PowerPoint Viewer 2007 ไม่ทำงานเมื่อคุณพยายามเริ่มใช้งาน

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 แล้วโปรแกรมนี้ไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมี Microsoft Office หรือ PowerPoint Viewer รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมี Microsoft Windows รุ่นภาษาอังกฤษติดตั้งอยู่

การแก้ไข

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันหากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ โปรดคลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจจะมีแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขอัตโนมัติก็ใช้งานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • หากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชันแก้ไขปัญหาลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้ในคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด
 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน ให้พิมพ์ ppvwintl.dll แล้วคลิก ค้นหา
 4. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ Ppvwintl.dll แล้วคลิก คัดลอก
 5. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 6. หากโฟลเดอร์นี้มีโฟลเดอร์ชื่อ "1033" ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 7

  หากโฟลเดอร์นี้ไม่มีโฟลเดอร์ชื่อ "1033" ให้สร้างขึ้นใหม่ หากต้องการทำเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก สร้าง... แล้วคลิก โฟลเดอร์
  2. พิมพ์ 1033 แล้วกด ENTER
 7. เปิดโฟลเดอร์ "1033" แล้วคลิก วาง บนเมนู แก้ไข

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วหรือไม่ หากแก้ไขปัญหาได้แล้ว คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับส่วนนี้อีก หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับโซลูชันนี้ โปรดฝากข้อคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลมาหาเรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929353 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 30 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม