มีการบันทึก ID เหตุการณ์ 7000 หรือ 7026 ในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังเรียกใช้ Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008

อาการ

มีการบันทึก ID เหตุการณ์ 7000 หรือ ID เหตุการณ์ 7026 ในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ซึ่งกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ แต่มีการเปิดใช้งานบริการของโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ เช่น เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้รับการบันทึกเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่มีพอร์ตขนาน ดีวีดีไดรฟ์ หรือซีดีไดรฟ์

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ต้องแน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เพื่อแก้ปัญหาซึ่งได้อธิบายไว้ในตัวอย่างในส่วน “อาการ” ให้ปิดใช้งานบริการซีดีรอมหรือ Parport ในรีจิสทรีเพื่อหยุดการบันทึกข้อผิดพลาด


หากต้องการให้เราปิดใช้งานบริการซีดีรอมหรือ Parport ในรีจิสทรีให้คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

โดยเปลี่ยนค่าของคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้เป็น 3 (ด้วยตนเอง) หรือ 4 (ปิดใช้งาน):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom
  ชื่อ: Start
  ชนิด : REG_DWORD
  ข้อมูล: 3 หรือ 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport
  ชื่อ: Start
  ชนิด : REG_DWORD
  ข้อมูล: 3 หรือ 4
หมายเหตุ: ถ้าเปลี่ยนรีจิสทรีข้างต้นเป็น 4 (ปิดใช้งาน) จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากไม่ได้โหลดโปรแกรมควบคุมที่ใช้ในอุปกรณ์ ดังนั้น ถ้าจะใช้อุปกรณ์ในอนาคต ควรตั้งค่ารีจิสทรีข้างต้นเป็น 3 (ด้วยตนเอง)

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการส่งคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ คุณสามารถฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่ง อีเมลถึงเรา

ข้อมูลอ้างอิง

935497 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ที่ไม่มีพอร์ตขนาน: "บริการโปรแกรมควบคุมพอร์ตขนานไม่สามารถเริ่มต้น"
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 933757 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม