ตัวเลือกการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้แบบ 64 บิต

สำหรับรุ่นของบทความที่ใช้กับ Windows Vista รุ่น 32 บิต ให้คลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
932616 ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่นสำหรับผู้บริโภค (32 บิตเท่านั้น)

ข้อความนำ

บทความนี้อภิปรายเกี่ยวกับตัวเลือกการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้แบบ 64 บิต บทความนี้ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise, หรือรุ่นของ Windows Vista ที่คุณติดตั้งโดยใช้ Microsoft Volume Licensing


วิธีที่คุณใช้ติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามต่อไปนี้
 • ระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณเป็นแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต ดูข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตในส่วน "ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณมีสิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่นสำหรับ Windows Vista หรือสิทธื์การใช้งานผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์ คำอธิบายนี้จะอยู่บนฝากล่อง Retail และในใบรับการขายแบบออนไลน์
 • รุ่นของ Windows Vista ที่คุณซื้อมาสนับสนุนการปรับรุ่นของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
 • คุณต้องการรักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมหรือไม่ หรือคุณต้องการทำการติดตั้ง Windows Vista ใหม่ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง Windows Vista

Definitions รุ่น 64 บิต

 • การปรับรุ่น Windows Vista การปรับรุ่น Windows Vista รักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถปรับรุ่นได้ตั้งแต่ Windows Vista รุ่น 64 บิตไปจนถึง Windows Vista บางรุ่นเท่านั้น ให้ดูที่เส้นทางการปรับรุ่นแต่ละเส้นทางที่อยู่ในบทความนี้เพื่อหาว่ามีตัวเลือกนี้สำหรับระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณหรือไม่
 • การติดตั้งแบบกำหนดเองหรือ การติดตั้ง Windows Vista "ใหม่ทั้งหมด" การติดตั้ง Windows Vista แบบกำหนดเองไม่ได้รักษาแฟ้มส่วนบุคคล การตั้งค่า และโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน การติดตั้งแบบกำหนดเองเรียกอีกอย่างว่า "การติดตั้งใหม่ทั้งหมด" Windows Vista ติดตั้งโดยไม่ใช้โปรแกรมอื่นๆ คุณสามารถทำการติดตั้ง Windows Vista แบบกำหนดเองโดยใช้สิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่นหรือสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่น คุณต้องเลือก กำหนดเอง ในเมนูตัวเลือกการติดตั้งเพื่อดำเนินการดังกล่าว จดเส้นทางการปรับรุ่นเฉพาะเพื่อกรอกรายละเอียดชนิดการติดตั้ง
 • รุ่นการปรับรุ่นของ Windows Vista รุ่นการปรับรุ่นของ Windows Vista คือสิทธิ์การใช้งานที่ให้คุณติดตั้ง Windows Vista ได้ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์การใช้งาน Windows รุ่นที่เข้ากันได้ รุ่นที่เข้ากันได้นั้นประกอบด้วย Windows Vista, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000 คุณสามารถทำการติดตั้งการปรับรุ่นหรือติดตั้ง Windows Vista แบบกำหนดเองโดยใช้สิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่น
 • ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต Windows XP Professional x64 เป็นระบบปฏิบัติการ Windows แบบ 64 บิตระบบแรกที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง Windows Vista รุ่น 64 บิตสำหรับทุกยี่ห้อของผู้ใช้ ยี่ห้อเหล่านี้ประกอบด้วยรุ่นต่อไปนี้
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  รุ่น 64 บิตได้ประโยชน์จาก CPU 64 บิตรุ่นใหม่ที่ผลิตและจำหน่ายออมมารุ่นล่าสุด

  ผู้ใช้ Windows XP ส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตสำหรับรุ่นต่อไปนี้
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows Media Center Edition
  ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ 64 บิตคุณไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU แบบ 32 บิต
 • การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตเป็นระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ถ้าคุณซื้อรุ่นการปรับรุ่น Windows Vista แบบ 64 บิตโดยตั้งใจที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต คุณต้องติดตั้ง Windows Vista โดยเริ่มต้นระบบจากดีวีดีการติดตั้ง Vista แบบ 64 บิต

  สิ่งสำคัญ อย่าเอาระบบปฏิบัติการเดิมออกจนกว่าคุณจะเริ่มทำการติดตั้ง Windows Vista เนื่องจาก Windows Vista Setup ต้องตรวจสอบว่าสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณสนับสนุนการติดตั้งรุ่นการปรับรุ่นแบบ 64-บิต
 • รุ่น "N" ของ Windows Vista รุ่น "N" ของ Windows XP และ Windows Vista ไม่รวม Windows Media Center คุณไม่สามารถทำการติดตั้งการปรับรุ่นของรุ่น "N" ของ Windows คุณต้องทำการติดตั้งแบบกำหนดเองแทน

วิธีการระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP รุ่น 32-บิตหรือ 64-บิต ให้คลิกที่ตัวเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base

827218 วิธีการระบุว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้สำหรับสิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่น Windows Vista

ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งต่อไปนี้ใช้ได้กับการติดตั้งการปรับรุ่น Windows Vista
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Media Center
 • Windows XP Tablet PC
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Vista Home Basic (32 บิต และ 64 บิต)
 • Windows Vista Home Premium (32 บิต และ 64 บิต)
 • Windows Vista Business (32 บิต และ 64 บิต)
 • Windows Vista Ultimate (32 บิต และ 64 บิต)
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในการติดตั้ง คุณอาจจะต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด จดเส้นทางการปรับรุ่นในบทความนี้เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ตัวเลือกการติดตั้ง

ส่วนต่อไปนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการติดตั้งหลายแบบ ตัวเลือกการติดตั้งขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

การติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 รุ่น 32 บิต

ผู้ใช้ Windows XP และ Windows 2000 ส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติการเหล่านี้ในรุ่น 32 บิต ตัวอย่างเช่น Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition และ Windows Media Center Edition ล้วนอยู่ในรุ่น 32 บิต สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ ไม่มีเส้นทางการติดตั้งการปรับรุ่นที่ใช้ได้เมื่อคุณปรับรุ่นจากระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตเป็นระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต อย่างไรก็ดี คุณสามารถทำการติดตั้งแบบกำหนดเองที่ใช้สิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่น

หลังจากคุณซื้อดีวีดี Windows Vista แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดโดยใช้ Windows XP Backup

  หมายเหตุ คุณสามารถใช้ Windows Easy Transfer ได้ด้วย โปรแกรมสำรองนี้มีอยู่ในดีวีดี Windows Vista อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้รุ่นที่มีอยู่ในดีวีดี Windows Vista แบบ 32-บิต หากคุณต้องการใช้ Windows Easy Transfer เพื่อสำรอง Windows รุ่น 32 บิต
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista รุ่น 64 บิตลงในไดรฟ์ของดีวีดีในระบบแล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 3. เริ่มการทำงาน Windows Vista Setup จากดีวีดีเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์


  หมายเหตุ คุณต้องเริ่มการทำงาน Windows Vista Setup โดยเริ่มการทำงานของเครื่องจากดีวีดี Windows Vista แบบ 64 บิต แพคเกจการติดตั้งจะใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
 4. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista Setup อย่าลืมเลือก "กำหนดเอง" เป็นชนิดการติดตั้ง
 5. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถคืนค่าข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลสำรอง

การติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional x64

ผู้ใช้ Windows XP Professional x64 สามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่นสำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต อย่างไรก็ตาม ต้องทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ทั้งหมด

หลังจากคุณซื้อดีวีดี Windows Vista เพื่อปรับรุ่นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อขอรับเครื่องมือ Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. คุณสามารถสำรองแฟ้มส่วนบุคคลและการตั้งค่าโดยใช้ Windows Easy Transfer โปรแกรมสำรองนี้มีอยู่ในดีวีดี Windows Vista ในการสำรองแฟ้มและการตั้งค่า ให้ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista ในขณะที่ Windows XP Professional x64 กำลังทำงานและเมื่อหน้า ติดตั้ง Windows ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ลิงค์ ถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 3. ใส่แผ่นดีวีดีรุ่นการปรับรุ่นของ Windows Vista แบบ 64 บิตในขณะที่รุ่นปัจจุบันของ Windows XP Professional x64 กำลังทำงาน "ทำงานอัตโนมัติ" จะทำให้โปรแกรมติดตั้งเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรม Setup.exe ได้ด้วยตนเองจากรากของดีวีดี
 4. ทำตามขั้นตอนการติดตั้ง Windows Vista Setup ให้เสร็จสมบูรณ์
 5. ในการคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลและการตั้งค่าเมื่อคุณเสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows Vista ให้คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก Windows Easy Transfer

การติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต

หากคุณซื้อใบอนุญาตการปรับรุ่นพร้อมกับดีวีดีโปรแกรม Windows Vista คุณต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
วิธีที่ 1
ซื้อ Windows Vista รุ่นเต็มแบบ 64 บิต
วิธีที่ 2
 1. เอา Windows Vista รุ่น 32 บิตออก
 2. ติดตั้ง Windows XP
 3. ติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต โดยใช้วิธีการติดตั้งที่แสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้
ถ้าคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานเต็มรูปแบบควบคู่กับดีวีดี Windows Vista ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดโดยใช้ Windows Easy Transfer Windows Easy Transfer มีอยู่ในดีวีดี Windows Vista อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้รุ่นที่มีอยู่ในแผ่นดีวีดี Windows Vista ที่ใช้ติดตั้ง Windows Vista รุ่น 32 บิตในปัจจุบัน
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista รุ่น 64 บิตลงในไดรฟ์ของดีวีดีในระบบแล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 3. เริ่มการทำงาน Windows Vista Setup จากดีวีดีเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์

  หมายเหตุ คุณต้องเริ่มการทำงาน Windows Vista Setup โดยเริ่มการทำงานของเครื่องจากดีวีดี Windows Vista แบบ 64 บิต แพคเกจการติดตั้งจะใช้ไม่ได้กับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ในระหว่างการติดตั้ง Windows Vista อย่าลืมเลือก กำหนดเอง เป็นตัวเลือกการติดตั้งของคุณ
 5. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถคืนค่าข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลสำรอง

การติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน Windows Vista รุ่น 64 บิตที่ต่างกัน

คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่นที่มีคุณลักษณะมากขึ้น

รายการต่อไปนี้แสดงเส้นทางการปรับรุ่นแบบ 64-บิตเป็น 64-บิตที่พร้อมใช้งาน
 • Windows Vista Home Basic เป็น Windows Vista Premium
 • Windows Vista Home Basic เป็น Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium เป็น Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business เป็น Windows Vista Ultimate
หลังจากคุณซื้อดีวีดี Windows Vista เพื่อปรับรุ่นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปรับรุ่น ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อขอรับ Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. สำรองข้อมูลโดยใช้คุณลักษณะ "สำรองข้อมูลและคืนค่า" ใน Windows Vista
 3. ใส่แผ่นดีวีดีรุ่นการปรับรุ่นของ Windows Vista รุ่น 64 บิตในขณะที่รุ่นปัจจุบันของ Windows Vista กำลังทำงาน
 4. "ทำงานอัตโนมัติ" จะทำให้โปรแกรม Windows Vista Setup เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเรียกใช้โปรแกรม setup.exe ได้ด้วยตนเองจากรากของดีวีดี
 5. ทำตามขั้นตอนของโปรแกรม Windows Vista Setup ให้เสร็จเรียบร้อย

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

930891 เมื่อคุณใส่แผ่นดีวีดีแบบ 64 บิตของ Windows Vista ในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต การดำเนินการจะล้มเหลว (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932795 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ธ.ค. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม