เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ Windows Vista อาจไม่ทำงาน

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Windows Vista อาจไม่เริ่มทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง
 • อุปกรณ์ใหม่หรือโปรแกรมควบคุมอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับโปรแกรมควบคุมอื่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
 • เกิดปัญหาเฉพาะฮาร์ดแวร์ขึ้น
 • โปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งได้รับความเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง แล้วดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เริ่มใช้งาน Windows Vista

 1. หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ให้นำอุปกรณ์ออก แล้วลองเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ หาก Windows Vista ไม่ทำงาน ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2 หาก Windows Vista ทำงาน ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ"
 2. เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ แล้วกด F8 ที่หน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง เลือก ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก แล้วกด ENTER หาก Windows Vista ไม่ทำงาน ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3 หาก Windows Vista ทำงาน ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ"
 3. เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ แล้วกด F8 ที่หน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูง เลือก เซฟโหมด แล้วกด ENTER หาก Windows Vista เริ่มการทำงานในเซฟโหมด ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ" หากคุณไม่สามารถรถเริ่มการทำงานของ Windows Vista ในเซฟโหมด ให้ไปที่ส่วน "ใช้ Windows Recovery Environment เพื่อซ่อมแซม Windows Vista

ใช้ Windows Recovery Environment เพื่อซ่อมแซม Windows Vista

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' หรือใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

ในการใช้ Windows Recovery Environment คุณต้องมีดิสก์การติดตั้ง Windows Vista เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน Windows Recovery Environment ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. วางดิสก์การติดตั้ง Windows Vista ในไดรฟ์ดิสก์ แล้วเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์
 2. กดคีย์เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 3. เลือกภาษา เวลาและสกุลเงิน แป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูล แล้วคลิกถัดไป
 4. คลิกซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิกถัดไป
ใช้เครื่องมือใน Windows Recovery Environment เพื่อซ่อมแซม Windows Vista โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. หากคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานในเซฟโหมด ให้คลิก ซ่อมแซมการเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างที่อาจป้องกันไม่ให้ Windows Vista เริ่มการทำงานอย่างถูกต้อง หากเครื่องมือ ซ่อมแซมการเริ่มต้น ไม่สามารถวิเคราะห์หรือซ่อมแซมปัญหาได้ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2 หาก Windows Vista เริ่มการทำงาน ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ"
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิก การคืนค่าระบบ เพื่อคืนค่า Windows Vista ไปสู่จุดคืนค่าที่สร้างขึ้นเมื่อติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุม หากคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ การคืนค่าระบบ เพื่อเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3
 3. ใช้ตัวเลือก พร้อมคำสั่ง ใน Windows Recovery Environment เพื่อปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมที่หยุด Windows Vista ไม่ให้เริ่มทำงาน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิก พร้อมคำสั่ง
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว
   \Windows\INF\
   notepad setupapi.app.log
  3. บันทึกวันที่เริ่มใช้อุปกรณ์ใหม่แต่ละชิ้นหรือส่วนการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ใช้วันที่ดังกล่าวในการค้นหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่ติดตั้ง
  4. เมื่อคุณพบโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งล่าสุดแล้ว ให้ระบุว่าจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยอ่านข้อมูลในส่วนแฟ้มบันทึก Setupapi.app. ที่ให้ข้อมูลของโปรแกรมควบคุมนี้ หากโปรแกรมควบคุมเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมดิสก์หรือชุดของชิพ หรือหากโปรแกรมควบคุมมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ ให้ค้นหาชื่อโปรแกรมควบคุมและอาการของปัญหาในเว็บไซต์ Microsoft Web site ต่อไปนี้ ระบุว่าสามารถปิดการใช้งานโปรแกรมควบคุมก่อนที่จะทำต่อไปได้หรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่ติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ขั้นตอน e
  5. ที่พร้อมคำสั่ง ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิกตกลง
  6. คลิก HKEY_LOCAL_MACHINE แล้วคลิก โหลดโฮฟ์ ที่เมนูแฟ้ม
  7. ค้นหาและคลิกแฟ้ม C:\Windows\System32\Config\System แล้วคลิกเปิด
  8. ในกล่องโต้ตอบ โหลดไฮฟ์ พิมพ์ Offline แล้วคลิกตกลง
  9. ขยายระบบ แล้วคลิกเลือก
  10. ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหา ปัจจุบัน แล้วบันทึกค่าในคอลัมน์ข้อมูล
  11. ขยาย ControlSet00x และขยายบริการx คือค่าจากคอลัมน์ข้อมูล ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอน j
  12. ค้นหาคีย์ย่อยที่สอดคล้องกับโปรแกรมควบคุมล่าสุดที่ติดตั้ง หากคุณไม่สามารถหาคู่ที่ตรงกันได้ ให้คลิกบริการ คลิกค้นหา ในเมนูแก้ไข พิมพ์ชื่อโปรแกรมควบคุมในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วคลิกค้นหาถัดไป
  13. คลิกคีย์ย่อยที่มีชื่อโปรแกรมควบคุม
  14. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ เริ่ม แล้วคลิกปรับเปลี่ยน
  15. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 4 แล้วคลิก ตกลง ขั้นตอนนี้จะหยุดโปรแกรมควบคุมไม่ให้เริ่มทำงาน
  16. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. ที่เมนูแฟ้ม คลิก ยกเลิกการโหลดไฮฟ์ แล้วคลิกใช่ ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันการยกเลิกการโหลดไฮฟ์
  18. ออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
  19. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
  20. หาก Windows Vista ไม่เริ่มการทำงาน ให้เริ่มการทำงาน Windows Recovery Environment แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน a ถึงขั้นตอน s และคุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าโปรแกรมควบคุมทั้งหมดที่ติดตั้งเมื่อเริ่มต้นระบบครั้งล่าสุดปิดการใช้งาน
 4. เมื่อคุณเริ่มการทำงาน Windows Vista ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความเข้ากันได้หรือการปรับปรุงที่อาจมีอยู่
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ผลิตโปรแกรมควบคุม ให้คลิกหลายเลขบทความที่ถูกต้องในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  65416 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร A-K (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60781 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร L-P (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

  60782 ข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เรียงตามลำดับอักษร Q-Z (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การแก้ไขสาเหตุของปัญหาการเริ่มต้นระบบ

 1. เปิด "ตัวจัดการอุปกรณ์" โดยคลิกปุ่มเริ่ม พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในรายการโปรแกรม
 2. หากคุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ใน "ตัวจัดการอุปกรณ์" คลิกคุณสมบัติ แล้วคลิก ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม ในแท็บ โปรแกรมควบคุม
 3. หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์ใน "ตัวจัดการอุปกรณ์" แล้วคลิกถอนการติดตั้ง
 4. หากคุณติดตั้งโปรแกรมที่มีโปรแกรมควบคุมใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกปุ่ม เริ่ม พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก appwiz.cpl ในรายการโปรแกรม
  2. คลิกชื่อโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิกถอนการติดตั้ง/เปลี่ยน
   สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ หากคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับสิทธิ์ในการทำต่อไป ให้คลิกทำต่อไป
  3. เมื่อคุณได้รับข้อความ "ต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่" ให้คลิกใช่
 5. เริ่มการทำงานของ Windows Vista ใหม่
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927525 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 มี.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม