เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "เกิดข้อผิดพลาด"

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้
เกิดข้อผิดพลาด
ในกรณีนี้ คุณยังจะได้รับรหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายดังต่อไปนี้
รหัสแสดงข้อผิดพลาดคำอธิบาย
0xC004C003เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นถูกใช้งานอยู่
0xC004C001เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง
0xC004C008เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นไม่สามารถใช้งานได้
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนั้นเกินขีดจำกัดของจำนวนการเปิดใช้งานสูงสุดแล้ว
0xCD004F050บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุไม่ถูกต้อง
0xC004C4CEไม่สามารถค้นหาคำอธิบายอย่างละเอียดของข้อผิดพลาด
0x8007232Bชื่อ DNS ไม่มีอยู่
0xC004F027บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิถูกเปลี่ยนแปลง
0xC003E004บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้รับการประเมิน
0xC004E003บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าการประเมินการอนุญาตให้ใช้สิทธิล้มเหลว
0xC004F033บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง กรุณาดูที่แฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับรายละเอียด
0XC004D401ตัวประมวลผลความปลอดภัยได้รายงานถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากแฟ้มระบบที่ไม่ตรงกัน
0x80080250ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก
0x8004FC03ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED.
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED
0x80072EE7ไม่สามารถแก้ไขชื่อหรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์
0x80072EFDไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
0x80072F78เซิร์ฟเวอร์ส่งคืนการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จัก
0x80072F8Fเกิดข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย

สาเหตุ

คำอธิบายของข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแก้ไข

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004C003, 0xC004C001, 0xC004C008, 0xC004C812, 0xCD004F050, 0xC004C4CE และ 0x8007232B

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดรายการ ระบบ ใน 'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ ระบบ ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก ระบบ ในรายการ โปรแกรม
 2. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows คลิกการเชื่อมโยง เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน
 3. ในเขตข้อมูล หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก ถัดไป
 4. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows เพื่อทำให้กระบวนการเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ หากคุณคิดว่าจะเปิดใช้งาน Windows Vista ด้วยการใช้บริการการจัดการคีย์ (KMS) ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบหลายเครื่องที่เอกสารต่อไปนี้

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F027, 0xC003E004 และ 0xC004E003

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้เปิดใช้งาน Windows Vista ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดรายการ ระบบ ใน 'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เริ่มปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ ระบบ ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก ระบบ ในรายการ โปรแกรม
 2. ในส่วน การเปิดใช้งาน Windows คลิกการเชื่อมโยง เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้ หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน
 3. ในเขตข้อมูล หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก ถัดไป
 4. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows เพื่อทำให้กระบวนการเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์

รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F033

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบว่าสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อปรับรุ่น Windows Vista จากรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่ใช้กับคีย์นั้นได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

932616 ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่นสำหรับผู้บริโภค (32 บิตเท่านั้น)
932795 ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้แบบ 64 บิต

รหัสข้อผิดพลาด 0XC004D401 และ 0x80080250

คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้ เนื่องจากโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือซอฟต์แวร์ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) ของคุณเข้ากันไม่ได้กับ Windows Vista ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์ DRM ของคุณเพื่อขอรับรุ่นที่เข้ากันได้กับ Window Vista แล้วปิดใช้งาน Windows Vista ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

931699 เมื่อคุณใช้ Windows Vista มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้ "มีการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต" (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

รหัสข้อผิดพลาด 0x8004FC03, 0X8004FE2D, 0x8004FE33, 0x8004FE91, 0x80072EE7, 0x80072EFD, 0x80072F78 และ 0x80072F8F

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณทำงานอยู่ แล้วลองเปิดใช้งาน Windows Vista ใหม่ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหมาะสม

มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

ให้ดูที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows'

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ให้ดูที่หัวข้อ "การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" ที่ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Windows' ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้
 2. ในกล่อง ค้นหาวิธีใช้ หรือในกล่อง ค้นหาวิธีใช้ออนไลน์ ให้พิมพ์ การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ค้นหาวิธีใช้
 3. ในรายการหัวข้อ ให้คลิก การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกการเชื่อมโยงที่อธิบายถึงปัญหาที่คุณประสบได้ดีที่สุด
 5. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

925582 ลักษณะการทำงานของโหมดลดฟังก์ชันการทำงานใน Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ช่วงเวลาการเปิดใช้งานหมดอายุแล้ว" ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

925616 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงาน Windows Vista: "ระยะเวลาการเปิดใช้งานของคุณหมดอายุ"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 931276 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 8 ต.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม