ตัวเลือก 'ไฮเบอร์เนต' ไม่มีอยู่ใน Windows Vista

อาการ

ใน Windows Vista คุณอาจพบอาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
 • ตัวเลือก ไฮเบอร์เนต ไม่มีอยู่ในเมนูตัวเลือกการใช้พลังงานของเมนู เริ่ม
 • ตัวเลือก ไฮเบอร์เนต ไม่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบ ปิดระบบ Windows

  หมายเหตุ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ปิดระบบ Windows ให้กด ALT+F4
 • ตัวเลือก ไฮเบอร์เนต ไม่มีอยู่บนเมนูปุ่มเปิด-ปิดเครื่องซึ่งปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปที่มีการรักษาความปลอดภัย

  หมายเหตุ คุณสามารถเข้าถึงเมนูปุ่มเปิด-ปิดเครื่องของเดสก์ท็อปที่มีการรักษาความปลอดภัยได้เมื่อคุณจากออกจากระบบ Windows Vista

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
 • มีโปรแกรมอรรถประโยชน์ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' และใช้ในการลบ 'ตัวลบแฟ้มการไฮเบอร์เนต'
 • คอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนคุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต'
 • คุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต' ถูกปิดใช้งาน
 • คุณลักษณะ 'ไฮบริดสลีป' ถูกเปิดใช้งาน

  คุณลักษณะ 'ไฮบริดสลีป' จะกำหนดให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน และสร้างแฟ้มไฮเบอร์เนตเมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือก โหมดประหยัดพลังงาน ในเมนูตัวเลือกการใช้พลังงาน ดังนั้น ไฮเบอร์เนต จะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกการใช้พลังงานเมื่อมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ 'ไฮบริดสลีป'

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง PowerCfg เพื่อเปิดใช้คุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนคุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต' คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ PowerCfg เพื่อค้นหาว่าคอมพิวเตอร์สนับสนุนคุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต' หรือไม่ โปรดดูในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ command ลงในกล่อง เริ่มค้นหา คลิกขวาที่ พร้อมรับคำสั่ง ในรายการ โปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ทำต่อไป
 2. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ powercfg /hibernate on

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง PowerCfg เพื่อค้นหาว่าคอมพิวเตอร์สนับสนุนคุณลักษณะ 'ไฮเบอร์เนต' หรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ command ลงในกล่อง เริ่มค้นหา คลิกขวาที่ พร้อมรับคำสั่ง ในรายการ โปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
 2. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์ powercfg /a
เครื่องมือ PowerCfg จะสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับลักษณะต่อไปนี้:
สถานะโหมดประหยัดพลังงานต่อไปนี้มีอยู่บนระบบนี้ หยุดรอ ( S1 S3 ) ไฮเบอร์เนต ไฮบริดสลีป สถานะโหมดประหยัดพลังงานต่อไปนี้ไม่มีอยู่บนระบบนี้ หยุดรอ (S2) เฟิร์มแวร์ของระบบไม่สนับสนุนสถานะหยุดรอ 
สถานะโหมดประหยัดพลังงานที่แสดงเป็นมีอยู่และไม่มีอยู่บนระบบจะแตกต่างกันไปตามฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

928897 คุณลักษณะไฮบริดสลีปและคุณลักษณะการไฮเบอร์เนตใน Windows Vista อาจไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929658 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

คำติชม