คุณไม่สามารถดูแฟ้มภาพ RAW หลังจากคุณคัดลอกแฟ้มจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Windows Vista

อาการ

หลังจากคุณคัดลอกรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบแฟ้ม RAW ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista รูปภาพจะไม่ปรากฏใน Windows Photo Gallery นอกจากนี้ คุณอาจไม่สามารถดูรูปขนาดย่อของรูปภาพโดยใช้ Windows Explorer

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากคุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณภาพ RAW สำหรับกล้องรุ่นของคุณติดตั้งอยู่ใน Windows Vista

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
 • ขอรับตัวแปลงสัญญาณภาพ RAW

  ขอรับและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ RAW ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista จากบริษัทผู้ผลิตกล้อง
 • ขอรับโปรแกรมแนวทางการเดินของงาน RAW

  ขอรับและติดตั้งโปรแกรมแนวทางการเดินของงาน RAW ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista ที่สนับสนุนกล้องรุ่นของคุณ

  หมายเหตุ การกระทำดังกล่าวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่คุณไม่สามารถดูรูปใน Windows Photo Gallery แต่คุณจะสามารถประมวลผลแฟ้มภาพ RAW ได้
 • บันทึกรูปเป็นรูปแบบ RAW + JPG

  ถ้ากล้องมีตัวเลือกนี้ ให้กำหนดค่ากล้องเพื่อบันทึกรูปเป็นรูปแบบ RAW + JPEG ตัวเลือกนี้จะสร้างแฟ้มภาพ JPEG ที่แยกต่างหากร่วมกับแฟ้มภาพ RAW การกระทำนี้ไม่ได้ทำให้คุณดูแฟ้มภาพ RAW ได้ แต่คุณขะสามารถดูการแสดงในรูปแบบ JPEG ของแฟ้มภาพ RAW แต่ละแฟ้มได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Vista จะมี Windows Imaging Component (WIC) รวมอยู่ด้วย WIC เป็นแพลตฟอร์มบนระบบปฏิบัติการแบบขยายได้สำหรับตัวแปลงสัญญาณภาพถ่ายและข้อมูลเมตา WIC มีตัวแปลงสัญญาณระบบสำหรับรูปแบบภาพถ่ายทั่วไป เช่น JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP และ ICO WIC ยังมีแพลตฟอร์มแบบใช้งานได้ทันทีสำหรับตัวแปลงสัญญาณภาพถ่ายทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบภาพ RAW นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม WIC จะมีตัวอ่านและตัวเขียนข้อมูลเมตาทั่วไปสำหรับ EXIF 2.2, XMP 1.0 และ IPTC ใน TIFF

ผู้ให้บริการตัวแปลงสัญญาณ เช่น บริษัทผู้ผลิตกล้องสามารถสร้างตัวแปลงสัญญาณภาพ RAW ที่สามารถติดตั้งได้สำหรับ Windows Vista ซึ่งช่วยให้แฟ้มภาพ RAW สามารถแสดงใน Windows Explorer ใน Windows Photo Gallery และในโปรแกรมอื่นที่สนับสนุน WIC รูปแบบของการพัฒนานี้จะทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับวิธีการสร้างตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ ข้อดีที่จะเกิดเมื่อบริษัทผู้ผลิตกล้องสร้างตัวแปลงสัญญาณคือรูปแบบแฟ้มอาจเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์เช่นนี้ ต้องมีการสร้างตัวแปลงสัญญาณรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะที่มีอยู่ในกล้องรุ่นใหม่แต่ละรุ่น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927530 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ก.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม