ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่เดสก์ท็อป Windows Vista "Windows บล็อกโปรแกรมเริ่มต้นบางโปรแกรม"

อาการ

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนของ Windows ต่อไปนี้ในพื้นที่แจ้งเตือนบริเวณมุมขวาของแถบงาน
Windows บล็อกโปรแกรมเริ่มต้นบางโปรแกรม
Windows บล็อกโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์เพื่อเรียกใช้เมื่อ Windows เริ่มต้น คลิกเพื่อดูโปรแกรมที่ถูกบล็อก
หมายเหตุ คุณสามารถดูรายการโปรแกรมและบริการที่ถูกบล็อกโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกไอคอน โปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อก ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน
 2. เลือกที่รายการเมนู เรียกใช้โปรแกรมที่ถูกบล็อก โปรแกรมและบริการที่ถูกบล็อกตั้งแต่เริ่มต้นจะอยู่ในนี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมหรือบริการที่มีข้อจำกัดการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) พยายามจะเริ่มระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นหรือเข้าสู่ระบบ Windows Vista เพื่อทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น Software Explorer จะบล็อกโปรแกรมหรือบริการที่จำเป็นต้องมีการยืนยัน UAC ตั้งแต่เริ่มเรียกใช้งาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เรียกใช้โปรแกรมหรือบริการที่ถูกบล็อก

หลังจากที่ Windows Vista เริ่ม คุณสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมหรือบริการใดๆ ที่ถูกบล็อกโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกไอคอน โปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อก ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน
 2. เลือกที่ เรียกใช้โปรแกรมที่ถูกบล็อก แล้วคลิกโปรแกรมหรือบริการในรายการที่คุณต้องการเริ่ม

  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานโปรแกรมหรือบริการที่ถูกบล็อก

เมื่อต้องการปิดใช้งานโปรแกรมหรือบริการระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้น Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกไอคอน โปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อก ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน
 2. คลิก แสดงหรือเอาโปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อกออก Software Explorer จะเริ่มการทำงานใน Windows Defender
 3. ค้นหาแล้วคลิกเพื่อเลือกโปรแกรมหรือบริการเริ่มต้นที่อยู่ใน Software Explorer
 4. คลิก ปิดใช้งาน แล้วคลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบยืนยัน

วิธีที่ 3: เอาโปรแกรมหรือบริการที่ถูกบล็อกออกจากขั้นตอนเริ่มต้น

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมหรือบริการออกจากขั้นตอนเริ่มต้นโดยสมบูรณ์ ให้พยายามใช้รายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม พิมพ์ appwiz.cpl ลงในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. คลิกโปรแกรมในรายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยน
หากคุณไม่สามารถเอาโปรแกรมออกโดยใช้รายการ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม คุณสามารถเอาโปรแกรมออกจากขั้นตอนเริ่มต้นโดยใช้ Software Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกไอคอน โปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อก ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน
 2. คลิก แสดงหรือเอาโปรแกรมเริ่มต้นที่ถูกบล็อกออก Software Explorer จะเริ่มการทำงานใน Windows Defender
 3. ค้นหาแล้วคลิกเพื่อเลือกโปรแกรมหรือบริการเริ่มต้นที่อยู่ใน Software Explorer
 4. คลิก เอาออก แล้วคลิก ใช่ ในกล่องตอบโต้การยืนยัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Software Explorer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม ปุ่มเริ่ม แล้วคลิก วิธีใช้และบริการช่วยเหลือ
 2. พิมพ์ Software Explorer แล้วคลิก ค้นหา
 3. คลิกการเชื่อมโยง ใช้ Software Explorer ใน Windows Defender
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 930367 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 เม.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม