ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะติดตั้ง Windows Vista บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RAM มากกว่า 3 GB: "STOP 0x0000000A"

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะติดตั้ง Windows Vista คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
STOP 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นจริง:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ RAM มากกว่า 3 GB
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ระบบของที่เก็บซึ่งกำลังเรียกใช้โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต Storport
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ตัวควบคุมที่ใช้การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) ขนาด 32 บิต

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 929777 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB929777)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ KB929777 ทันที

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต (KB929777)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแพคเกจ KB929777 ทันที

วันที่วางจำหน่าย: 30 มกราคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้ง Windows Vista บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ RAM มากกว่า 3 GB

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ได้ปรับใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่การปรับปรุงใดๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Halacpi.dll6.0.6000.20500134,76020 ธันวาคม 254908:04x86
Halmacpi.dll6.0.6000.20500160,87220 ธันวาคม 254908:01x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hal.dll6.0.6000.20500269,92820 ธันวาคม 254907:28x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้น ให้ลองติดตั้งอีกครั้ง
  • เอา RAM ขนาด 2 GB ออก แล้วเริ่มขั้นตอนการติดตั้งใหม่ หลังจากติดตั้ง Windows Vista แล้ว ให้ติดตั้ง RAM ใหม่อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 929777 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 พ.ค. 2008 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม