Internet Explorer หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณคลิกที่การเชื่อมโยงบนเว็บไซต์

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยหนึ่งในโปรแกรมต่อไปนี้สำหรับ Microsoft Internet Explorer 6:
  • โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 916281
  • โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 918899
  • โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 922760
จากนั้น คุณใช้ Internet Explorer เพื่อไปที่เว็บไซต์ คุณคลิกที่การเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ ในสถานการณ์นี้ Internet Explorer หยุดการตอบสนอง (ค้าง) นอกจากนี้ เสียงคลิกอาจดังขึ้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista
หมายเหตุ ปัญหานี้ยังสามารถเกิดขึ้นใน Microsoft Internet Explorer 7 ได้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมล่าสุดสำหรับ Internet Explorer โดยให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมล่าสุดสำหรับ Internet Explorer ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขนี้ได้ถูกรวมไว้เป็นครั้งแรกในโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 928090 (MS07-016) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

928090 MS07-016: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่คุณเรียกใช้ Internet Explorer

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องติดตั้ง Windows XP SP2 ไว้ในคอมพิวเตอร์
ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll6.0.2900.30383,062,27220-Nov-200613:37x86

Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-Mar-200703:27x86

Windows Vista

ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack ล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยซึ่งรวมอยู่ใน SP2 สำหรับ Windows Vista Service และสำหรับ Windows Server 2008

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยซึ่งรวมอยู่ใน SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ต่อไปนี้: -หมายเหตุ: ในปัจจุบัน รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยจะมีแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น
ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะไม่แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll7.0.6000.205433,582,97623-Feb-200703:15x86
Mshtml.tlb7.0.6000.205431,383,42423-Feb-200700:54Not applicable

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928387 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม