้เครื่องมือสำหรับปรับปรุง BIOS ที่แนะนำของผู้ผลิตเพื่อปรับปรุง BIOS ของคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS

การตั้งค่า BIOS ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเริ่มต้นระบบหรือปัญหาในการปิดเครื่องใน Windows Vista ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เพื่อดูว่าการกำหนดค่า BIOS ถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับ BIOS ของคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ แม้ว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย แต่คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ถ้าคุณกำหนดการตั้งค่า BIOS ใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยน BIOS ของคอมพิวเตอร์

ขั้นที่ 3: แก้ไขปัญหาโปรแกรมการจัดการพลังงานอื่น

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามีโปรแกรมการจัดการพลังงานอื่นติดตั้งอยู่หรือไม่ บางครั้ง โปรแกรมซึ่งออกแบบมาสำหรับระบบปฏิบัติการและ BIOS รุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่ทำงานกับระบบปฏิบัติการหรือ BIOS รุ่นอื่น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดการใช้งานหรือเอาโปรแกรมการจัดการพลังงานที่ไม่ได้ออกแบบสำหรับ Windows Vista ออก เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นได้รับการสนับสนุนให้ใช้งานกับ Windows Vista หรือไม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927393 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 มี.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม