PC Talk – Shut Down, Sleep, และ Hibernate ใน Windows Vista

blurb

บทสนทนานี้จะอธิบายวิธีการใช้ Shut Down สถานะ Sleep และสถานะ Hibernate และเมื่อใดที่ควรใช้อย่างเหมาะสม ใน Windows Vista รวมถึงอธิบายความแตกต่างระหว่างสถานะ Sleep และ Hibernate ด้วย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

คุณรู้วิธีการปิด Windows Vista ไหม

ใน Windows XP ผมเพียงคลิก Start แล้วคลิก Shut Down…

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

เพื่อปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Windows Vista ให้คลิก Start และคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม Lock
00_01

แล้วจึงคลิก Shut Down ในเมนูย่อย
00_02

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

ตกลง เดี๋ยวผมลองทำเลย...

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

โอ.. เดี๋ยวก่อนค่ะ ถ้าอีกสักครู่คุณอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกครั้ง ให้เลือกเป็นสถานะ Sleep แทน

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif

สถานะ Sleep คืออะไรครับ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

ในสถานะหลับ เอกสารและโปรแกรมที่คุณเปิดไว้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ และคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกตั้งเป็นสถานะประหยัดพลังงาน เมื่อคุณเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง มันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงมีประโยชน์มาก สถานะ Sleep จะคล้ายๆ กับที่คุณสั่งหยุดเมื่อกำลังดูวิดิโอหรือดีวีดีอยู่

เพื่อเปิดสถานะ Sleep ให้คลิก Start และคลิกปุ่มต่อไปนี้
00_03

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

เมื่อผมเลือก Shut Down จากเมนู ผมเห็น Hibernate อยู่ข้าง Shut Down และ Sleep สถานะ “Hibernate” คืออะไรครับ?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

สถานะ Hibernate จะเริ่มจากบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่คุณเปิดใช้อยู่ทั้งหมดลงในฮาร์ดดิสก์ แล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ เปรียบเทียบกับสถานะ Sleep แล้ว การ Hibernate จะใช้เวลาในการเริ่มเปิดเครื่องใหม่มากกว่าเล็กน้อย แต่คุณก็สามารถเริ่มใช้เอกสารและโปรแกรมที่เปิดค้างไว้ได้เลย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

ในสถานะ Sleep เอกสารและโปรแกรมที่เปิดทั้งหมดจะถูกบันทึกในหน่วยความจำ ในขณะที่ในสถานะ Hibernate จะถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

ถูกต้องเลยค่ะ ในสถานะ Sleep คอมพิวเตอร์จะยังคงใช้พลังงานอยู่เล็กน้อย แต่ในสถานะ Hibernate จะไม่มีการใช้พลังงานเลย

จำไว้ว่าคุณอาจจะพบเพียงแค่ Sleep หรือ Hibernate อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ด้วย

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

ต่อไปนี้ ผมจะลองใช้ Shut Down สถานะ Sleep และสถานะ Hibernate อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานะการณ์ต่างๆ ได้แล้ว
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 931777 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2014 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม