คุณไม่สามารถโฮสต์การเชื่อมต่อ TCP เมื่อเปิดใช้งาน Receive Side Scaling ใน Windows Server 2003 ที่มี Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows

อาการ

การเชื่อมต่อ Transmission Control Protocol (TCP) จะถูกรีเซ็ตเมื่อมีการเปิดใช้ Receive Side Scaling ใน Microsoft Windows Server 2003 ที่มี Service Pack 2 (SP2) ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ Network Address Translation (NAT) ถ้าคุณใช้ Windows Firewall หรือถ้าคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์มีการตั้งค่าเป็นคอมพิวเตอร์โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของ Internet Connection Sharing

หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) กับ Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
  • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 หรือ ISA Server 2006
  • ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลหรือ Network Address Translation (NAT) ที่เป็น Add-On อื่นๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดเมื่อแฮชโค้ดของซอฟต์แวร์และแฮชโค้ดของฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อไม่ตรงกัน Receive Side Scaling ทำงานโดยการออฟโหลดฟังก์ชันแฮชที่มีความปลอดภัยของ TCP ไปยังฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย ดังนั้น อะแดปเตอร์ของเครือข่ายจะคำนวณค่าแฮชสำหรับการเชื่อมต่อเมื่อเปิดใช้ Receive Side Scaling นอกจากนี้ Internet Connection Sharing จะแก้ไขที่อยู่และพอร์ตที่ระบุโดยส่วนหัว IP สำหรับการเชื่อมต่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ค่าแฮชที่สร้างจากอะแดปเตอร์ของเครือข่ายจะใช้งานไม่ได้ เมื่อมีการใช้ค่าแฮชที่ใช้งานไม่ได้ การเชื่อมต่อ TCP จะถูกรีเซ็ต

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าที่อยู่ที่มาของ IP, ที่อยู่ปลายทางของ IP, พอร์ตที่มีความปลอดภัยของ TCP หรือพอร์ตปลายทางของ TCP ถูกแก้ไขระหว่างประมวลผลการรับ ที่อยู่และพอร์ตเหล่านี้จะอยู่ในส่วนหัว TCP และ IP สำหรับการเชื่อมต่อ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในบางสถานการณ์ของ NAT

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดการใช้งาน Receive Side Scaling เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการตั้งค่าเป็นเกตเวย์ของ Internet Connection Sharing โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
  2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. บนเมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value จากนั้นพิมพ์ EnableRSS
  4. ดับเบิลคลิก EnableRSS พิมพ์ 0 จากนั้นคลิก ตกลง
  5. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่คุณเปลี่ยนค่า EnableRSS ใหม่อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

936594 คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย หลังจากติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 หรือ Scalable Networking Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 927695 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ม.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม