คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง v2.0 (IMAPIv2.0) API การเล่นรูปคือวันที่ 26 มิถุนายน 2007

นำไปใช้กับ: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)

บทนำ


บทความนี้อธิบายคุณลักษณะสำคัญ ประโยชน์ และปัญหาที่ทราบของ v2.0 API การเล่นรูปภาพ (IMAPIv2.0) สำหรับ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ในการตอบสนอง เพื่อ OEM และคำติชมของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) Microsoft จะออกรุ่น 2 IMAPI วันที่ 26 มิถุนายน 2550 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลการปรับปรุง

Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

Download ดาวน์โหลดรูปภาพเล่น API v2.0 (IMAPIv2.0) สำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 (KB932716) ทันที

Download ดาวน์โหลดแพคเกจ API การเล่นรูป v2.0 (IMAPIv2.0) สำหรับ Windows Server 2003 x64 (KB932716) ในขณะนี้

วันวางจำหน่าย: 26 มิถุนายน 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้เพื่อใช้การปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SP
Cdrom.sys5.2.3790.406865,53625-Apr-200714:59x86SP2
Imapi2.dll5.2.3790.4068318,46426-Apr-200705:18x86SP2
Imapi2fs.dll5.2.3790.4068465,92026-Apr-200705:18x86SP2
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Cdrom.sys5.2.3790.406899,84025-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Imapi2.dll5.2.3790.4068466,94425-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Imapi2fs.dll5.2.3790.4068851,45625-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Wimapi2.dll5.2.3790.4068318,46425-Apr-200714:47x86SP2WOW
Wimapi2fs.dll5.2.3790.4068465,92025-Apr-200714:47x86SP2WOW

Windows XP Service Pack ที่ 2 และ Windows XP Service Pack ที่ 3

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

Download ดาวน์โหลดรูปภาพเล่น API v2.0 (IMAPIv2.0) สำหรับแพคเกจ Windows XP (KB932716) ทันที

Download ดาวน์โหลดรูปภาพเล่น API v2.0 (IMAPIv2.0) สำหรับแพคเกจ Windows XP รุ่น x64 (KB932716) ทันที

วันวางจำหน่าย: 26 มิถุนายน 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว


มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งคำขอถึงฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างคำขอรับบริการแยกต่างหาก จะมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติกับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือการติดตั้ง Windows XP SP3 เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้
ข้อกำหนดการรีสตาร์ท
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้
ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงอื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SP
Cdrom.sys5.1.2600.312662,59225-Apr-200711:41x86SP2
Imapi2.dll5.1.2600.3126317,95225-Apr-200714:18x86SP2
Imapi2fs.dll5.1.2600.3126464,38425-Apr-200714:18x86SP2
Cdrom.sys5.1.2600.559362,97602-May-200810:49x86SP3
Imapi2.dll5.1.2600.5593317,95202-May-200813:25x86SP3
Imapi2fs.dll5.1.2600.5593465,92002-May-200813:25x86SP3
Windows XP รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาเซอร์วิส
Cdrom.sys5.2.3790.406899,84025-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Imapi2.dll5.2.3790.4068466,94425-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Imapi2fs.dll5.2.3790.4068851,45625-Apr-200714:47x64SP2ไม่มีข้อมูล
Wimapi2.dll5.2.3790.4068318,46425-Apr-200714:47x86SP2WOW
Wimapi2fs.dll5.2.3790.4068465,92025-Apr-200714:47x86SP2WOW

ข้อมูลเพิ่มเติม


IMAPI คือ เอ็นจินการเขียนปติคัลในผลิตภัณฑ์ Windows รุ่น 2 IMAPI จะขยายการสนับสนุนของ Windows Vista สำหรับดีวีดี กับ Windows XP และ Windows Server 2003

Microsoft มีได้เรียนรู้ว่า Oem บางมีผลต่อจ่ายในการสนับสนุนที่ปรับขนาดได้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนปติคัลหลายโปรแกรมที่ติดตั้งบนระบบของลูกค้าที่มี อยู่ ดังนั้น Oem บางอย่างจะต้อง Isv เพื่อโยกย้ายไป IMAPIv2.0 เพื่อลดจำนวนของการเขียนโปรแกรมที่มีการจัดส่ง IMAPIv2.0 จะเปิดใช้งาน Isv ที่ใช้ชุดของ Api สำหรับการเขียนปติคัลที่มีความสามารถสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ในการเขียนดีวีดี:
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows Server 2003

คุณลักษณะที่สำคัญ

คุณลักษณะสำคัญมีดังนี้:
  • ความสามารถในการบันทึกชนิดของสื่อดีวีดี
  • นำพาริตี้กับความสามารถเขียนปติคัลในกล่อง สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003

สวัสดิการ

ประโยชน์รวมต่อไปนี้:
  • การลดต้นทุนในการสนับสนุนที่มีสาเหตุจากการจัดการการเข้ากันไม่ได้หลายเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะถูกติดตั้งบนระบบเดียว
  • ช่วยให้ Oem สามารถเปลี่ยน ISV เขียนซอฟต์แวร์ปติคัลบนระบบของลูกค้าโดยที่ผ่านการทดสอบหลักของรูป

ปัญหาที่ทราบ

ความไม่เข้ากันรู้จักกับการ์ด Dell เข้าถึงระยะไกลได้

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Microsoft MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้