ทางเลือกในการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้ทั่วไปแบบ 32 บิต

สำหรับรุ่นของบทความที่ใช้กับ Windows Vista รุ่น 64 บิต ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
933163 ทางเลือกในการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้ทั่วไปแบบ 64 บิต (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงทางเลือกในการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนี้บทความนี้ยังอธิบายถึงขั้นตอนในการปรับรุ่นจาก Microsoft Windows XP และจาก Microsoft Windows 2000 มาเป็น Windows Vista สำหรับข้อมูลในการปรับรุ่นสำหรับ Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมด สำหรับข้อมูลในการปรับรุ่นสำหรับ Windows 2000 ให้ไปยังขั้นที่ 3

บทความนี้ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise หรือรุ่นของ Windows Vista ที่คุณติดตั้งโดยใช้ Microsoft Volume Licensing

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

การเตรียมการติดตั้ง Windows Vista

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบรุ่นของ Microsoft Windows XP ที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กำลังเรียกใช้อยู่

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. พิมพ์ winmsd.exe แล้วคลิก ตกลง
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ค้นหาและตรวจดูค่า ชื่อระบบปฏิบัติการ ในคอลัมน์ รายการ
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ค้นหาและตรวจดูค่า ชนิดของระบบ ในคอลัมน์ รายการ ตรวจสอบรุ่นของ Microsoft Windows XP โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้:
  • หากค่าชนิดของระบบคือ PC ที่ใช้ X86PC คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต
  • หากค่าชนิดของระบบคือ ระบบที่ใช้ itanium คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 64 บิต

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือไม่

 1. คลิกที่ เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. บนแท็บ ทั่วไป ตรวจดูว่า Service Pack 2 ปรากฏอยู่ในพื้นที่ ระบบ หาก Service Pack 2 ไม่ปรากฏในพื้นที่ดังกล่าว แสดงว่าไม่ได้มีการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 3. หากยังไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP 2 คุณจะต้องติดตั้ง Windows XP SP 2 ก่อนที่จะปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เป็น Windows Vista เมื่อต้องการโหลด Windows XP SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการนี้ใช้ได้กับสิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่น Windows Vista หรือไม่

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ใช้ได้กับการติดตั้งการปรับรุ่นของ Windows Vista หรือไม่ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: http://www.microsoft.com/thailand/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradepaths.mspx
 2. หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้มีการติดตั้ง Windows XP ไว้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิก ดาวน์โหลด "โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista"
  2. คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก เรียกใช้
  3. ทำตามพร้อมท์เพื่อติดตั้ง "โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista" แล้วคลิก ปิด "โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista" จะเริ่มโดยอัตโนมัติ
  4. คลิก เริ่มสแกน
  5. คลิก ดูรายละเอียด
  6. หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ให้ปิด "โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista"

ขั้นที่ 4: ตรวจสอบดูว่ามีการสนับสนุนการปรับรุ่นสำหรับภาษาของระบบปฏิบัติการหรือไม่

 1. เราไม่สนับสนุนการปรับรุ่นจากการติดตั้ง Windows XP ซึ่งได้ติดตั้ง Language Interface Packs ต่อไปนี้ไปเป็นภาษาที่ตรงกันของ Windows Vista:
  • บัลแกเรีย
  • โครเอเชีย
  • เอสโทเนีย
  • ลัตเวีย
  • ลิธัวเนีย
  • โรมาเนีย
  • เซอร์เบีย-ละติน
  • สโลวัค
  • สโลวีเนีย
  • ไทย
  • ยูเครน
 2. เราไม่สนับสนุนการปรับรุ่นจากการติดตั้ง Windows XP Media Center Edition ซึ่งได้ติดตั้ง Language Interface Packs ต่อไปนี้ไปเป็นภาษาที่ตรงกันของ Windows Vista:
  • จีนดั้งเดิม (ฮ่องกง)
  • จีนดั้งเดิม (ไต้หวัน)
  • เช็ก
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • นอร์เวย์ (Bokmål)
  • โปแลนด์
  • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
  • รัสเซีย
  • สเปน
  • สวีเดน
  • ตุรกี
 3. เราไม่สนับสนุนการปรับรุ่นจากการติดตั้ง Windows XP Tablet PC Edition ซึ่งได้ติดตั้ง Language Interface Packs ต่อไปนี้ไปเป็นภาษาที่ตรงกันของ Windows Vista:
  • เช็ก
  • เดนมาร์ก
  • ฟินแลนด์
  • ฮังการี
  • อิตาลี
  • นอรเวย์
  • โปแลนด์
  • โปรตุเกส (บราซิล)
  • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
  • รัสเซีย
  • สเปน
  • สวีเดน
  • ตุรกี

การติดตั้ง Vista

ทางเลือกในการติดตั้งสำหรับ

การปรับรุ่น

Windows XP ทุกรุ่น หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจร้านค้าปลีก หรือหลังจากที่คุณดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace โดยให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 2. เลือก ปรับรุ่น ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

การติดตั้งแบบกำหนดเอง

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจร้านค้าปลีก หรือหลังจากที่คุณดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดโดยใช้ Windows Easy Transfer หรือใช้ Windows XP Backup Windows Easy Transfer มีอยู่ในดีวีดี Windows Vistaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Windows XP Backup ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

  308422 วิธีการใช้ Backup เพื่อสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows XP
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถคืนค่าข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้ในขั้นที่ 1 จากสื่อการสำรองข้อมูล

ทางเลือกในการติดตั้งสำหรับ Windows 2000

ไม่มีเส้นทางการติดตั้งในการปรับรุ่นสำหรับ Microsoft Windows 2000 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการติดตั้งแบบกำหนดเองที่ใช้สิทธิ์การใช้งานการปรับรุ่นได้ด้วยการเริ่มการติดตั้งใน Windows 2000

หลังจากที่คุณซื้อแพคเกจร้านค้าปลีก หรือหลังจากที่คุณดาวน์โหลด Windows Vista จากเว็บไซต์ Windows Marketplace ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สำรองข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดโดยใช้ Windows Easy Transfer Windows Easy Transfer มีอยู่ในดีวีดี Windows Vista
 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows Vista
 3. เลือก กำหนดเอง ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถคืนค่าข้อมูลที่คุณได้สำรองไว้ในขั้นที่ 1 จากสื่อการสำรองข้อมูล
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933162 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2007 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม