วิธีการตรวจสอบว่า มีโปรแกรมกันก่อนที่คุณติดตั้ง Windows Vista

นำไปใช้กับ: Windows Vista Home Basic 64-bit EditionWindows Vista Home Premium 64-bit EditionWindows Vista Ultimate 64-bit Edition

บทนำ


บทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่า มีปัญหาใด ๆ โปรแกรมความเข้ากันได้ก่อนที่คุณติดตั้ง Windows Vista ข้อมูลในบทความนี้ใช้เฉพาะกับสถานการณ์ซึ่งโปรแกรมการติดตั้งแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังปรับรุ่นให้เป็น Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม


เยี่ยมชมศูนย์ความเข้ากันได้ Windows Vista เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์เฉพาะหรืออุปกรณ์เข้ากันได้

ส่วนใหญ่แอพลิเคชันและอุปกรณ์จะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอพลิเคชันเฉพาะหรืออุปกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ความเข้ากันได้ Windows Vista เมื่อต้องการดูข้อมูลความเข้ากันได้เฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นก่อนที่จะทำการปรับรุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของโปรแกรมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ใน Windows Vista เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมใน Windows Vista โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931360วิธีการแก้ไขปัญหากันไม่โปรแกรมที่อาจหยุดโปรแกรมติดตั้ง Windows Vista

931361วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้โปรแกรมถูกติดตั้งอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

931362วิธีการขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่มีการติดตั้งบน Windows Vista

เมื่อต้องการดู Windows 7 Compatibility Center แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/default.aspx