ฉันใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows Vista และตอนนี้ไม่มีคุณลักษณะไฮบริดสลีปและคุณลักษณะไฮเบอร์เนต

คำอธิบายปัญหา

หลังจากคุณใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows Vista คุณอาจพบอาการต่อไปนี้
  • คุณไม่เห็นตัวเลือก ไฮเบอร์เนต ใน ตัวเลือกการใช้พลังงาน
  • เมื่อคุณใช้คุณลักษณะของโหมดสลีป คอมพิวเตอร์ไม่กู้คืนการตั้งค่าต่างๆ ที่มีอยู่ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" แต่ถ้าหากคุณต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ เพื่อเปิดใช้งานแฟ้มไฮเบอร์เนต คุณจะต้องมีพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ระบบของคุณเท่ากับที่มีหน่วยความจำกายภาพในคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ คุณจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เมื่อคุณเรียกใช้การแก้ไขปัญหา Fix it:
"แก้ไขปัญหาดังกล่าว" ไม่สามารถใช้กับระบบของคุณ


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา


เพื่อระบุว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่ ไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ถ้าเครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์ปิดใช้งานแฟ้มไฮเบอร์เนต แฟ้มการไฮเบอร์เนตต้องเปิดใช้งานอยู่ เพื่อให้คุณลักษณะไฮบริดสลีปและคุณลักษณะการไฮเบอร์เนตใช้งานได้ใน Windows Vista เมื่อแฟ้มไฮเบอร์เนตปิดใช้งานและคุณลักษณะไฮบริดสลีปเปิดใช้งาน แล้วคุณใช้คุณลักษณะไฮบริดสลีป จะไม่มีข้อมูลสำรองของโปรแกรมที่เปิดและแฟ้มที่เปิดถูกบันทึกลงในดิสก์ นอกจากนี้ เมื่อแฟ้มไฮเบอร์เนตถูกปิดใช้งาน ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มีกระแสไฟฟ้าในขณะที่อยู่ในโหมดสลีป โปรแกรมและแฟ้มต่างๆ ที่เปิดอยู่จะไม่ได้รับการกู้คืนหลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มต้นระบบใหม่ และงานที่ไม่ได้บันทึกไว้จะสูญหาย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการไฮเบอร์เนตและคุณลักษณะไฮบริดสลี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม  คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก เบ็ดเตล็ด
  2. คลิกขวาที่ พรอมต์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
    • สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ
  3. พิมพ์ powercfg -h on แล้วกด ENTER

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณทำสำเร็จตามขั้นตอนนี้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรีใน Windows Vista โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928897 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม