ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่นสำหรับผู้บริโภค (32 บิตเท่านั้น)

ข้อมูลสำคัญ บทความนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่คุณพยายามติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต บทความนี้ไม่รวมถึงระบบปฏิบัติการ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

932795 ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้แบบ 64 บิต

บทนำ

บทความนี้กล่าวถึงตัวเลือกในการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่นสำหรับผู้บริโภค บทความนี้ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Vista Starter เกี่ยวกับ Windows Vista Enterprise หรือเกี่ยวกับ Windows Vista รุ่นที่คุณติดตั้งโดยใช้ Microsoft Volume Licensing

วิธีการที่คุณใช้ในการติดตั้ง Windows Vista ขึ้นอยู่กับคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้:
 • คุณมีใบอนุญาตปรับรุ่นสำหรับ Windows Vista หรือใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ฉบับเต็มหรือไม่
 • รุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่สนับสนุนการปรับรุ่นเป็นรุ่นที่คุณซื้อหรือไม่
 • คุณต้องการเก็บแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมของคุณไว้หรือไม่ คุณต้องการดำเนินการติดตั้ง Windows Vista ตั้งแต่แรกหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง Windows Vista

คำนิยาม

 • การปรับรุ่นเป็น Windows Vista การปรับรุ่นเป็น Windows Vista จะรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ คุณสามารถปรับรุ่นเฉพาะ Windows บางรุ่นเป็น Windows Vista บางรุ่น
 • การติดตั้งที่กำหนดเอง (การติดตั้งตั้งแต่เริ่มต้น) ของ Windows Vista การติดตั้งที่กำหนดเอง หรือ การติดตั้งตั้งแต่แรก ของ Windows Vista จะไม่รักษาแฟ้มส่วนบุคคล การติดตั้ง และโปรแกรมที่ติดตั้งในปัจจุบัน Windows Vista ได้รับการติดตั้งโดยไม่มีโปรแกรมของผู้ผลิตรายอื่น คุณสามารถดำเนินการติดตั้งที่กำหนดเองของ Windows Vista โดยใช้ใบอนุญาตการปรับรุ่นหรือใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ฉบับเต็ม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีใบอนุญาตปรับรุ่น คุณต้องเริ่มต้นการติดตั้งใหม่ใน Windows รุ่นปัจจุบัน ที่เมนูตัวเลือกของการติดตั้ง ให้เลือก กำหนดเอง เพื่อดำเนินการนี้

 • Windows Vista รุ่นสำหรับการปรับรุ่น Windows Vista รุ่นสำหรับการปรับรุ่นคือใบอนุญาตที่ทำให้คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista ได้ ถ้าคุณมี Windows รุ่นที่ทำงานร่วมกันได้และมีใบอนุญาต คุณสามารถดำเนินการติดตั้ง Windows Vista แบบปรับรุ่นหรือใช้การติดตั้งที่กำหนดเองโดยใช้ใบอนุญาตที่ปรับรุ่น อย่างไรก็ตาม คุณต้องเริ่มต้นการติดตั้ง Windows Vista กับ Windows รุ่นที่เข้ากันได้
 • ระบบปฏิบัติการ 32 บิต Windows มีทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต บทความนี้กล่าวถึงตัวเลือกการปรับรุ่นเมื่อคุณใช้ระบบปฏิบัติการ 32 บิต และพยายามติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิต
 • รุ่น N ของ Windows Vista รุ่น N ของ Windows XP และของ Windows Vista จะไม่มี Windows Media Player รุ่น N ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าในยุโรป คุณไม่สามารถปรับรุ่น Windows ในรุ่น N ได้ แต่คุณต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เป็น Windows Vista ได้ เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณมี Windows XP SP2 ติดตั้งอยู่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิกขวาที่ My Computer และคลิกที่ Properties
 2. บนแท็บ General ให้ตรวจสอบว่าข้อความ Service Pack 2 ปรากฏในพื้นที่ System
ถ้าไม่มี Windows XP SP2 ติดตั้งไว้ ให้ติดตั้งก่อนที่คุณจะปรับรุ่นเป็น Windows Vista ในการรับ Windows XP SP2 โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

827218 วิธีการระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ตัวเลือกการติดตั้ง

ตัวเลือกการติดตั้งของคุณขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่มีติดตั้งไว้ หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้สำหรับ Windows แต่ละรุ่น

ไม่มีการสนับสนุนการปรับรุ่นสำหรับ Windows XP บางภาษา

ไม่มีการสนับสนุนการปรับรุ่นสำหรับ Windows XP รุ่นภาษาต่อไปนี้เป็น Windows Vista ในภาษาเดียวกัน
 • Windows XP ที่มี Language Interface Packs ติดตั้งอยู่:
  • บัลแกเรีย
  • โครเอเชีย
  • เอสโทเนีย
  • ลัตเวีย
  • ลิธัวเนีย
  • โรมาเนีย
  • เซอร์เบียน-ละติน
  • สโลวัค
  • สโลวีเนีย
  • ไทย
  • ยูเครน
 • Windows XP Media Center Edition ที่มี Language Interface Packs ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่:
  • จีนแบบดั้งเดิม (ฮ่องกง)
  • จีนแบบดั้งเดิม (ไต้หวัน)
  • เช็ก
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • นอร์เวย์ (Bokmål)
  • โปแลนด์
  • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
  • รัสเซีย
  • สเปน
  • สวีเดน
  • ตุรกี
 • Windows XP Tablet PC Edition ที่มี Language Interface Packs ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่:
  • เช็ก
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • ฮังการี
  • อิตาลี
  • นอรเวย์
  • โปแลนด์
  • โปรตุเกส (บราซิล)
  • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
  • รัสเซีย
  • สเปน
  • สวีเดน
  • ตุรกี

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows XP Home และ Windows XP Home N Edition

ปรับรุ่น
ถ้าคุณมี Windows XP Home หรือ Windows XP Home N Edition ติดตั้งอยู่ คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista ในรุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบว่าคุณมี Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งไว้ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows Vista

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อรับ Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. เรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบกับ Windows Vista
 3. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 4. เลือก ปรับรุ่น ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
การติดตั้งแบบกำหนดเอง
คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ใน Windows XP Home หรือ Windows XP Home N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
ตัวเลือกการติดตั้งที่กำหนดเองมีให้ในราคาของแพคเกจดีวีดีการปรับรุ่น

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีให้บนแผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. ใน Windows XP Home หรือ Windows XP Home N ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากสื่อสำรองข้อมูล

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows XP Professional และ Windows XP Professional N Editions

ปรับรุ่น
ถ้าคุณมี Windows XP Professional หรือ Windows XP Professional N Edition ติดตั้งไว้ คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบว่าคุณมี Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งไว้ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows Vista

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อรับ Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. เรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบกับ Windows Vista
 3. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 4. เลือก ปรับรุ่น ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
การติดตั้งแบบกำหนดเอง
คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ใน Windows XP Professional หรือ Windows XP Professional N Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีให้บนแผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. ใน Windows XP Professional หรือ Windows XP Professional N ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากสื่อสำรองข้อมูล

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows XP Tablet Edition

ปรับรุ่น
ถ้าคุณมี Windows XP Tablet Edition ติดตั้งอยู่ คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista ในรุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบว่าคุณมี Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งไว้ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows Vista

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อรับ Windows Vista Upgrade Advisor:
 • เรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบกับ Windows Vista
 • ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 • เลือก ปรับรุ่น ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
การติดตั้งแบบกำหนดเอง
คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ใน Windows XP Tablet Edition:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีให้บนแผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. ใน Windows XP Tablet Edition ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากสื่อสำรองข้อมูล

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows XP Media Center Edition

ปรับรุ่น
ถ้าคุณมี Windows XP Media Center Edition 2004 หรือ Windows XP Media Center Edition 2005 ติดตั้งอยู่ คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista ในรุ่นต่อไปนี้:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น เข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อรับ Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. เรียกใช้ Windows Vista Upgrade Advisor เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบกับ Windows Vista
 3. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 4. เลือก ปรับรุ่น ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
การติดตั้งแบบกำหนดเอง
คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองสำหรับ Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ใน Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 หรือ Windows XP Media Center Edition 2005:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีให้บนแผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. ใน Windows XP Tablet Edition ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากสื่อสำรองข้อมูล

ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows 2000

การติดตั้งแบบกำหนดเอง
ถ้าคุณมี Microsoft Windows 2000 จะไม่มีเส้นทางการปรับรุ่นที่สามารถใช้ได้ แต่คุณสามารถดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง ซึ่งใช้ใบอนุญาตปรับรุ่น โดยเริ่มต้นการติดตั้งใน Windows 2000

ถ้าคุณมี Windows 2000 ติดตั้งอยู่ คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista รุ่นต่อไปนี้ โดยดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจขายปลีกหรือดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีให้บนแผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. ใน Windows 2000 ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนของหน้าตัวช่วยสร้างการติดตั้งเสร็จแล้ว โปรดเลือก กำหนดเอง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากสื่อสำรองข้อมูล

เส้นทางการปรับรุ่นระหว่างรุ่นของ Windows Vista

ตารางต่อไปนี้แสดงเส้นทางการปรับรุ่นที่คุณสามารถใช้ปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่นอื่น
เป็น Vista Home Basicเป็น Vista Home Basic Nเป็น Vista Home Premiumเป็น Vista Businessเป็น Vista Business Nเป็น Vista Ultimate
จาก Vista Home Basicปรับรุ่นใช้ไม่ได้ปรับรุ่นปรับรุ่นการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่น
จาก Vista Home Basic Nการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่นการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเอง
จาก Vista Home Premiumการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่นการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่น
จาก Vista Businessการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่นการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่น
จาก Vista Business Nการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่นการติดตั้งแบบกำหนดเอง
จาก Vista Ultimateการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองการติดตั้งแบบกำหนดเองปรับรุ่น
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932616 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ต.ค. 2009 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม