คุณพบข้อผิดพลาดของการติดตั้งและปัญหาความเข้ากันได้เมื่อพยายามติดตั้งเครื่องมือจัดการ Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack (adminpak.msi) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:
โปรแกรมนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้ที่เป็นที่รู้กันดี


ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ว่ามีการแก้ไขปัญหาหรือไม่จากเว็บไซต์ Microsoft ถ้าพบการแก้ไขปัญหา Windows จะแสดงเว็บไซต์ที่ระบุขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้ขึ้นโดยอัตโนมัติ
หน้าต่างข้อความมีชื่อ Program Compatibility Assistant (ตัวช่วยแก้ปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม)

หน้าต่างข้อความจะมีปุ่มต่อไปนี้:
  • Check Solutions Online
  • Run Program
  • Cancel
หากคุณคลิกที่ Check Solutions Online คุณจะได้รับข้อความเตือนข้อความที่สองต่อไปนี้:
ไม่พบการแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 2003 Administration Tools Windows จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ ให้ติดต่อ Microsoft
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista การติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 Administration Tools Pack ดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์ และคุณไม่ได้รับข้อความเตือนใดๆ

สาเหตุ

Windows Server 2003 Administration Tools Pack มีการสนับสนุนเฉพาะการติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เท่านั้นWindows Server 2003 Administration Tools Pack จะติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 นอกจากนี้ เครื่องมือที่รวมอยู่ใน Windows Server 2003 Administration Tools Pack นั้นไม่มีการทดสอบให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ดังนั้นผลิตภัณฑ์จึงไม่มีการสนับสนุนสำหรับการติดตั้งเหล่านี้

การแก้ไข

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหา โปรดติดตั้งแพคเกจ Microsoft Remote Server Administrative Tools (RSAT) ที่สามารถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ
ระบบปฏิบัติการขั้นตอนการติดตั้ง Admin Tools
Windows Vistaติดตั้ง Microsoft Remote Server Administration Tools for Windows Vista จาก http://www.microsoft.com/thailand/
Windows Server 2008คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Remote Server Administration Tools ในโหนด Features ของ Server Manager
Windows 7ติดตั้ง Remote Server Administration Tools for Windows 7
Remote Server Administration Tools for Windows 7 Release Candidate นั้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.microsoft.com/thailand/
หมายเหตุ คุณต้องลบรุ่นเบต้า (หรือรุ่นก่อนหน้าที่ไม่ใช่ RTM) ของ RSAT ก่อนที่จะติดตั้ง RSAT รุ่น RTM
Windows Server 2008 R2คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Remote Server Administration Tools ในโหนด Features ของ Server Manager
ถ้าไม่มีรุ่น RSAT ของ Administration Tools Pack หรือขาดฟังก์ชันการทำงานที่พบในรุ่นก่อนหน้า ให้ติดตั้งเครื่องมือบนรุ่นของระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน หรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลโดยใช้คุณลักษณะ Terminal Service / Remote Desktop

อย่าพยายามคัดลอก ติดตั้ง หรือเรียกใช้รุ่นก่อนหน้าของ Administration Tools Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่สนับสนุน ตัวอย่างเช่น อย่าพยายามคัดลอกหรือติดตั้ง Windows Server 2003 Administration Tools Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ในทำนองเดียวกัน อย่าพยายามคัดลอกหรือติดตั้ง Windows 7 Administration Tools Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Vista
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 930056 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 25 ส.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม