ฉันจะเปิดใช้งานไลบรารีดีวีดีใน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ได้อย่างไร

การสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้มีวันที่สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

คำอธิบายปัญหา

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista โปรแกรม Windows Media Center จะเล่นเนื้อหาของดีวีดีที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในไลบรารีดีวีดี แต่ไลบรารีดีวีดีไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานไว้ คุณจะไม่สามารถดูเนื้อหาของดีวีดีได้ บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะไลบรารีดีวีดีใน Windows Media Center บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ โปรดไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ข้อมูลสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งานไลบรารีดีวีดี โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้า Windows Media Center ทำงานอยู่ ให้ปิดก่อน
 2. คลิก Startปุ่ม Start
 3. ใน กล่อง Start Search ให้วางหรือพิมพ์ regedit
 4. ในรายการ Programs ให้คลิก regedit

   สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก Continue
 5. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกขวาที่ ShowGallery แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 7. ลบเนื้อหาที่ปรากฏในกล่อง ข้อมูลค่า
 8. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ Gallery แล้วคลิก ตกลง
 9. ปิด Registry Editor

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติทำงานแล้ว ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าคอมพิวเตอร์แสดง "ไลบรารีดีวีดี" แทน "เล่นดีวีดี" แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว และคุณดำเนินการตามบทความนี้เสร็จแล้ว หมายเหตุ คุณอาจต้องคลิกขวาที่ เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อดูเนื้อหา ถ้าเกิดปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 930526 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 ก.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม