"มีปัญหากับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้" เมื่อคุณพยายามที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ปลอดภัยใน Internet Explorer

นำไปใช้กับ: Internet Explorer 9

อาการ


ผู้ใช้ที่พยายามเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ปลอดภัยโดยใช้ Windows Internet Explorer อาจได้รับข้อความเตือนดังต่อไปนี้:
มีปัญหากับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ใบรับรองความปลอดภัยที่แสดง โดยเว็บไซต์นี้ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบรับรองที่เชื่อถือได้

ปัญหาของใบรับรองความปลอดภัยอาจแสดงถึงความพยายามเพื่อหลอกคุณ หรือดักข้อมูลที่คุณส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
เราขอแนะนำให้ คุณปิดเว็บเพจนี้ และดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์นี้

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ องค์กรที่โฮสต์เว็บไซต์ที่ปลอดภัยสามารถสั่งซื้อใบรับรองสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการอื่นๆ หรือ องค์กรสามารถติดตั้งการรับรอง Microsoft Enterprise ในฟอเรสต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ แล้ว องค์กรสามารถใช้ใบรับรองนี้ในการสร้างใบรับรองสำหรับแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ไม่ได้อยู่ในฟอเรสต์แอคทีฟไดเรคทอรี่ขององค์กร สามารถไปที่เว็บไซต์ของผู้ออกใบรับรองเพื่อดาวน์โหลดใบรับรอง

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งใบรับรองที่ลงชื่อด้วยตนเองของ Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน Windows Internet Explorer ให้คลิก ดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์นี้ (ไม่แนะนำ)

    แถบที่อยู่เป็นสีแดงและคำเตือนใบรับรองปรากฏขึ้น
  2. คลิกที่ปุ่ม ข้อผิดพลาดใบรับรอง เพื่อเปิดหน้าต่างข้อมูล
  3. คลิกที่ ดูใบรับรองจากนั้นคลิก ติดตั้งใบรับรอง
  4. ในข้อความเตือนที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้งใบรับรอง
หมายเหตุ
  • ใน Windows Vista เกิดปัญหาเดียวกันกับใบรับรองที่ถูกลงชื่อเอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกในการติดตั้งใบรับรอง เว้นแต่ว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Internet Explorer ด้วยสิทธิของผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาที่ไอคอน Internet Explorer จากนั้นเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  • เมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์จะนำใบรับรองของหน่วยงานด้านการรับรองมาใช้ใหม่ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถใช้ใบรับรองอื่นที่ได้รับการลงนามโดยหน่วยงานด้านการรับรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม


อาจเกิดปัญหานี้ขึ้น ถ้ามีการตั้งค่านาฬิกาของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ ให้วันที่/เวลาช้ากว่าวันที่หมดอายุของใบรับรอง SSL certificate ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: