คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต

สรุป

บทความนี้ประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อดำเนินการต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista บทความนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ที่อาจช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อาการของปัญหา

คุณอาจพบปัญหาหนึ่งข้อหรือมากกว่าต่อไปนี้ หลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต

 • อุปกรณ์หยุดการตอบสนองหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอีกต่อไป อาจมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองปรากฏอยู่ข้างตัวจัดการอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อาจไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจเป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center ออปติคัลไดรฟ์ เครื่องอ่าน FeliCa หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • หลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อแล้ว ให้คุณใช้ตัวเลือก 'เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย' เพื่อเอาอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista ออก อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นี้ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้งได้ หลังจากที่เกิดปัญหานี้ขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่อง หรือเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่
 • เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x7e" ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

  STOP 0x1000007E

  usbhub.sys
  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

 • คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  STOP 127
  PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB
  ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ซึ่งใช้ RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าและใช้ตัวควบคุม NVIDIA nForce EHCI  BUG #: 63051 (Content Maintenance)BUG #: 192061 (Windows SE)BUG #: 192062 (Windows SE)BUG #: 192063 (Windows SE)

วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204978,70414-Dec-200605:39x86
Usbd.sys6.0.6000.204975,88814-Dec-200603:45Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049738,40014-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049719,45614-Dec-200603:45x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049722,52814-Dec-200603:45x86
Usbccgp.sys6.0.6000.1638673,21602-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049773,21614-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Hccoin.dll6.0.6000.163868,70402-Nov-200609:46x86
Usbd.sys6.0.6000.163865,88802-Nov-200608:55Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1638638,40002-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbohci.sys6.0.6000.1638619,45602-Nov-200608:55x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1638622,52802-Nov-200608:55x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.2049710,75214-Dec-200606:46x64
Usbd.sys6.0.6000.204977,55214-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049748,12814-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049724,06414-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049728,67214-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1638695,23202-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049795,23214-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Hccoin.dll6.0.6000.1638610,75202-Nov-200611:17x64
Usbd.sys6.0.6000.163867,55202-Nov-200609:43x64
Usbehci.sys6.0.6000.1638648,12802-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbohci.sys6.0.6000.1638624,06402-Nov-200609:43x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1638628,67202-Nov-200609:43x64

ปรับปรุง ZoneAlarm

ZoneAlarm 7.0 และ ZoneAlarm รุ่นก่อนหน้านี้ไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ Windows Vista มีเฉพาะ ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1, ZoneAlarm Antivirus 7.1 และ ZoneAlarm 7.1 เท่านั้นที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Vista หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ZoneAlarm โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มค่ารีจิสทรีนี้อาจเพิ่มเวลาในการกลับมาทำงานต่อหลังจากโหมดประหยัดพลังงานหรือไฮเบอร์เนต เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidUsb
 3. คลิกขวาที่ HidUsb ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWord เพื่อสร้างรายการต่อไปนี้:
  FastResumeDisable
 4. คลิกสองครั้งที่ FastResumeDisable พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 5. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929734 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 พ.ย. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม