รายงานไม่ได้เปิดใน Snapshot Viewer หลังจากที่คุณส่งออกรายงานเป็นรูปแบบ snapshot ใน Access 2007


อาการ


คุณส่งออกรายงานเป็นรูปแบบ snapshot ใน Microsoft Office Access 2007 และเลือกตัวเลือกในการเปิดแฟ้มปลายทางหลังจากการดำเนินการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณทำเช่นนี้ รายงานถูกส่งออกสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม รายงานโดยอัตโนมัติเปิดใน Snapshot Viewer

สาเหตุ


ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่อยู่ใน Access 2007 Snapshot Viewer เป็นเหมือนเดิมใน Microsoft Access รุ่นก่อนหน้า

การแก้ปัญหา


เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งตัวแสดง Snapshot

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
Download ดาวน์โหลดแพคเกจ Snpvw.exe ตอนนี้