คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม Office: "ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้" หรือ "แหล่งการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมใช้งาน"

โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer:

สรุป

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office หรือเรียกใช้โปรแกรม Office เป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด บทความนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจได้รับ และมีวิธีการแบบทีละขั้นตอนที่อาจช่วยคุณติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรม Office

บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
ควรสั่งพิมพ์บทความนี้เพื่อความสะดวกในการทำตามขั้นตอนต่างๆ

อาการของปัญหา

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรม Office หรือเรียกใช้โปรแกรม Office เป็นครั้งแรก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้ ให้ติดต่อผู้ขายโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่านี่เป็นชุดโปรแกรมแก้ไขของ Windows Installer ที่ถูกต้อง
  • แหล่งการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้ตรวจสอบว่ามีแหล่งการติดตั้งอยู่และคุณสามารถเข้าถึงได้
  • ไม่สามารถเปิดชุดโปรแกรมแก้ไขได้ ให้ตรวจสอบว่ามีชุดโปรแกรมแก้ไขอยู่ และคุณสามารถเข้าถึงชุดโปรแกรมแก้ไขนั้นได้ หรือติดต่อผู้แทนจำหน่ายโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่าเป็นชุดโปรแกรมแก้ไขของ Windows Installer ที่ถูกต้อง
  • คุณลักษณะที่คุณพยายามใช้อยู่บนซีดีรอม หรือดิสก์แบบถอดได้อื่นที่ไม่พร้อมใช้งาน ใส่ดิสก์ โปรแกรม Office แล้วคลิก 'ตกลง'
    หมายเหตุ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรแกรม Office เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของโปรแกรม Office ที่คุณใช้งานอยู่
ถ้าคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการติดตั้ง

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Microsoft Fixit 50123 จากบทความต่อไปนี้:
  1. วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของการลงทะเบียนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ MSI
 ขั้นตอนที่ 2: ซ่อมแซมหรือติดตั้ง Microsoft Office ใหม่

ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

324906 ไม่สามารถเริ่มต้นโปรแกรม Office หลังจากคุณติดตั้ง Service Pack 3 สำหรับ Windows 2000

290301
ฉันจะถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2003, Office 2007 หรือ Office 2010 ได้อย่างไรถ้าฉันไม่สามารถถอนการติดตั้งชุดโปรแกรมนี้ออกจากแผงควบคุม
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932857 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ก.ย. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม