วิธีคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลหลังจากที่ดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows Vista หรือ Windows 7

การสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้มีวันที่สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลหลังจากที่ดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows Vista หรือ Windows 7

ในบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการปรับรุ่นจาก Windows รุ่นก่อนหน้านี้ ถ้าคุณไม่สามารถปรับรุ่น คุณอาจต้องดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเอง เมื่อคุณดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows Vista หรือ Windows 7 โปรแกรม Windows จะสร้างโฟลเดอร์ Windows.old ที่มีแฟ้มจากระบบก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องการกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลจากโฟลเดอร์ Windows.old และย้ายแฟ้มไปยังการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows


เมื่อต้องการให้เราคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ และดำเนินการตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
หมายเหตุ
 • โฟลเดอร์ Windows.old ที่มีแฟ้มจากระบบก่อนหน้านี้ควรอยู่ในคอมพิวเตอร์
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างในพร้อมท์คำสั่งเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจ คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ได้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกโซลูชัน แก้ไขปัญหา ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

จากนั้น ให้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ถ้าระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้คือ Windows XP

เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลจากโฟลเดอร์ Windows.old ให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มนั้นอยู่ จากนั้น ให้ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในการติดตั้งปัจจุบันของ Windows

ค้นหาแฟ้มส่วนบุคคล

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 ให้ย้ายแฟ้มส่วนบุคคลจากโฟลเดอร์เดิมไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

สำคัญ เราขอแนะนำว่าคุณไม่ต้องลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์จนกว่าคุณได้ตรวจสอบว่าคุณย้ายแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมดไปยังการติดตั้งปัจจุบันของ Windows ได้สำเร็จแล้ว

โฟลเดอร์ Windows.old

เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ Windows.old โปรแกรมการติดตั้งจะสร้างโฟลเดอร์นี้เพื่อเก็บแฟ้มจากการติดตั้ง Windows XP เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old ใน Windows Vista หรือใน Windows 7 ให้คลิก Startปุ่ม Start แล้วพิมพ์ ไดรฟ์:\windows.old (เช่น c:\windows.old) ในกล่อง Start Search จากนั้นให้คลิก Windows.old ในรายการ Programs

 สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ
โฟลเดอร์ Windows.old มีโฟลเดอร์ต่อไปนี้จากการติดตั้ง Windows XP:
 1. ไดรฟ์:\Windows.old\Windows
 2. ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings
 3. ไดรฟ์:\Windows.old\Program Files

โฟลเดอร์ "Documents and Settings"

โปรแกรมส่วนใหญ่จะเก็บแฟ้มส่วนบุคคลของผู้ใช้ในโฟลเดอร์ "Documents and Settings" โดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่พบแฟ้มส่วนบุคคลในโฟลเดอร์ Windows หรือในโฟลเดอร์ Program Files

โฟลเดอร์ "Documents and Settings" มีหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows XP ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ต่อไปนี้จะปรากฏในโฟลเดอร์ "ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings":
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  ถ้าคุณไม่ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows XP โฟลเดอร์นี้อาจไม่มีแฟ้มส่วนบุคคล
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  ถ้าคุณใช้คุณลักษณะแฟ้มที่ใช้ร่วมกันใน Windows XP แฟ้มที่ใช้ร่วมกันจะอยู่ในโฟลเดอร์ All Users ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์นี้มีรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังมีการใช้ Windows Media Center Edition 2005 ให้เปิดโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ All Users เพื่อค้นหาแฟ้มที่คุณอาจต้องการรักษาไว้ จากนั้น ให้คัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังตำแหน่งใหม่ที่อยู่ภายนอกโครงสร้างโฟลเดอร์ Windows.old
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้

  แฟ้มส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดป้ายชื่อไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows XP

โฟลเดอร์ผู้ใช้

แฟ้มส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้
โฟลเดอร์นี้มีโฟลเดอร์สามรายการดังต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Cookies
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Start Menu
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\UserData
โดยปกติแล้ว โฟลเดอร์ทั้งสามรายการเหล่านี้จะไม่มีข้อมูลผู้ใช้ที่สำคัญ โฟลเดอร์สามรายการต่อไปนี้อยู่ในโฟลเดอร์ "ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้":
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Desktop
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Favorites
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\My Documents
โดยปกติแล้ว โฟลเดอร์ทั้งสามรายการเหล่านี้จะมีแฟ้มส่วนบุคคลที่สำคัญส่วนใหญ่จากการติดตั้ง Windows XP

คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล

เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลจากการติดตั้ง Windows XP โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: คืนค่ารายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้

ตามค่าเริ่มต้น Windows Media Center 2005 จะบันทึกรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Recorded TV เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มเหล่านี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Documents and Settings\All Users\Documents\Recorded TV
  หมายเหตุ เส้นทางอาจเป็นดังนี้:
  Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Recorded TV
 2. คลิกขวาที่ Recorded TV แล้วคลิก Cut
 3. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของเมนู Start
 4. คลิกขวาที่ Videos หรือโฟลเดอร์ My Videos จากนั้นคลิก Paste
Windows จะย้ายแฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ไปยังโฟลเดอร์ Videos

ขั้นตอนที่ 2: คืนค่ารายการโปรดของ Internet Explorer

เมื่อต้องการย้ายเนื้อหาของโฟลเดอร์ Favorites จากการติดตั้ง Windows XP ไปยัง Windows Vista หรือ Windows 7 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้\Favorites
 2. กด CTRL+A เพื่อเลือกรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ Favorites จากนั้นกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการในโฟลเดอร์ Favorites ไปยังคลิปบอร์ดใน Windows Vista
 3. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของเมนู Start
 4. คลิกขวาที่ Favorites จากนั้นคลิก Paste
Windows จะย้ายแฟ้มรายการโปรดของ Internet Explorer ไปยังโฟลเดอร์ Favorites

ขั้นตอนที่ 3: คืนค่าโฟลเดอร์ Desktop

ถ้าคุณไม่ได้เก็บแฟ้มหรือข้อมูลไว้บนเดสก์ท็อปของ Windows XP คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ Desktop ในโฟลเดอร์ Windows.old เพื่อตรวจสอบว่ามีเพียงทางลัดและไม่มีแฟ้มข้อมูลอยู่ในเดสก์ท็อปของ Windows XP

เมื่อต้องการคืนค่าโฟลเดอร์ Desktop จากการติดตั้ง Windows XP โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้
 2. คลิกขวาที่ Desktop แล้วคลิก Cut
 3. ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 4. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก Paste
โฟลเดอร์ Desktop ของ Windows XP จะปรากฏเป็นไอคอนบนเดสก์ท็อปปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: คืนค่าโฟลเดอร์ My Documents

โดยปกติแล้ว แฟ้มส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ My Documents ใน Windows XP แม้ว่าคุณสามารถย้ายโฟลเดอร์นี้ไปยังตำแหน่งใดก็ได้ใน Windows เราขอแนะนำให้คุณย้ายโฟลเดอร์นี้ไปยังโฟลเดอร์ Documents จากนั้น คุณจะสามารถค้นหาแฟ้มเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นใน Windows รุ่นปัจจุบัน

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ My Documents โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Documents and Settings\ชื่อผู้ใช้
 2. คลิกขวาที่ My Documents แล้วคลิก Cut
 3. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิก Documents
 4. คลิกขวาที่ Documents จากนั้นคลิก Paste
Windows จะคัดลอกโฟลเดอร์ My Documents พร้อมกับเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์ Documents ปัจจุบัน

คืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น

ถ้าผู้ใช้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows XP โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในส่วน "คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล" เพื่อคืนค่าข้อมูลของผู้ใช้อื่น เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวนี้ คุณอาจต้องการเข้าสู่ระบบ Windows Vista หรือ Windows 7 ในฐานะผู้ใช้ที่แยกต่างหากสำหรับผู้ใช้แต่ละรายของ Windows XP ที่มีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจช่วยเก็บข้อมูลผู้ใช้แต่ละรายแยกกันในการติดตั้ง Windows ในปัจจุบัน

คืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์อื่นจากโฟลเดอร์ Windows.old

หลังจากที่คุณคืนค่าโฟลเดอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดจากการติดตั้งของ Windows XP โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ Windows.old เพื่อให้แน่ใจว่ามีโฟลเดอร์อื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่

สำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ย้ายไปแล้วก่อนที่คุณจะลบโฟลเดอร์ Windows.old

ถ้าระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้คือ Windows Vista

เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลจากโฟลเดอร์ Windows.old ให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มนั้นอยู่ จากนั้น ให้ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในการติดตั้งปัจจุบันของ Windows

ค้นหาแฟ้มส่วนบุคคล

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 ให้ย้ายแฟ้มส่วนบุคคลจากโฟลเดอร์เดิมไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

สำคัญ เราขอแนะนำว่าคุณไม่ต้องลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์จนกว่าคุณได้ตรวจสอบว่าคุณย้ายแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมดไปยังการติดตั้งปัจจุบันของ Windows ได้สำเร็จแล้ว

โฟลเดอร์ Windows.old

เมื่อคุณดำเนินการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows Vista หรือ Windows 7 ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ Windows.old โปรแกรมการติดตั้งจะสร้างโฟลเดอร์นี้เพื่อเก็บแฟ้มจากการติดตั้ง Windows XP หรือ Windows Vista ก่อนหน้านี้

เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old ใน Windows Vista หรือใน Windows 7 ให้คลิก Startปุ่ม Start แล้วพิมพ์ ไดรฟ์:\windows.old (เช่น c:\windows.old) ในกล่อง Start Search จากนั้นให้คลิก Windows.old
 สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ
โฟลเดอร์ Windows.old มีโฟลเดอร์ต่อไปนี้จากการติดตั้ง Windows Vista:
 1. ไดรฟ์:\Windows.old\Windows
 2. ไดรฟ์:\Windows.old\Users
 3. ไดรฟ์:\Windows.old\Program Files

โฟลเดอร์ "Users"

โปรแกรมส่วนใหญ่จะเก็บแฟ้มส่วนบุคคลของผู้ใช้ในโฟลเดอร์ "Users" โดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่พบแฟ้มส่วนบุคคลในโฟลเดอร์ Windows หรือในโฟลเดอร์ Program Files

โฟลเดอร์ "Users" มีหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows Vista ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ต่อไปนี้จะปรากฏในโฟลเดอร์ "ไดรฟ์:\Windows.old\Users":
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\Public

  ถ้าคุณใช้คุณลักษณะแฟ้มที่ใช้ร่วมกันใน Windows Vista แฟ้มที่ใช้ร่วมกันจะอยู่ในโฟลเดอร์ Public ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์นี้มีรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows Media Center เปิดโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ Public เพื่อค้นหาแฟ้มที่คุณอาจต้องการรักษา จากนั้น ให้คัดลอกแฟ้มเหล่านี้ไปยังตำแหน่งใหม่ที่อยู่ภายนอกโครงสร้างโฟลเดอร์ Windows.old
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้

  แฟ้มส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดป้ายชื่อไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows Vista
โฟลเดอร์ผู้ใช้แต่ละราย
แฟ้มส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้
โฟลเดอร์นี้มีโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Contacts
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Desktop
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Documents
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Downloads
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Favorites
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Links
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Music
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Pictures
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Saved Games
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Searches
 • ไดรฟ์:\Windows.old\Users\ชื่อผู้ใช้\Videos
โดยปกติแล้ว โฟลเดอร์เหล่านี้จะมีแฟ้มส่วนบุคคลที่สำคัญส่วนใหญ่จากการติดตั้ง Windows

คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล

เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มส่วนบุคคลจากการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ไปยัง Windows Vista หรือ Windows 7 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: คืนค่ารายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้

ตามค่าเริ่มต้น Windows Media จะบันทึกรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Recorded TV เมื่อต้องการกู้คืนแฟ้มเหล่านี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Users\Public\Recorded TV
 2. คลิกขวาที่ Recorded TV แล้วคลิก Cut
 3. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของเมนู Start
 4. คลิกขวาที่ Videos หรือโฟลเดอร์ My Videos จากนั้นคลิก Paste
Windows จะย้ายแฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ไปยังโฟลเดอร์ Videos

ขั้นตอนที่ 2: คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ของแฟ้มส่วนบุคคลจากการติดตั้ง Windows Vista ก่อนหน้านี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Users\ชื่อผู้ใช้
 2. กด CTRL+A เพื่อเลือกรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ จากนั้นกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการในโฟลเดอร์ผู้ใช้ไปยังคลิปบอร์ดใน Windows Vista
 3. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของเมนู Start
 4. คลิก Paste
Windows จะย้ายโฟลเดอร์ของแฟ้มส่วนบุคคลไปยังบัญชีผู้ใช้ Windows Vista

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ของแฟ้มส่วนบุคคลจากการติดตั้ง Windows 7 ก่อนหน้านี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ Windows.old แล้วเปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Users\ชื่อผู้ใช้
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Documents แล้วคลิก Rename เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น My Documents
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Music แล้วคลิก Rename เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น My Music
 4. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Pictures แล้วคลิก Rename เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น My Pictures
 5. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ผู้ใช้ จากนั้นกด CTRL+X เพื่อย้ายรายการในโฟลเดอร์ผู้ใช้ไปยังคลิปบอร์ดใน Windows 7
 6. คลิก Startปุ่ม Start แล้วคลิกชื่อผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของเมนู Start
 7. คลิก Paste
Windows จะย้ายโฟลเดอร์ของแฟ้มส่วนบุคคลไปยังบัญชีผู้ใช้ Windows 7

คืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ของผู้ใช้อื่น

ถ้าผู้ใช้อื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows Vista โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในส่วน "คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล" เพื่อคืนค่าข้อมูลของผู้ใช้อื่น เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวนี้ คุณอาจต้องการเข้าสู่ระบบ Windows Vista หรือ Windows 7 ในฐานะผู้ใช้ที่แยกต่างหากสำหรับผู้ใช้แต่ละรายของ Windows Vista ที่มีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจช่วยเก็บข้อมูลผู้ใช้แต่ละรายแยกกันในการติดตั้ง Windows ในปัจจุบัน

คืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์อื่นจากโฟลเดอร์ Windows.old

หลังจากที่คุณคืนค่าโฟลเดอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดจากการติดตั้งของ Windows Vista โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ Windows.old เพื่อให้แน่ใจว่ามีโฟลเดอร์อื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หรือไม่

สำคัญ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้ย้ายไปแล้วก่อนที่คุณจะลบโฟลเดอร์ Windows.old

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้องการให้คำติชมหรือรายงานปัญหากับโซลูชันนี้ โปรดเขียนความคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความ อีเมล มาให้เรา
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 932912 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 ก.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม