ข้อมูลของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

บทนำ

บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 โดยจะมีลิงค์เพื่อไปยังเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Volume Licensing และ Volume Activation 2.0.

หมายเลข Key Management Service (KMS)

หมายเลข Key Management Service (KMS) สามารถนำไปใช้เพื่อเปิดใช้งาน KMS บนคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพด้านไอทีขององค์กร องค์กรของคุณสามารถโฮสต์ KMS ไว้ภายในเพื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ KMS คุณต้องมีคอมพิวเตอร์มากกว่า 25 เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยกัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ KMS เพื่อเปิดใช้งานจะต้องเปิดใช้งานอีกครั้งด้วยการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายขององค์กรทุกๆ 180 วันเป็นอย่างน้อย ในปัจจุบัน KMS ทำงานในคอมพิวเตอร์ในระบบที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 หมายเลข KMS สามารถใช้เพื่อติดตั้งระบบโฮสต์ KMS ได้หกระบบ แต่คุณสามารถขอระบบโฮสต์ KMS เพิ่มเติมได้ด้วยการใช้ศูนย์การสนับสนุนการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง

คีย์แบบเปิดใช้งานได้หลายครั้ง (MAK)

คีย์แบบเปิดใช้งานได้หลายครั้ง (MAK) สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือกลุ่มคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft โดยตรง MAK สามารถใช้เพื่อติดตั้ง Windows ได้ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัท MAK สามารถใช้เพื่อเปิดใช้งาน Windows รุ่นที่ใช้งานแบบหลายเครื่อง นอกจากนี้ หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Windows โดยใช้ MAK คุณไม่ต้องเปิดใช้งานอีกครั้ง และคุณสามารถขอ MAK เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ และระบบจะสร้างกระบวนการจัดระดับเพื่อดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาเจ็ดวันทำงานเพื่อให้การดำเนินการเสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft มีเทคโนโลยีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์บางรายการที่ขายผ่านช่างทาง OEM, การขายปลีก และ Volume Licensing ระบบปฏิบัติการของ Windows ต้องให้ลูกค้า Volume Licensing ใช้การเปิดใช้งานประเภทใหม่ที่เรียกว่าการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง

การเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องเป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า Volume Licensing สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้อย่างปลอดภัยและง่ายยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องจะมีอยู่ใน Windows Vista ในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Microsoft สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows Vista และ Windows Server 2008


ลิงค์ต่อไปนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volume Activation 2.0 ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
 • Volume Activation 2.0 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

  ต่อไปนี้คือชุดเอกสารประกอบด้านเทคนิคของ Windows Vista Volume Activation 2.0 ซึ่งจะมีการวางแผน การใช้งาน และคำแนะนำในการทำงาน รวมถึง คู่มืออ้างอิง Volume Activation 2.0, การเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องใน Server 2008 และข้อมูลการสนับสนุนอื่นๆ การแนะนำการดำเนินการ Volume Activation 2.0 มีข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปของ Volume Activation 2.0 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามีให้สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเปิดใช้งานคีย์แบบเปิดใช้งานได้หลายครั้ง (MAK) การเปิดใช้งาน Key Management Service (KMS) การแก้ไขจากโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน (RFM) และแก้ไขสถานะที่ไม่ใช่ของแท้ เมื่อต้องการดูเอกสารประกอบนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • คำถามที่ถามบ่อยสำหรับ Volume Activation 2.0

  คู่มือนี้จะมีคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Volume Activation 2.0 เมื่อต้องการดูคำถามที่ถามบ่อยนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • เอกสารประกอบของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง

  เอกสารเหล่านี้มีการวางแผน การใช้งาน และคำแนะนำในการทำงานสำหรับการเปิดใช้งาน Windows Vista และ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้งานแบบหลายเครื่อง เมื่อต้องการดูหรือดาวน์โหลดคู่มือนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • การออกอากาศทางเว็บของ TechNet: การทำความเข้าใจการเปิดใช้งานและการตรวจสอบใน Windows Vista และ Windows Server 2008

  นี่คือการออกอากาศทางเว็บของภาพรวมด้านเทคนิคของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องและการตรวจสอบสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 เมื่อต้องการดูการออกอากาศทางเว็บนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • Microsoft Solution Accelerator สำหรับ Business Desktop Deployment (BDD)

  เอกสารประกอบนี้มีข้อมูลพื้นฐานและคำแนะนำเฉพาะสำหรับทีมงานด้านคุณลักษณะการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าและจัดการเทคโนโลยีการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องสำหรับ Windows Vista เมื่อต้องการดูหรือดาวน์โหลดเอกสารประกอบนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ลิงค์ต่อไปนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volume Activation 2.0 ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • ทรัพยากรสำหรับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  ใช้ทรัพยาการเหล่านี้ในการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Windows เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกระบวนการเปิดใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร ทรัพยากรเหล่านี้ประกอบด้วย แผ่นข้อมูลการปรับปรุงการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องใน Windows 7คู่มือการวางแผนการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง และเอกสารประกอบการสนับสนุนอื่นๆ ข้อมูลนี้มีให้บริการจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://technet.microsoft.com/th-th/library/dd996588.aspx
 • คู่มืออ้างอิงด้านเทคนิคของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
  คู่มือการอ้างอิงนี้มีให้สำหรับผู้ใช้งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทางองค์กรได้วางแผนการใช้งานระบบปฏิบัติการของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่เปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง ซึ่งจะมีให้พร้อมกับ คู่มือการวางแผนการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องคู่มือการใช้งานการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง และ คำแนะนำการดำเนินการการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง เมื่อต้องการดูเอกสารประกอบนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://technet.microsoft.com/th-th/library/ee355153.aspx
 • วิดีโอ - พื้นฐานของการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่อง
  การสาธิตนี้จะมีข้อมูลที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องในขณะที่ใช้งาน Windows 7 และ Windows Server 2008 อยู่ เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://technet.microsoft.com/th-th/dd936198.aspx
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929712 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 พ.ค. 2010 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม